Instruktioner för ppt

Kemikalieplan
för Göteborgs Stad
Victoria Lind Magnusson
Miljöförvaltningen
Målsättning
”Göteborg ska vara en föregångare inom miljö- och
stadsutveckling och en av världens mest progressiva
städer i att åtgärda klimat- och miljöproblemen”
Lev som du lär...
• Politiker som vill gå steget längre
• Miljökatalogen
• Bra kemval - Kemikaliesvepet
• Kunskap - Giftfritt Göteborg
• Varutillsyn
• Kemikalieplan
Bild från Lev som du lär kampanjen, miljöförvaltningen Göteborg
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
3
2014-2017
www.goteborg.se
Åtgärderna 2014-2017
• Skapa ett kemikalieråd (miljöförvaltningen)
• Dokumentera och redovisa användningen av kemiska produkter (alla)
• Fasa ut farliga ämnen i kemiska produkter (alla)
• Ställ kemikaliekrav vid upphandling (alla, miljöförvaltningen
tillsammans med Upphandlingsbolaget)
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
5
Inriktning
• Kemiska produkter och varor
• Barns miljöer – giftfri förskola i fokus
Foto: Victoria Lind Magnusson
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
6
Utgångspunkter för prioritering
• Giftfri miljö
• Barns extra känslighet och barns miljöer
• Miljöbalkens hänsynsregler
• PRIO kriterierna för utfasningsämnen och riskminskningsämnen
• Hormonstörande ämnen på SIN-listan
• Kandidatförteckningen, SVHC-ämnena
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
7
Dokumentation och bedömning
• Registrering av kemiska produkter i ett
gemensamt kemikaliehanteringssystem
Foto: Victoria Lind Magnusson
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
8
Erfarenheter
• Stor organisation
• Verksamheterna är igång med
åtgärderna
• Ansvaret och mandatet att
genomföra åtgärder
• Prioritering - skillnad på lagstiftning
och att nå steget längre
• Miljöförvaltningen en förvaltning olika roller
Foto: Harald Magnusson
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
9
Erfarenheter
• Utfasningsämnen svåra att identifiera
och kvantifiera
• Utmaning att följa upp användningen i
entreprenader och tjänster
• Ansvaret för bedömningen av kemiska
produkter
• Upphandlingen som verktyg -skillnader i
upphandling och avrop
• Kostnader för åtgärder, ”Kemikalieklimp”
för att komma igång?
Bild från Lev som du lär kampanjen, miljöförvaltningen Göteborg
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
10
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Kontakt
[email protected]