Sidas experter i Almedalen

Sida i Almedalen
Under Almedalsveckan arrangerar Sida flera seminarier, både i egen regi och tillsammans med andra
aktörer. Sidas medarbetare medverkar också som talare på ett flertal ställen. Dessa är samlade här.
Söndag den 28 juni
Sverige i Världen, 14.00-15.00
Invigning, mingel och vernissage
Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo inviger Sverige i Världen 2015.
Sverige i Världen, 18.00-19.00
Live-podd med Utvecklingssamtalet: Från smygpropaganda till livsstilsmagasin, och sen?
Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo deltar i OmVärldens och FUF:s podd om tidningen
OmVärlden som fyller 20 år.
Måndag den 29 juni
Sverige i Världen, 08.00-10.45
The Nordic City and Civil Society Initiative on Climate Change and Sustainable City
Development in Almedalen
Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo deltar i ett seminarium om framtidens hållbara städer.
Seminariet arrangeras av Mistra Urban Future.
Sverige i Världen, 10.00-10.45
Ryssland – kan vi samarbeta?
Svenska institutet arrangerar ett seminarium där Elsa Håstad, avdelningschef, Avdelningen för Europa
och Latinamerika medverkar.
Sverige i Världen, 14.00 – 14.45
Liberia och vägen mot fred, säkerhet och utveckling
Folke Bernadotteakademin arrangerar ett seminarium om Liberia. Ewa Werner-Dahlin, avdelningschef
Asien Nordafrika och humanitärt bistånd, medverkar.
Kapitelhusgården, 15.00-17.00
Kompetens för den andra maskinåldern?
EIT Digital, Swedish ICT, Kista Science City arrangerar seminarium om hur utbildningslandskapet
bör se ut för att möta krav och ta vara på möjligheter i den digitaliserade tillvaron. Marcin de
Kaminski, Policyspecialist ICT och yttrandefrihet, deltar.
Tisdag den 30 juni
Sverige i Världen, 08.00-08.45
Hållbar miljö – en förutsättning för effektiv fattigdomsbekämpning
Forum Syd och Hand in Hand arrangerar seminarium om miljön som en avgörande faktor för att
effektivt och långsiktigt bekämpa världsfattigdomen. Elsa Håstad, avdelningschef Europa och
Latinamerika, medverkar.
Björkanderska, Skeppsbron 24, 10.00-12.00
Forskningens bidrag till Sveriges politik för global utveckling
Sveriges lantbruksuniversitet arrangerar ett seminarium kring PGU där Annika Sundén, chefsekonom
på Sida, medverkar.
Primes hus i Almedalen, 10.00-12.00
Hur kan vi med smart kommunikation minska rekryteringen av svenskar till terrorgruppen IS?
Marcin de Kaminski deltar i ett slutet seminarium – ett ideathon – arrangerat av Prime och United
Minds.
Gotlands museum, 15.00-16.00
Krasch eller kick-start i tillväxten?
Hur behöver vår ekonomiska modell skruvas om? Vilka investeringar är det som ska få fart på
Sverige? Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka inleder seminariet arrangerat av Global Utmaning.
Sverige i Världen, 16.00-16.45
Vem bestämmer hur en stat ska styras?
Nya utvecklingsmål håller på att tas fram. Kan världen enas om hur en stat ska styras, genom till
exempel mål kring demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa? Molly Lien, Senior Policy Specialist
Anti-Corruption, medverkar.
Wisby Strand Congress & Event, 17.00-17.45
Blågult men inte blåögt – hur kan svenskt bistånd motverka korruption?
Molly Lien, Senior Policy Specialist Anti-Corruption, deltar i ett seminarium om anti-korruption som
arrangeras av Sida och ILAC.
Onsdag den 1 juli
Sverige i Världen, 08.00-08.45
Fordon, gruvor och kläder – hur kan näringslivet bidra till att minska fattigdomen i världen?
Sida arrangerar ett frukostseminarium som belyser företagens möjligheter att påverka situationen i
utvecklingslädner. Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka deltar.
Sverige i Världen, 09.00-09.45
Tar svenskt bistånd religionen på allvar?
Sida och Kunskapsforum för religion och utveckling arrangerar ett seminarium om religionens roll i
utvecklingssamarbetet. Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka deltar.
S:ta Karins, kyrkoruin, 09.00-12.00
Vem ska betala välfärden, är det våra barn, de arbetande 75-åringarna eller de egna
sparpengarna?
Varifrån ska pengarna komma när knappa resurser ska matchas mot framtidens allt högre krav och
förväntningar på välfärden? SEB arrangerar ett seminarium där Sidas chefsekonom Annika Sundén
medverkar.
Europahusets paviljong, Strandvägen, 10.00-10.45
Superutvecklingsåret 2015 – Vad gör EU för världens fattiga?
Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida, modererar ett seminarium om EU:s biståndspolitik.
Seminariet arrangeras av Sida, CONCORD och UD inom ramen för European Year for Development.
Sverige i Världen, 11.00-11.50
Från krig och flyktingkatastrof till fred och utveckling – hur kan vi stöda Syrien och Irak?
Sida, FOI och FBA arrangerar ett seminarium om krisen i Irak och Syrien. Finns vägar till fred och hur
kommer återuppbyggnad och utveckling igång? Ewa Werner-Dahlin, Avdelningschef Asien
Nordafrika och humanitärt bistånd, deltar.
Rosa huset, Hästgatan 2, 11.45-12.30
Digitala krigare ett hot mot öppenheten i samhället?
Seminarium om hur den digitala tekniken har förändrat vårt sätt att leva och göra affärer. Marcin de
Kaminski, Policyspecialist ICT och yttrandefrihet, deltar. Arrangör: KPMG.
Wisby Strand Congress & Event, 13.00-15.00
Vattentäta skott mellan klimat- och SDG-processerna?
Swedish Water House arrangerar ett seminarium om två viktiga möten under 2015: Financing for
Development och COP 21 i Paris. Annika Sundén, chefsekonom på Sida, medverkar.
Sverige i Världen, 15.00-15.45
Rätt att delta - Vad händer med funktionshinderfrågorna i svenskt bistånd?
Ett seminarium arrangerat av Svenska Afghanistankommittén, Individuell Människohjälp - Swedish
Development Partner, MyRight. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka deltar.
Donnerska huset, Donners plats1, 16.00-17.30
Att leda den goda viljan - vad är konstruktiv välgörenhet?
MiL Foundation och Social Venture Network arrangerar ett seminarium om ledarskapet i den idéburna
organisationen. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka deltar.
Sverige i Världen, 16.00-16.45
Remitteringars betydelse för global migration och utveckling
Om ekonomiska och politiska remitteringars betydelse för den svenska migrations- och
biståndspolitiken. Chefsekonom Annika Sundén medverkar.
Torsdag den 2 juli
Europahusets paviljong, Strandvägen, 12.30-13.30
Hur hanterar vi den ökade migrationen som följer av alla konflikter i EU:s närområde?
Hur kan EU förbättra situationen för de människor som är på flykt till Europa? Generaldirektör
Charlotte Petri Gornitzka deltar.
Rosa huset, Hästgatan 2, 10.00-10.45
FNs nya utvecklingsmål. Hur kan företag och organisationer bidra?
KPMG arrangerar ett seminarium om FNs nya utvecklingsmål och företagssamverkan där
generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka deltar.
Skandias Trädgård, Tage Cervins gata 3B, 13.00-14.00
Sveriges nya Syrienpolicy – ett genombrott eller mer av det gamla?
Rädda barnen anordnar ett seminarium om den nya Syrien-policyn där Ewa Werner-Dahlin,
Avdelningschef Asien Nordafrika och humanitärt bistånd, deltar.
Kinbergs plats 8, 14.00-15.30
Feministisk utrikespolitik – när, var, hur?
Sarah Thomsen, ämnesföreträdare på Sida, medverkar i ett seminarium arrangerat av Utrikespolitiska
Förbundet och ger sin syn på vad feministisk utrikespolitik är.
Sverige i Världen, 16.00-16.45
Bistånd, skatter, pensionspengar – vem betalar för hållbar utveckling?
Sida arrangerar ett seminarium inför toppmötet i Addis Abeba i juli där generaldirektör Charlotte Petri
Gornitzka medverkar.
Sverige i Världen, 16.00-16.45
Kan digital diplomati skapa förändring?
Sarah Thomsen, ämnesföreträdare på Sida, modererar ett seminarium om digital diplomati och
nytänkande kommunikation. Arrangeras av Utrikesdepartementet.
Sverige i Världen, 17.00-18.00
50 Nyanser av grönt – Mot ett grönare Afrika
SIANI och SEI arrangerarett seminarium svenska aktörers bidrag till förbättrad markvård och minskad
erosion av Afrikas jordar. Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka medverkar.
Sverige i Världen, 18.00-19.00
Live-podd med Utvecklingssamtalet: 50 år med Sida, men vad har man egentligen uträttat?
Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka deltar i OmVärldens och FUF:s poddsändning som
uppmärksammar att Sida fyller 50 år.
Fredag den 3 juli
Barnrättstorget, Gotlands Konstmuseum, 09.20-10.20
Are we on the right path when it comes to girls rights?
Inom ramen för Europaåret för utvecklingssamarbete arrangerar Flickaplattformen och
Hungerprojektet ett seminarium om flickors rättigheter där generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka
deltar.