Technicolor TG784n v3

TA 92 774 15-04
Snabbguide
trådlös router
(Technicolor TG784n v3)
2. Kom igång
1. Startboxen innehåller
1 Anslut nätverkskabeln (gula kontakter) mellan din dator och
1
2
3
4
5
6
routern. Använd något av de gula Ethernet-uttagen 1–4 på routern.
Har du köpt en hastighet över 100 Mbit, koppla då in nätverkskabeln i port 4 som har texten GbE ovanför uttaget.
1 Router
2 Nätverkskablar
3 Strömadapter
2 Anslut den andra nätverkskabeln (röda kontakter) i det röda
uttaget märkt WAN på routern och i bredbandsuttaget i väggen.
4 Splitter
5 Testplugg
6 Skruvar för att
väggmontera router
2
3
3 Koppla strömadaptern i routern och strömuttaget till ett eluttag.
3. För dig som har beställt
Bredbandsbolagets telefonitjänst
7 Vi rekommenderar att du kopplar din telefon direkt till
routerns telefoniport 1 (grönt uttag).
Vill du ändå använda dina telejack börjar du med att sätta i den medföljande splittern i det första telejacket. För att hitta det första jacket, se avsnittet ”Hitta första jacket” i Bredbandsbolagets telefonihandbok (om du inte har den, finns den på vår hemsida under bredbandsbolaget.se/guider).
8
Koppla in splittern i det första telejacket. Den gråa kontakten ska kopplas till uttaget märkt DSL (grått uttag) på routern. Den gröna kontakten ska kopplas till telefoniport 1 (grönt uttag). Den svarta kontakten ska inte kopplas in i routern.
4 Starta routern genom att trycka in av/på-knappen.
Kontrollera att Power-lampan lyser.
Lampan märkt Broadband blinkar när routern söker kontakt
med nätet. När routern fått kontakt lyser den med ett fast,
grönt sken.
5 Kontrollera att någon av Ethernet-lamporna på routern
lyser. Om lampan inte lyser kontrollera att nätverkskabeln
(gula kontakter) sitter fast ordentligt i routern och datorn.
6 Surfa in på aktivering.bredbandsbolaget.se och följ
anvisningarna för att slutföra installationen.
4
5
4. Installation av trådlös anslutning
9
Koppla in telefonen i splittern eller i något av dina andra telejack. En kopplingston i luren bekräftar att tjänsten är aktiverad. Om tjänsten inte fungerar fast du följt instruktionerna för inkoppling
i denna guide, kontakta vår support på 0770-777 000.
För att kunna surfa trådlöst måste du aktivera och ställa in din dators
trådlösa anslutning. Se först till att det trådlösa nätverkskortet är
på­slaget och korrekt anslutet. Om du har en bärbar dator finns det
ofta en fysisk knapp som skall slås på. Har du ett externt trådlöst
nätverkskort eller USB-adapter, se till att den är ansluten och korrekt
installerad innan du fortsätter.
Välj rätt instruktion för din dators operativsystem:
Windows XP (Service Pack 2 eller högre) samt Windows Vista
1. Klicka på Start. Välj Kontrollpanelen. Öppna Nätverksanslutningar
(alternativt Nätverks- och Internet-inställningar och därefter
Nätverksanslutningar).
2. Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning och välj Visa tillgängliga anslutningar. Sök efter tillgängliga nätverk (Refresh network list).
10 Klart! Du kan nu surfa och ringa med Bredbandsbolaget.
3. Markera din routers trådlösa nätverk. Det heter TN_24GHz_XXXXXX, där XXXXXX är din uppkopplings unika namn. Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på routerns undersida. Anslut
därefter genom att klicka Anslut.
4. Ange din krypteringsnyckel, den finns på samma klisterlapp som
ovan, på routerns undersida.
Klart! Nu kan du surfa trådlöst.
OBS! Låt alltid din router vara påslagen nattetid eftersom vi kontinuerligt gör
fjärruppdateringar. Stäng inte av routern när Power-lampan blinkar orange.
6
7
Windows 7
6. Frågor.
1. Håll musen över ikonen för trådlösa nätverk nere vid klockan på aktivitetsfältet.
Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice
på 0770-777 000 eller gå in på bredbandsbolaget.se.
2. En ruta poppar upp där alla tillgängliga trådlösa nätverk är synliga.
3. Dubbelklicka på din routers trådlösa nätverk. Det heter TN_24GHz_XXXXXX, där XXXXXX är din uppkopplings unika namn. Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på routerns undersida. Anslut därefter genom att klicka Anslut.
Har du andra tekniska problem rekommenderar vi att du
kontaktar Bredbandsexperten på 0770-777 666. Tjänsten
är en betaltjänst. Läs mer på bredbandsexperten.se.
4. Ange din krypteringsnyckel, den finns på samma klisterlapp som ovan,
på routerns undersida.
Klart! Nu kan du surfa trådlöst.
Mac OS X
1. Klicka på Airport-ikonen i menyraden och markera ditt trådlösa nätverk.
Det heter TN_24GHz_XXXXXX, där XXXXXX är din uppkopplings unika namn.
Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på routerns undersida.
2.Ange din krypteringsnyckel, den finns på en klisterlapp på routerns undersida. Anslut genom att klicka OK.
Klart! Nu kan du surfa trådlöst.
8
9