Medlemsblad nr

Medlemsblad nr
Medlemsblad nr
Medlemsblad
nr 43 2014
2015
Rundregel
Ansvarig utgivare: Cai Mellstedt
Ansvarig utgivare: Cai Mellstedt
Årsmötet 2015
Förbundets årsmöte hölls den 14-15 april och Televeteranerna i Borås representerades av Marie-Louise Ström och
Agneta Mellgren, mötet hölls även i år på Viking Cinderella.
Väl ombord välkomnades vi av ordförande Yvonne Mohlin och skålade med varandra i gott bubbel, vi var 42 personer
som representerade 25 klubbar. Var och en berättade också lite om sig själv och sina upplevelser i Televerket/Telia/
TeliaSonera. En reflexion som många gjorde var att det är märkligt att det ansågs vara en bra idé att pensionera
femtiofemåringar! När detta var avklarat gick vi till våra hytter och gjorde oss redo för den gemensamma middagen. På
grund av något tekniskt problem, som vi inte fick veta vad det var, stannade båten vid kaj nästan hela middagen. Det
som är bra med det, är att inte minsta våg störde vårt ätande, det dåliga är att vi missade den vackra utsikt som brukar
beledsaga vår middag.
Nästa morgon var det dags för de mer ”allvarliga” avsnitten av årsmötesresan, nämligen själva årsmötet.
Förhandlingarna öppnades av vår ordförande Yvonne, och 25 av förbundets 28 medlemsföreningar var representerade.
En av de första punkterna var att utse en hedersordförande i förbundet, nämligen Hans Ekelund, som för drygt tio år
sedan var en av de mest drivande krafterna i bildandet av vårt förbund. Tack vare hans insatser kunde förbundet bildas
och TeliaSonera åtog sig att stötta verksamheten i våra lokala föreningar. Som ett tecken på denna värdighet fick Hans
en ordförandeklubba med förbundets logga ingraverad. Om själva årsmötet finns det att läsa på TF´s hemsida.
Inför årsmötet hade styrelsen sänt ut en enkät till föreningarna för att utvärdera hur föreningarna önskar mer information
om vad styrelsen gör, t ex genom redovisningar från styrelsemötena. Man är också intresserad av mer kunskap om
hur det går för vår gamla firma och en del vill också ha besök från styrelsen/representant från styrelsen. Vad gäller
årsmötena är de flesta nöjda med att ha dem på en kryssning, typ Cinderella. Styrelsen kommer att diskutera vidare hur
man kan förbättra arbetet utifrån vad som kommit fram i enkäten.
När vi diskuterade hemsidan beskrev Ivar Lindquist hur Sundsvallsföreningen byggt upp sin hemsida. Det var väldigt
snyggt, och Ivar menade också att den är enkel att hantera, både för läsarna och för den som ska lägga in material.
Vid förra årsmötet beslutades att ha en värvningskampanj för att få fler medlemmar. Leif Hållstedt redovisade resultatet, i
alla fall vad som rapporterats till honom. Under kampanjperioden fick förbundet totalt 273 medlemmar. Det är ett resultat
som är över prognosen! Styrelsen hade bestämt att belöna de föreningar som lyckats bäst. Eftersom föreningarna
är väldigt olika stora hade vi två klasser. Den förening som totalt fått flest nya medlemmar var Borås med 49 nya
medlemmar. Tar man hänsyn till föreningens storlek, så hade Radioveteranerna Väst lyckats bäst, de hade en ökning
med 15%! Båda segrarna belönas med 1000 kronor och de fick dessutom motta allas vårt jubel!
Eftersom information om TeliaSonera är ett av de områden deltagarna i årsmötet skattar högt, passade det ju bra att
Per-Erik Brundin beskrev hur det är i dag. Per-Erik arbetar inom Eurasia-delen av företaget och beskrev i första hand
verksamheten där. Han började med att illustrera hur företaget förändrats: 1989 var det 49 tusen anställda, nästan alla
i Sverige, vi hade 5 miljoner kunder och 35 miljarder i omsättning. I dag finns runt 8 tusen anställda i Sverige och ca 27
tusen i övriga världen, det är 73 miljoner kunder och 100 miljarder i omsättning. Så det är klart att det är annorlunda mot
när de flesta av oss arbetade i TeliaSonera!
