April 2015

Delaktighet
Handlingskraft
Rörelsefrihet
DHR Region Västra Götaland
April 2015
Mohammed Jaber, Vice ordförande
Jag hoppas att alla avdelningar inom DHR Region Västra Götaland har haft ett bra årsmöte, nu är vi
igång igen med många intressanta verksamhetsplaner, det ska bli kul, säkert lärorikt och engagemang
och påverkans fullt.
Nu inväntar Vi DHR Region Västra Götaland Årsmöte den 25/4, tillsammans kommer vi att fatta
kloka beslut, vi ses.
Ha en fortsatt fin blomstrande vår.
Årsmöte 25 april för DHR Region Västra Götaland
Årsmötet ägde rum på Ribbingsgården i Borås. Annette Carlson, kommunalråd i Borås ledde årsmötet.
I sitt anförande berättade Annette bl.a. om
priset City Access Award som Borås stad fått
från EU.
Priset är ett kvitto på att Borås stad är på rätt
väg
En konferens i Borås kommer att äga rum 2122 oktober med anledning av priset.
Annette talade också om kollektivtrafiken,
färdtjänst och ett aktivt Funktionshinderråd.
FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER
Adress
DHR Region Västra Götaland
Edsvägen 3 b
462.35 Vänersborg
Telefon
0521-122 91
Organisationsnr.
862501-1922
Plusgiro
480 12 35-5
Internet
www.dhr.se/vastragotaland
e-post
[email protected]
Delaktighet
Handlingskraft
Rörelsefrihet
DHR Region Västra Götaland
58 ombud från 21 avdelningar valde in en ny
ledamot samt en ny suppleant till Styrelsen för DHR
Region Västra Götaland.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande:
Ing-Marie Lagher Kågerstig
Vice ordförande: Mohammed Jaber
Vice sekreterare: Marita Johansson
Ekonomiansvarig: Birgitta Norrman Nilsson
Ledamöter:
Ing-Marie Andersson
Tommy Lagher
Elin Åkesson
Suppleant 1:
Edde Piper
Suppleant 2:
Mats Karlsson
Leva & Fungeramässan 14-16 april
Årsmöte i Falköping (Marita Johansson och Krister Englund)
DHR Falköping höll sitt årsmöte på dagcentret Läkaren den 19 mars. Ca 50 medlemmar var
närvarande. Till ordförande för årsmötet valdes Stig Svensson och till sekreterare Lilian Göthberg.
Årsmötesförhandlingarna klarades av snabbt. Allt var väl förberett och inga stora frågor fanns att
behandla. Medlemmarna bjöds på kaffe och landgång. Därefter underhöll
Må Bra Kören med ett knippe visor. Det hela avslutades med dragning på lotterierna.
FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER
Adress
DHR Region Västra Götaland
Edsvägen 3 b
462.35 Vänersborg
Telefon
0521-122 91
Organisationsnr.
862501-1922
Plusgiro
480 12 35-5
Internet
www.dhr.se/vastragotaland
e-post
[email protected]
Delaktighet
Handlingskraft
Rörelsefrihet
DHR Region Västra Götaland
Senare konstituerade sig styrelsen och fick följande utseende:
Ordf. Karin Rindebro
V.ordf. Marita Johansson
Sekr. Lilian Göthberg
Kassör Krister Englund/Berit Thorsell
Övriga: Ingrid Roxnäs, Jan Walthersson och Lennart Ornblad
Årsmöte i Kungälv (Ing-Marie Lagher Kågerstig)
Jag var årsmötesordförande på DHR Kungälvs Årsmöte den 25 mars. Det var ett trevligt möte med
god smörgåstårta och en kör som underhöll. Det blev ett ordförandebyte från Lena Bjurström som
avtackades till Kerstin Lundhag som tillträdde.
En kör stod för underhållningen
Ordförande Kerstin Lundhag till höger
Studieresor
Bryssel 13-19 sep. 25 platser finns. Bokning pågår, bokning ska vara gjord senast 15 maj.
