September 2015

fokus på
Kramfors näringsliv
September 2015
Kom in för att skifta däck – Blev företagets nya ägare
Anders och Ulrika tar över Kramfors Gummiservice
Anders Lockner och Ulrika Nerg, där har ni namnen bakom
den senaste generationsväxlingen på företagarfronten i Kramfors. Efter närmare tre decennier som företagare i däckbranschen har Herbert Nordén nu sålt sitt Kramfors Gummiservice till Noraparet.
- Herbert har skapet ett mycket välskött och väletablerat företag, och vi är stolta över att få driva det vidare in i framtiden,
säger Anders.
Redan förra hösten började Herbert fundera på att trappa ner
sitt företagande.
- Jag var egentligen bara inne för att skifta däck på bilen, när
jag fick erbjudandet om att ta över företaget, säger Anders.
Och både jag och Ulrika såg det som en kul utmaning.
Ingen nybörjare
Anders Lockner är ingen nybörjare när det gäller företagande. Sedan 1998 driver han Lockners Bil & MC hemma i
Nora och även den verksamheten kommer nu att förläggas
till lokalerna vid Ringvägen (I samma hus som Möbler &
Hemkultur).
- Det gör att vi får en större kundkrets i närområdet. Och att
kombinera verkstad och däckservice är ju inte helt fel, säger
han. Efter vissa ombyggnationer ska lokalerna vara anpassade
till den nya verksamhetskombinationen.
Anders sambo Ulrika kommer också att arbeta i företaget.
Det är hon som ska ha hand om bokföring och annan administration.
Herbert kvar i början
Inledningsvis kommer även Herbert Nordén att finnas kvar
i företaget för att ge ägarbytet en mjuk övergång.
- Det känns tryggt, när vi nu går in i årets mest intensiva
period med byten till vinterdäck, säger Anders.
- Eventuellt kommer vi så småningom att anställa en person,
men först ska vi se hur det hela utvecklar sig.
En nisch som kommer att utvecklas ytterligare är däckhotellet, där kunderna kan förvara sina däck, när de inte används.
Kramfors Gummiservice ingår även fortsättningsvis i kedjan
Däckteam.
fokus på
Kramfors näringsliv
September 2015
Succé för Smaka på Höga Kusten
Smaka på Höga Kusten matmässa blev en succé. Cirka 4.000
personer besökte torget i Kramfors under helgen för att på
olika sätt ta del av aktiviteterna. Många stod i kö till matproducenternas tält, där flera sålde slut under mässan.
Lokala mjölkproducenter representerade Norrmejerier tillsammans med LRF och bjöd på ostar och fil från närproducerad
mjölk.
Matkonst och världskök
Hos Lars T Johansson på scenen deltog 48 barn från kommunens olika skolor i cookalong tillsammans med Härnösands
Restaurang- och livsmedelsprograms elever. Vacker, rolig och
kreativ matkonst, gjord av lågstadiebarn i kommunen, visades
upp i Konsthallen under båda dagarna.
Många besökare passade på att smaka på internationell mat
från 6 olika världskök. Fantastiska smaker i vackra färger.
Det var trångt och gemytligt i utställartältet.
Bland övriga inslag kan nämnas kommunalråden från Ångermanlands kommuner, som tävlade om vem som kunde göra
den bästa hamburgaren.
Visa upp och nätverka
Mässan är också en viktig mötesplats för politiker och tjänstemän, och under fredagen gavs det möjlighet att delta i flera
intressanta föredrag. Kommunens upphandlingssamordnare
Anita Åberg informerade om sin verksamhet, där man bl.a.
önskar fördjupa samarbetet med lokala producenter.
Smaka på Höga Kusten är ett samarrangemang mellan Ångermanlands fyra kommuner.
Tanken med mässan, som nu arrangerades för fjärde gången,
är att våra matproducenter får visa upp sina fantastiska produkter och samtidigt nätverka. Det kan bidra till en fortsatt
utveckling i mathantverket.
Lokala mjölkproducenter bjöd på närproducerade ostar från
Norrmejerier.
fokus på
Kramfors näringsliv
September 2015
Aktuella upphandlingar
Tipsa om positiva näringslivshändelser i Kramfors kommun till:
Hjördis Åsander, [email protected]
Kontors- och skolförbrukningsmaterial
Sista anbudsdag: 2015-10-22
Projektet ”Framtidsbygget – en hel kommun”
Kramfors kommun har som en av tio kommuner beviljats medel av Tillväxtverket för
att stärka den lokala attraktionskraften. Projektet ska på lång sikt leda till att:
* En väl förankrad och genomarbetad serviceplan tagits fram som visar hur offentlig
och kommersiell service erbjuds i de olika kommundelarna.