Han beskrev också hur ekonomin förändrats, användningen av internet/datakom ökar enormt, men intäkterna ”per
användning” sjunker på grund av konkurrensen, alltså måste hela tiden kostnaderna sänkas, trots de ökande volymerna.
Om man dessutom betänker att betalningsformerna i många länder inte innefattar bankgiro och annat som vi tar för
givet och att transaktionskostnaderna inte får ta för mycket av intäkterna, får vi en förklaring till att kontantkort är helt
dominerande.
Per-Erik beskrev den nya organisationen som att det var som på teleområdestiden, där teledirektören var företagets
representant och med lokalt ansvar för kund, men att det i dag är landchefen som har det lokala kundansvaret, medan
ansvar för teknik- och produktutveckling är gemensamt i koncernen. Han menade också att det på sikt kommer att bli
nödvändigt med konsolideringar i Europa, dvs vi blir uppköpta eller köper själva något eller några bolag.
Sedan visade han ett antal bilder från Eurasiamarknaden, han beskrev hur medarbetarna är mycket välutbildade och
extremt kommersiella. Som kuriosa berättade han att man satt upp en 3G station på Mount Everest Base Camp. Vi hade
kunnat lyssna på Per-Erik i timtal, men det är ju det där med tiden som aldrig räcker till.
Läs mer utförlig information på TF´s hemsida.
Marie-Louise och Agneta
2
Höstmöte
Höstmötet kommer att hållas tisdagen den 6 oktober på Ribbingsgården
i Borås.Närmare uppgifter om tider och aktiviteter kommer att meddelas
senare.
Månadsträffar
Borås
Studieresa till Göteborg
Den 3 september planerar vi en resa med buss till Göteborg för
studiebesök på Oskar II Fort och ev studiebesök på TV-huset (besöket kan
bokas först i augusti därför osäkerheten).
Mellan besöken blir det lunch på Göteborgsoperans restaurang.
Beräknad kostnad 350 kr.
Anmälan senast måndagen 17 augusti till Gunn-Britt Scherdin,
[email protected] eller telefon 033-10 67 77 alternativt
070-651 76 99. Anmälan är bindande.
Se vidare www.o2fort.se Välkomna!
Teaterbesök
Onsdagen den 25 november blir det teaterbesök. “Katitzi”, en
familjeföreställningen av Katarina Taikon i dramatisering av
Johan Huldt.
Anmälan senast måndagen 2 november till Gunn-Britt Scherdin,
[email protected] eller telefon 033-10 67 77
alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande.
Kostnad 130 kr.
Välkomna!
Skövde
Nästa träff blir måndagen den 7 september, 5 oktober och 2 november på Käpplunda gärde kl 10.00.
Luciaträff i december. Datum meddelas senare.
Välkomna!
Vara/Herrljunga
Vi träffas onsdagen den 16 september, onsdagen den 21 oktober och onsdagen den 18 november kl 10.00 på
Park Bio i Vara.
Onsdagen den 9 december “Julbuffé” kl 12.00 på Park Bio.
För deltagande i julbuffén måste anmälan göras senast 1 december till Sven Johansson, tfn 0512-132 79 el
Lennart Jonsson tfn 0512-450 73 el 0322-62 80 91.
Välkomna till våra trevliga träffar!
3
Ulricehamn
Vi träffas som vanligt den sista tisdagen varje månad. Nästa gång den 25 augusti.
Plats: Oasen i Ulricehamn.Välkomna!
Falköping/Tidaholm
Nästa träff meddelas senare av Lars Ekberg.
Välkomna!
Mariestad/Töreboda
Vi räknar med att ha en sommarträff med fika vid
Hamnmagasinet i Lyrestad i slutet av augusti.
Pris ca 50 kr/person med guidning.
Intresseanmälan senast 15 augusti till Leif Swahn,
[email protected], eller 0501-198 35.
Vi återkommer med datum.