Kontakta Marianne om du vill boka dig för resan.
Resan arrangeras av Nilsbuss-en buss för alla. Se filmen om bussen på nedanstående adress.
http://www.adelfors.nu/kurs-konferens/buss-konferens/en-buss-foer-alla.aspx
Bussen är byggd för att funktionsnedsatta resenärer skall kunna färdas bekvämt, tryggt och utan hinder
under längre resor. Anpassad toalett på bussen. Lift inne i bussen.
Pris 4 900 kr för DHR-medlemmar (sponsorsbidraget på 310 € avdraget, ordinarie pris är 7 400 kr)
Detta ingår: bussen, avgift Öresundsbron, färjeavgifter, dansk och tysk vägskatt, del i dubbelrum,
6 frukostar, 2 middagar, stadsrundtur i Bryssel. Det finns 6 anpassade rum på hotellen.
Priset gäller även för den assistent/ ledsagare som medföljer in i EU-parlamentet, annars ordinarie pris.
Stockholm 25-28 april 2016. Än finns det tid att anmäla intresse till kansliet.
Uppmaning
Kassören Birgitta Norrman Nilsson uppmanar alla avdelningsstyrelser att de tänker på
styrelseutbildning till sina styrelser och även utbildning i bokföring.
Bra sätt att komma ihop sig vad alla har för erfarenheter.
FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER
Adress
DHR Region Västra Götaland
Edsvägen 3 b
462.35 Vänersborg
Telefon
0521-122 91
Organisationsnr.
862501-1922
Plusgiro
480 12 35-5
Internet
www.dhr.se/vastragotaland
e-post
[email protected]
Delaktighet
Handlingskraft
Rörelsefrihet
DHR Region Västra Götaland
Dialogkursen (f.d. ordförandekursen)
Dialogkursen 5-6 sep på hotell Europa i Göteborg. Temat i år är ledarskap. Rasmus Isaksson,
förbundsordförande medverkar på lördagen. Inbjudan kommer att skickas ut i mitten av maj och
inbjudan gäller 2 representanter från varje avdelning. Sista anmälningsdag kommer att bli 21 augusti.
Börja planera redan nu!
Kansliet flyttar till Vassbotten
8 juni går flyttlasset från Edsvägen 3 b till Vassbottengatan 16 i Vänersborg.
Ring en styrelseledamot
Ring på måndagar mellan kl. 16.00–18.00 på telefon 0521-122 91 så vidarekopplas du till
tjänstgörande ledamot ur styrelsen för DHR Region Västra Götaland.
Har du synpunkter på DHR Region Västra Götalands verksamhet?
Har du idéer till nya aktiviteter eller förslag till förbättringar?
Behöver du någon att diskutera med angående din avdelnings verksamhet?
Eller vill du helt enkelt bara tala med någon i styrelsen?
Tjänstgörande ledamöter:
27 april
Marita
4 maj
Mats
11 maj
Tommy
18 maj
Ing-Marie L K
25 maj
Birgitta
1 juni
Elin
8 juni
Mohammed
Därefter sommaruppehåll till v. 34. v.35 återupptas servicen för avdelningarna.
Har ni något att berätta för lokalavdelningarna? Något som har hänt/ något som skall hända etc.
Om ni som avdelning eller enskild medlem vill sprida information som kan berika övriga
avdelningar på det rättighetspolitiska området hör av er till kansliet på telefon 0521-122 91
(kl 11-13) eller E-post [email protected]
Infobladet utges av
Styrelsen för DHR Region Västra Götaland
FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER
Adress
DHR Region Västra Götaland
Edsvägen 3 b
462.35 Vänersborg
Telefon
0521-122 91
Organisationsnr.
862501-1922
Plusgiro
480 12 35-5
Internet
www.dhr.se/vastragotaland
e-post
[email protected]