Johan Ydeskog – Rockwell Automation AB

Transforming
Your Challenges
Into Advantages
That’s Smart, Safe,
Sustainable Manufacturing
Johan Ydeskog
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Rockwell Automation At A Glance
80+
22,000
$6.35B
COUNTRIES
EMPLOYEES
Fiscal 2013 Sales
World’s largest company dedicated to
industrial automation and information
20+
INDUSTRIES
Serving Customers for 110 Years
§  Technology innovation
§  Domain expertise
§  Culture of integrity &
corporate responsibility
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
2
If everybody in your company was making
great decisions, all the time, you'd be running
pretty close to optimum.
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
THE CONNECTED ENTERPRISE
Optimized for Rapid Value Creation
Headquarters
Smart Grid
Customers
Supply
Chain
Distribution
Center
4
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Smart Manufacturing Initiatives & The Connected
Enterprise
Technology platforms
Government
Coalitions
fueling
Manufacturing
Leadership
Industry
Consortiums
Sweden Produk1on 2030 USA Advanced Germany
Manufacturing Industrie 4.0 Partnership 2.0 Germany Industrie 4.0 France L’usine de futur Denmark MADE Processindustriell IT och Automa1on (PiiA) China Intelligent Manufacturing 2025 Korea Manufacturing Innova1on 3.0 Industrial Internet Consor1um Industrial IP Advantage The Connected Enterprise (Integrated Control & Informa1on: Smart + Produc1ve + Secure) Enabling &
Adjacent
Technologies
IoT Cloud, Mobile, Smart sensors, etc Security Network, Physical, Cyber PLM CAD/CAE/
3D Prin1ng Developing
use cases,
test beds to
drive
standards
groups
S88, S95, ISA99 B2MML, HTML5, OPC-­‐UA Industry
Standards
The Connected Enterprise is in line and fits within each of these ini1a1ves and is the ENABLER to achieve their visions-­‐ TODAY! 5
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Hur ser man på framtida automationssystem?
•  Öppna automations- och
mjukvaruplattformar förenar produktionen med
informationsflödet i företaget för att underlätta
beslutsfattandet, öka flexibiliteten och göra produktionen
effektivare
.
•  Synliggöra möjligheterna till förbättringar
genom att mäta utfallet, jämföra senaste körningen med förra
veckans toppresultat eller visa energiförbrukningen per
producerad enhet.
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
6
Mobila lösningar – kontrollrummet på fickan
Granska dagens produktionsrapport
§ 
Automatiskt genererade rapporten - inga
manuella insatser
§ 
Realtidsinformation visar aktuella problem
§ 
Omedelbara åtgärd med minimerad risk
§ 
Rollbaserad information för underhåll,
produktion, kvalitet, IT, ekonomi mm.
7
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
7
Rockwell Automation idag – standardisering driver
utvecklingen
Maskin23.kW
IT
Automation
Maskin23.kW
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.Copy 8
right
©
Framtida system är uppkopplade för fjärrsupport
och diagnostik
Äldre produktionssystem
Kommande produktionssystem är mer
komplexa
24/7 systemsupport
- Högre produktivitet
- Större mängd
IT
- Ökad hastighet
Automation
- Bättre kvalitet
- Minskad personal
- Enkla
- Lätt att underhålla
- Enkelt och billigt att åtgärda
- Utökad
sammanlänkat
nätverk till företaget
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
9
PlantPAx
Intelligent styrning för Industri 4.0 och Connected
Enterprise
Control
Visualization
Information
EtherNet/IP
Motor Control
Automatisk nedladdning av
konfigurering vid utbyte
Samtidig realtidsstyrning, konfigurering och datainsamling ...
Integrerad Arkitektur är vår differentiator
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
10
Mer effektiva IT system
En gemensam säker IT infrastuktur
Företagets
Infrastruktur
Automation
Infrastuktur
KONVENTIONELL: SEPARAT IT &
AUTOMATION
En gemensam
miljö
FRAMTID: EN ENHETLIG
INFRASTRUKTUR
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
11
Industriellt nätverk i omvandling
Corporate Network
Corporate Network
Back-Office Mainframes and
Servers (ERP, MES, etc.)
Control Network
Gateway
Office
Applications,
Internetworking,
Data Servers,
Storage
Human Machine
Interface (HMI)
Back-Office Mainframes and
Servers (ERP, MES, etc.)
Human Machine
Interface (HMI)
Supervisory
Control
Controller
Robotics
Office
Applications,
Internetworking,
Data Servers,
Storage
Supervisory
Control
Motors, Drives
Actuators
Camera
Sensors and other
Input/Output Devices
Motors, Drives
Actuators
Controller
Phone
Safety
Sensors and other
Input/Output Devices
Robotics
TradiIonellt nätverk i 3 nivåer Konvergerad Ethernet Industriellt Ethernet – styrning och informaIon i samma nät Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
12
Cisco och Rockwell kan hjälpa till och realisera
framtidens nätverk
Workshop med OT och IT
§  Möjligheter
§  Funktioner
§  Besparingar
“Proof Of Concept”
§  Installation i mindre skala
för att visa function
§  Utbildning
IT baserade
automationstjänster
Planering, implementering och
migrering
§  Inventering
§  Design
§  Implementering och validering
§  Exekvering med en
beprövad design och tydliga
migreringssteg
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
13
Uppkopplade intelligenta system för produktion Internet of things (IoT)
Automation
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Internet of things (IoT) - intelligent sensor IR.
Rökdetektor
Brandlarm
Överlast
Säkerhet
ID-indentifiering
Motortemp.
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
16