Välkomna önskar Leif och Göran!
Aktivitetsberättelser
Boråsavslutning i ur och skur med djur
Ett 40-tal Boråsveteraner hade tagit sig med bil till Bredareds bygdegård ”in wuderschönen monat Mai” (jag
läste tyska när jag gick i realskolan). Det var bara det att denna majmånad var allt annat än skön – ösregn
mest hela denna dag liksom de flesta andra.
Men i bygdegården regnade det inte. Vi fick beskåda de mest märkliga djur vi någonsin sett. Det hela började
med en introduktion av guiden som talade om museet ”Unos djur” och om Uno. Vi fick också se en videofilm
med Uno Axelsson själv. Han hade börjat med att tälja skålar av knotiga utväxter på träd. Efter ett tag började
han istället snida olika djur ur de insamlade knotorna.
Vi fick sedan titta på över hundratalet djurfigurer, alla skurna ur ett enda trästycke. Där fanns hundar, katter,
rävar, fåglar, gorillor m m. Men det mest fantastiska djuret var faktiskt en sugga med tio kultingar i naturlig
storlek som också var skuret ur ett enda trästycke!
Efter muséebesöket vidtog sedan ur och skur. Vi åkte till Ylvings ”Pub Fähuset ”i Vänga.
Vi hade planerat en tipspromenad och det blev det också, med den skillnaden att frågorna promenerade och
vi satt still!
Under ”promenaden” hade Ulla och Gunn-Britt grillat smaskigt goda korvar ute i vagnskjulet .
Efter korven vankades det kaffe med goda kakor, som gladde undertecknad och alla andra kakmonster.
En unik händelse inträffade sedan i vår förenings historia –
vi kunde gratulera en 98-åring! Hon heter Ruth Johanson
och är lika pigg som en nybliven pensionär.
Christer Andersson, Bengt-Åke Svensson och Per-Ove
Rosengren lyckades bäst på tipset och fick naturligtvis fina
priser.
Efter att alla trevliga lotterivinsterna hade nått sina glada
vinnare och Gunn-Britt, Ulla och Cai fått livliga applåder för
den trevliga avslutningsdagen önskade ordföranden alla en varm
och skön sommar.
Kjell
4
3.
2.
1.
Bildtext:
1. Ulla och Veronica ser en orm som lever!
2-6. Sittande tipspromenad
7. Lilian och Roland kollar bland ID-korten
8. 98-åringen Ruth uppvaktas med en
blomma
9. Tipsettan Christer ”Fax”
10. Tipstvåan Bengt-Åke Svensson
11. Tipstrean Per-Ove Rosengren
12. Ylving i sitt fina Telemuseum
4.
7.
8.
Foto: Cai Mellstedt
6.
9.
10.
5.
11.
12.
5
Vårträff Skara/Lidköping
Foto: Jan-Åke Holm
Skara -Lidköping har haft vårträff och varit på muséibesök.
Vi var 15 pers. som besökte Opelmuseet I Norra Lundby utanför Axvall där vi guidades av ägaren Inge
Andersson som berättade att han hade ett 70-tal bilar av märket Opel av olika årgångar från 1934 till 1968
alla i originalskick omsorgsfullt renoverade.
Därefter åkte vi till Varnhem där vi besökte Mopedmuseet där vi guidades av ägaren Kurt Främst, som har
ca 150 mopeder och motorcyklar av alla modeller, alla olika.
Träffen avslutades med fika på Klostergårdens Café vid Varnhems Klosterkyrka.
Jan-Åke
Vårträff Vara/Herrljunga
I år kom tolv veteraner till den traditionella avslutningen hos Lennart och vi startade femkampen vid
parkeringen med att tävla i boule. Tyvärr fick vi hoppa in och ur bilarna i takt med regnskurar men slutligen
kom solen och vi fick en fin eftermiddag.
På vägen till stugan följde tipspromenad som Sune Ljunggren ordnat. Ingen klarade alla rätt men Lennart
Jonsson hade bara en miss och dessutom bäst sinne för att avgöra hur många makaroner som fanns i en
burk och vann välförtjänt.
