Karta över området

Hus 1 - Glashuset
Pressbyrå
Konferenssal
Hus 6
6A, Norra Stations reception
6B, Teknikavdelningen
Vaktmästare
66
7
9
Hus 8 - Ingång 8A
Infotek
SYV-exp: Gunnilla Knutsson
Susanne Johnsson
Sal 81
Grupprum 81,82
Paletten Flexvux, plan 2
Kårlokal i källaren (mikro)
Hus 9
Sal 91-94, plan 1
Yrkeshögskolan Syd
Sal 95-97, plan 2
Konferensrum, plan 4
Glastornet
Konferensrum, plan 4
Hus 2
Sal 22
Grupprum 22-24
Kontorshotell 21
Företagslokaler
Hus 7
Företagslokaler
Hus 8 – Ingång 8B
Flexvux expedition
Sal 82 Studiehall, plan2
Kontorhotell 81, plan 1
Kontorshotell 83, plan 3
Hus 10
Restaurang
Aula
Sal 1 och 2
Konferensrum
Videokonferens