Inbjudan till utbildning i Ansvarsfull

INBJUDAN
1 (2)
2015-04-14
Inbjudan till utbildning i Ansvarsfull alkoholservering (AAS)
Ni och era medarbetare inbjuds nu till vårens tvådagarsutbildning i Ansvarsfull
alkoholservering. Utbildningen är ett samarbete mellan Järfälla kommun, Sigtuna
kommun, Sollentuna kommun och Upplands-Bro kommun och riktar sig till
tillståndshavare och restaurangpersonal i de kommunerna.
Första dagen består av föreläsningar om alkoholens medicinska effekter, alkohollagen
och Polisens arbete på krogen. Andra dagen inleds med ett skriftligt prov. Efter det
genomförs gruppdiskussioner samt en kurs om konflikthantering i krogmiljö. Ett
intyg skickas i efterhand till de som klarat provet.
Tid
Tisdagen den 26 maj kl 8.30- ca 16.00
och Tisdagen den 2 juni kl 8.30- ca 15.30
Plats
Dagcentralen Kungsängens C (fd restaurangskolan) se karta baksidan
Pris
1200 kr per deltagare (faktureras i efterskott). Morgonkaffe och
smörgås, lunch, eftermiddagsfika samt kursmaterial ingår.
Resa/
Parkering
Pendeltåg till Station Kungsängen. 100 m promenad.
Med bil finns det p-platser utanför, P-skiva 3 timmar.
Anmälan
Maila [email protected] och ange kommun,
tillståndshavarens organisationsnummer och fakturaadress,
restaurangens namn, deltagarnas namn och eventuella allergier. Om du
har frågor är du välkommen att ringa 08-581 693 39.
Upplands-Bro kommun, v1.0 2015-04-07
Sista dag för anmälan är fredagen den 13 maj. Anmälan är bindande
och antalet platser är begränsade.
Varmt välkomna!
Kent Olsson
Alkoholhandläggare, Upplands-Bro kommun
TILLVÄXTKONTORET
Furuhällsplan 1, 196 81 Kungsängen
Telefon 08-581 690 00 vx
Mail [email protected]
www.upplands-bro.se
2 (2)