6
Foto: Kent Johansson
Femkampen fortsatte med lite andra
bollövningar, pilkastning och straffläggning och det visade sig att det
försprång som Lennart skaffat sig i
boulen räckte hela vägen och han
vann också den här tävlingen. Bra
gjort!
Sune grillade sedan och alla kunde
mätta och belåtna inta verandan för
lite eftersnack och prisutdelning.
Som tack till Lennart överlämnade Sune en chokladask.Sven
Lyckad avslutning i Påbo
Den 26 maj hade 15 ulricehamnare sin våravslutning. Denna gång var det Britt-Marie och Stig-Arne Byhlin
samt Tommy Hall som bjudit oss till Britt-Maries gamla barndomshem i Påbo (uttalas Påbbo).
Vi hade en väldig tur med vädret. På vägen dit kom en kraftig regnskur och fem minuter efter att vi lämnat
Påbo blev det ösregn. Men under hela tiden i övrigt var det strålande sol.
När vi kom blev vi trakterade med kaffe och en massa hembakta kakor . Sedan gick vi en klurig tipspromenad
i de natursköna omgivningarna som slutade med två ”På spåret”-tävlingar.
Efter mingel och många finurliga tävlingar och rebusar var det dags för grillad fläskfilé, rotfruktsgratäng och
andra goda tillbehör.
Vi kunde sitta ute hela tiden, men vi kunde också beskåda en smakfullt inredd ålderdomlig torpstuga och en
fin gammal jordkällare.
Lisbeth Hasth och Stig Selander blev bäst på tipspromenaden. De fick fina priser liksom övriga pristagare.
Efter kaffet på maten tackade Kjell arrangörerna för en mycket trevlig avslutning på vårens aktiviteter i
”Ulricehamnsklubben”.
Kjell
7
Foto: Kjell Engström
Ann-Marie rättar tipspromenaden
Våravslutning i Skövde
Elva tappra televeteraner i Skövde trotsade häftiga regnskurar och stormvindar och anslöt till
våravslutningen hos Viola Landelius i hennes trevliga stuga vid Simsjön. Särskilt välkomnade vi våra helt
nya medlemmar, Clas Gustafsson och Lennart Andreasson.
Efter tipspromenaden drack vi kaffe, fralla och en god kaka i Violas inglasade altan med infravärmen på.
Det var riktigt mysigt så vi avstod från boulen när regnskurarna avlöste varandra och tittade i stället på de
vita gässen på Simsjöns vågor.
Ett stort tack till Viola som ställde upp med kort varsel och bjöd oss att komma till henne!
Birgitta
2.
3.
4.
Bildtext:
1. Sten-Åke Carlsson, Gun Andersson, Bengt Johansson, Clas Gustafsson, Lennart Andreasson,Rustan Andersson
2. Rustan Andersson, Olle Gustavsson, Arne Brånfeldt, Viola Landelius, Håkan Ludvigsson
3. Viola tackades med en vacker ros.
4. Vinnaren av tipspromenaden Lennart Andreasson
8
Foto: Birgitta Bladh
1.
Vårträff med Televeteranerna Mariestad och Töreboda
En mycket vacker försommardag dag träffades 45 televeteraner på
nya Jubileumsteatern i Mariestad. Vi åt en välsmakande luchbuffé
och hade det trevligt tillsammans. Stämningen var som vanligt hög
och det hördes många glada skratt. Vi har ju många roliga minnen
att prata om från den tiden när vi arbetade tillsammans och en del
är mästare på att berätta roliga historier. Göran Johansson delade
ut broschyrer om Veteranbilsträffarna i Hajstorp som kommer att
vara under sommaren. Nu ser vi fram emot en vacker sommar
utmed Vänern och Mariestad, samt många aktiviteter utmed
Göta Kanal och Töreboda.
Marie-Louise
1.
2.
3.
5.
6.
4.
8.
7.
Foto: Marie-Louise
9.
10.
