Wet Vest Djup Wet Vest Djupvattenträning

Wet Vest Djupvattenträning
100 illustrerade övningar
vningar för träning på djupt vatten med Wet Vest för
motion, idrottsträning och rehabilitering
”much gain, no pain”
För underkroppen
För överkroppen
Hela kroppen
Töjningar
Parövningar
Se även vår video
Bilder från vår video med Jonas Colting om djupvattenträning med Wet Vest
WetVest/Deep Water Exercise Coach/
för Hela Kroppen
WetVest/Deep Water Exercise Coach/
Parövningar
WetVest/Deep Water Exercise Coach/
för Underkroppen
WetVest/Deep Water Exercise Coach/
Töjningar
WetVest/Deep Water Exercise Coach/
för överkroppen