* En attitydförbättring skapats bland både medborgare, förtroendevalda och tjänstemän. Stoltheten ska öka och värdskapet förbättras.
* Den känslomässiga infrastrukturen (värderingar och platsens själ) har diskuterats
och kartlagts och en mental karta har skapats över kommunen. Genom att använda metoden Cultural Planning ser vi hur samhällena kompletterar varandra - inte konkurrerar.
Totalt sökte 83 kommuner medel från Tillväxtverket för projektet och Kramfors är
alltså bland de tio kommuner som valts ut för att vara pilotkommun. Projektets budget är på 3,8 mkr och finansieras av Tillväxtverket med 1 900 000 kr, Länsstyrelsen
Västernorrland 875 000 kr samt Kramfors kommun 1 025 000 kr.
Kommunens upphandlingsenhet
använder upphandlingsverktyget
e-Avrop. På www.e-Avrop.com kan
du som leverantör kostnadsfritt
registrera dig, ta del av aktuella
upphandlingar samt lämna anbud
till upphandlingar.
Läs mer på www.kramfors.se
Företagsfrukost i Ullånger
Företagsfrukost i Kramfors
Tid: Onsdag 28 oktober kl. 7.30 – 9.00
Plats: Ullångers Hotell & Restaurang.
- Vad är EKN och hur kan jag säkra mina exportaffärer?
(Robert Wikman, regionsansvarig från Exportkreditnämnden)
- Svenskt Näringsliv - med sikte på ett bra företagsklimat
(Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland)
Frukosten kostar 50 kronor och betalas på plats.
Arrangeras i samverkan med Företagarna Kramfors.
Anmälan: Senast den 26/10 till Kom in
tel: 0612-80 385 eller e-post: [email protected]
Tid: Torsdag 8 oktober kl. 8.00 – 9.00
Plats: Restaurang Strike, Kramfors.
Baker Tilly bjuder in till Företagsfrukost.
Eva Velin, momsexpert från Baker Tilly, informerar om de
senaste nyheterna inom momsområdet.
Kostnadsfri aktivitet
Anmälan: Senast den 5/10 till Petra Boström,
tel: 0612-650 550 eller e-post: [email protected]
Stöd för lokala klimatinvesteringar
Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största
möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet är att minska
växthusgasutsläppen.
Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel
kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.
Det är möjligt att både söka som ensam aktör och tillsammans med andra samarbetspartners.
När det gäller företag (organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet) är det EU:s regelverk om statsstöd som
styr vad Naturvårdsverket kan ge stöd till och i vilken
omfattning.
Du söker medel genom att skicka in en ansökan till din länsstyrelse via en digital ansökningstjänst. Sista inlämningsdag
för nästa ansökningsomgång blir den 26 november. Därefter
blir det fyra ansökningstillfällen per år.
För mer information: http://www.naturvardsverket.se/
Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-klimatinvesteringar/
fokus på
Kramfors näringsliv
September 2015
Välkommen till
BOLLSTA FOLKETS HUS
13 november kl 18.30
Ett år har gått sedan sist, och vi har nu återigen glädjen att
hälsa dig välkommen till årets företagarkväll med guldkant.
Än en gång får vi samlas för att uppmärksamma och uppmuntra Kramfors kommuns många duktiga entreprenörer.
I år under temat Gold Rush.
Den 13 november klockan 18.30 slås
portarna till Bollsta Folkets Hus upp
och vi startar kvällen med mingel
och serveras då en välkomstdrink.
Därefter tar vi plats vid borden, och
kvällens konferencierer tillika underhållare, Fancy Pants, intar scenen.
En högklassig musikalisk show inramar kvällens höjdpunkt: Utdelning
av Årets Företagsutmärkelser.
Vi bjuds därefter på en välkomponerad middag som avlöses av fortsatt
musikalisk underhållning från skivaktuella bandet Crash n Recovery.
Nyhetsbrevet ges ut av Näringslivsenheten Kramfors kommun och produceras av Bluepoint Reklambyrå / Uhlin Media