Bildtext:
1. Karl-Erik Johansson, Göran Johansson, Olle Blom
2. Ing-Marie Glans, Roland och Gerd Pettersson
3. Ingalill Forsell, Birgitta Kirkhoff, Karin Rydbjer
4. Hans Mellgren, Ing-Britt Collberg
5. Solveig Eklöf, Björn Lindblom
6. Ewa Schöön, Kent Larsson, Jan-Bertil Eklöf
7. Kain Rybjer, Birgitta Kirkhoff, Irene Bjurén
8. Karl-Erik o Anna-Lisa Johansson, ?.
9. Ingvar Gustafsson, Thomas Malmsten m fru
10. Birgitta Grankvist, Ulla Granath, Henry Nilsson
9
Televeteranträffen i Falköping
Foto: Lars
Träffen var på Mössebergsgården i Falköping den 29 maj.Vi var ca 25 st denna gången och det var flera nya
Televeteraner som hittat hit.
Nils Lund hälsade alla välkomna.
Jan Aronsson hade ett uppskattat föredrag under rubriken ”En exportsäljares vardag”.
Jan började som telegrambud 1970 i Falköping . Arbetade sedan som kabelskarvare under en tid blev senare
också arbetsledare för transmissionsgruppen på Borås teleområde. Efter utlandstjänst gick Jan vidare till
Ericson och slutade sin yrkesbana hos Ericson som säljare av fiberkabel i Mellanöstern.
Jan Aronsson är nu ”pensionär” men fortfarande attraktiv och uppskattad säljare av fiberkabel i länderna
Dubai, Qatar, Iran och Kenya bl.a. Numera för den arbetsgivare som köpte fiberfabriken i Hudiksvall av
Ericson.
Därefter fortsatte träffen med fika – tjöt vid kaffeborden – och trisskrapning.
Träffen avslutades med en kort bildvisning från fordom. Lars
Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. Värvningen pågår året ut 2015.
Våra lotterier är en viktig del för att finansiera våra olika aktiviteter.
Vi är mycket tacksamma för och tar gärna emot vinster som kan användas i dessa lotterier.
Kan lämnas till respektive kontaktombud.
10
Lite smått o gott
Saxat ur broschyren Telefonist i Televerket 1864-1990
Forts från nummer 2 2015
Raster
Ända in på 1980-talet styrdes rasterna upp så att då telefonisten påbörjade sitt arbetspass fick hon skriva upp sig på två
listor som visade när under dagen hon tänkte ta ut sin lagstadgade kafferast och när hon tänkte gå ut på kortare raster s k
snabbrast. De korta rasterna var max 10 minuter och om man var borta längre måste man ge en förklaring till förseningen.
Dessa raster kallades för ögonblick. Besökande på telefonstationerna kunde bli ganska förskräckta då de hörde telefonisterna
fråga varandra ”Har du tagit ut ditt öga?”
Om någon behövde lämna sin expeditionsplats utöver detta måste VF ge sitt tillstånd och telefonisten fick inte lämna sin plats
förrän hon fått lov.
Numer tar telefonisterna ut raster på eget ansvar när trafik- och personalsituationen tillåter det.
Avgångsskyldighet
Telefonistens största problem under automatiseringen var otryggheten i anställningen. Den automatisering av telefonstationer,
som inleddes under 1920-talet, gjorde det nödvändigt att avskeda ett betydande antal extra lokaltelefonister. Till en del
underlättades detta av en bestämmelse som innebar att extra telefonistpersonal inte fick vara anställda mer än 10 år.
Dessutom fanns en bestämmelse från 1897 som innebar att telefonist som 5 år efter avslutad elevutbildning inte fått
stadigvarande förordnande vid riksavdelningen, var skyldig att avgå ur tjänst. Från 1918 ändrades tiden från 5 till 10 år. ”Dock
skulle för i något avseende mindre lämpliga telefonister skyldigheten att avgå redan efter 5 år kvarstå.”
Även efter det att avgångsskyldigheten slopats ville man säkerställa att endast sådana telefonister som skötte sitt arbete på
ett tillfredsställande sätt skulle få vara kvar i tjänst. De första anställningsåren var därför en provtid. Detta innebar att telefonist,
som inte skötte sitt jobb under de 4 första anställningsåren skulle avskedas.
