Digitalisering & Sociala medier Ett paradigmskifte

Digitalisering & Sociala medier
Ett paradigmskifte
Ninni Udén, Rg19 Norden
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
”Den digitala revolution vi upplever idag är unik, men påminner på flera
sätt om tidigare världsomvälvande industriella revolutioner, såsom
industrialiseringen, elektrifieringen och elektroniseringen. Vi befinner oss i
och agerar under revolutionstiden, vilket precis som vid tidigare
revolutioner gör det svårt att avgöra när och hur det egentligen startade,
vilket skede man befinner sig i och vad det kommer att innebära idag och i
framtiden. Samma svårigheter gäller för de verksamhets-kritiska frågorna;
Hur och när kommer digitaliseringen påverka mitt företag? Hur och när
behöver jag agera?” Business Sweden
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Med utkiksplats radiohuset
[email protected]
twitter: @ninniu
@rg19norden
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Förvirringen!
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Myter om sociala medier
Bild kommer infogas
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Att tänka som en publicist
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Organisation & processer
Bild kommer infogas
Ur boken Social Affärsutveckling i Nätverksekonomin av Birgitta Edberg VD
Dataföreningen Stockholm
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Social, äkta & transparent
Ur boken Social Affärsutveckling i Nätverksekonomin av Birgitta Edberg VD
Dataföreningen Stockholm
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Gammalt paradigm vs nytt
Ur boken Social Affärsutveckling i Nätverksekonomin av Birgitta Edberg VD
Dataföreningen Stockholm
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Data & Analys
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Bild på Ahmed
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Mark Zuckerberg - Ahmed
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Microsoft - Ahmed
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Sammanfattning
-
Förstå kraften i och använd sociala medier
Tänk som publicister
Var social, äkta och transparent
Bryt ned silos - jobba cross-over
Använd data och analysera
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Välkommen till oss!
”Vi är den nordiska IT marknadens erfarna uppstickare”
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.