Tider idrottshallar

Ansökan om halltider i idrottshall säsongen –
2015-02-06
Förening
Adress, C/o adress
Ort
Tfn, bostad
Tfn, arbete
Kontakperson
Fax
E-post för föreningens bokningar
Från tidsfördelningen läsåret (ange nedan) önskar vi ha kvar följande tider. OBS! Skriv ner vilka tider ni haft
Hall
Dag
Klockan
Verksamhet
Deltagare -ange
D/H antal, ålder
Start och slutveckor
Klockan
Verksamhet
Deltagare -ange
D/H antal, ålder
Start och slutveckor
Ytterligare tider önskas
Hall
Dag
Vår förening räknar med följande lag i seriespel
Skriv ut blankett
KOF15 2015-02-02 ES
Ansökan ska vara inlämnad senast
Haninge kommun
Kultur och fritid
Norra Kronans gata 429
136 81 Haninge
Sidan 1 av 1