Även om dessa bestämmelse tillämpades i mycket liten omfattning så slopades avgångsskyldigheten inte förrän 1934.
1939 infördes halvautomatisk expedition av ankommande landssamtal och personalminskningsbehovet blev så stort att
uppsägningar var nödvändiga. Avgångsskyldigheten var ju slopad, så man måste avskeda ett antal äldre telefonister trots att
nya elever antogs. Man ville ha en jämnare åldersfördelning på telefonisterna och man ansåg att de äldre telefonisterna skulle
ha svårighet att lära sig den nya tekniken.
1990 har en centralisering av verksamheten påbörjats.
Fritid
När en ung kvinna i statlig tjänst ville gifta sig fick hon sluta sitt arbete. ”Träde bemälda NN i gifte skall hon anses ha frånträtt
sin befattning.”
1925 upphörde denna rätt att säga upp kvinnor då de gifte sig, men fram till 1936 hade verkets styrelse rätt att föreskriva
fullständig eller partiell tjänstledighet utan lön för kvinnlig tjänsteman som hade vårdnad om barn under 15 år.
Att vara kvinna anställd i statens tjänst innebar också att man hade krav på sig att uppföra sig ordentligt även på fritiden. I
1948 års författningssamling står bl a: ”Telefontjänsten är ofta krävande. Telefonisten behöver både för sin egen kroppsliga och
andliga hälsa och för att fullgott kunna utföra arbetet avspänning och rekreation under fritiden. Den fritid som står till förfogande
bör därför väl disponeras. Bildningssträvanden, såsom läsning på egen hand, avlyssnande av radioprogram, deltagande i
studiecirklar, bokcirklar, föreningsliv, kamrat- och kårsammankomster bör ha sin plats i de unga telefonisternas fritidsprogram.
Sport och nöjen bör givetvis även förekomma på fritiden. Nöjena bör vara en kvinna i statstjänst värdiga.”
Forts i nästa nummer….
11
Bilder från förr
3.
1.
2.
5.
4.
6.
7.
Bildtext:
1. Anders Lund, ?
2. Leif Kopperud, Åke Johansson
3. Stående fr v: Gunnar Thorstensson, Lennart Nilsson, Bengt Hörder, Åke Hörder. Knästående fr v: Gert Grimm, Lars Lindqvist, Arne Stigsson, JanOlof Johansson
4. Fotbollsnatta i Göteborg 18 augusti 1994. Stående fr v: Göran Claesson, Lennart Frejd, Åke Hörder, Stefan Albertsson,Tomas Lassu, Bertil
Carlsson,
Lars Lindkvist, Kjell Engström. Knästående fr v: Rolf Olsson, Frank Mollberg, Lennart Nilsson, Ann-Sofie Johansson, Ulla Lindros, Tord
Holmgren
5. Lennart Carlsson, Jonny Hedberg, Ronny Ejervall, Thore Utter, Göran Hagberg, Åke Hörder m fl på en bussresa någonstans
6. Ulf Wingkvist, Jörgen Larsson, Kjell Bergkvist, Tibor Elgblad
7. Egon Dahlgren på Lilla Brogatan i Borås
Medlemmar som lämnat oss
Sven-Olof Eliasson, Borås.
Staffan Ek, Töreboda.
Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Gunn-Britt Scherdin, [email protected]
eller tfn 033-10 67 77, 070-651 76 99
12
Kjells minns.....
...året var 1985 - 30 år sedan.
Vad hände i Borås teleområde? Jo bl a följande:
•
Minitex - Televerkets portföljdator med inbyggt modem införs
•
Sven-Olof Eliasson och Börje Kjellberg får 22 400:- för ”Uppsnabbning av ao-rutin vid systemabonnemang” av Förslagskommittén.
•
TV-mötesrum invigs på Telekontoret. Inbjudna: massmedia, större företag och förvaltningar.
•
Nya minitelefonen Voco introduceras
•
Nya hotellväxeln ASB 900H installeras i Lundbrunn, Billingehus och Grand Hotell i Borås.
•
Efter ”Hotet”, ”Klivet” och ”KICK” startar omorganisationen OS 84 . Ledningsgruppen består av: Eskil Eilind, Håkan Järdemar, Börje Ljungqvist, Lars Schönberg (SF) och Mona Skoog (ST)
•
TAD-projektet slutförs, det startade 1980.
•
Marita Karlsson som blivit uttagen till landslaget på pistol får stipendium av TIF
•
Televerkets dag ”Lurkul” arrangeras i Skövde
•
Första optokabeln anlagd. Den går mellan Borås AXE och Kråkeredsstationen
•
Eva Flodin blir telemästare i bowling
•
Sveriges första sladdlösa telefon ”Radiovox” introduceras
•
Stor ”Maskindemonstartion” arrangeras i Fristad med Cai Mellstedt, Lars Gerhardsson och John Johnsson som arrangörer.
•
Lars Ek och Marita Karlsson vinner Tele-DM på gevär resp pistol
•
Borås teleområde redovisar ett bra budgetår: SM-ökning med 7 % och totalt plus 7.5 Mkr mot budget.
•
Skövde blir första AXE-station i Skaraborg
Många profiler pensionerades under året. Jag tror jag fått med alla.
Arne ”Masen” Karlsson, Evert Karlsson, Greta Sterner, Gunnar Nyberg, Nils Kling, Birgit Wik, Asta Andersson, Anita
Brissman, Gunvor Stenberg, Erik Sandin, Thorvald Andersson, Harry Alfredsson, Kerstin Fridolf-Karlsson, Olof Palm,
Gunnar Andersson, Karl-Gustav Bergsten, Sven-Bertil Larsson, Birger Göransson, Anna-Lisa Westman, Jan-Erik
Sjölund, Ingvar Krusell, Göran Lundqvist, Ann-Gret Asplund, Linnea Svahn, Karl-Erik Andersson, Torsten Sandqvist
Utanför Teleområdet hände bl a följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gunde Svan tar två guld i skidVM
Ronald Reagan inleder sin andra presidentperiod
Handelstidningen i Göteborg läggs ner
Jonas Nilsson världsmästare i slalom
Kicki Danielsson vinner uttagningen till schlagerfestivalen, där Lill Lindfors tappar kjolen och Norge vinner med ”La det svinge” med bl a Elisabeth Andreasson
Michail Gorbatjov ny ledare i Sovjet efter Tjernenko
Bengt Hassis vinner Vasaloppet
500-kronorsedeln med Karl XI och Christoffer Polhem införs
Anders ”Lillen ”Eklund blir europamästare i tungviktsboxning
38 fotbollsfans trampas ihjäl på Heyselstadion i Bryssel
25-och 5-öringarna försvinner
Mikael Apelgren och Ulf ”Tickan” Carlsson världsmästare i bordtennis i Göteborg
Sverige vinner Davis Cup i tennis mot Västtyskland
Mats Wilander vinner Franska öppna
Bland avlidna svenskar märks:
Torsten Ehrenmark, Tage Erlander, Gertrud Fridh, Alf Martin, Knut Nordahl, Hilding Rosenberg, Stig Rybrant, Harry Snell,
Doris Svedlund, Fred Åkerström, Tage Danielsson, Yngve Stoor, Einar Wallquist
Bland avlidna utlänningar märks följande:
Heinrich Böll, Marc Chagall, Simone Signoret, Zoot Sims, Konstantin Tjernenko, Yul Brynner, Rock Hudson, Orson
Welles
13
Tele-Seniorerna i Helsingborg
inbjuder till
Tele-Seniorernas Sydsvenska Mästerskap
i Boule
Tid: Spelplats: Klass: Startavgift: Servering erbjuder: med tillbehör
Onsdag 9 september 2015 Kl 09.30
Gröningen Drottninggatan Helsingborg
Trippel, Monrad 4 matcher
70:-/spelare
Kaffe, fralla, karré, korv och hamburgare
Anmälan senast 5 september till [email protected]
Välkomna till en trevlig Boule tävling
Intresserade kan anmäla sig till Kjell Engström senast 4 september