LIGHTer – en strategisk satsning för Sveriges framtid g

LIGHTer – en strategisk satsning för
g framtid
Sveriges
En kort beskrivning över 2014
För mer information, se verksamhetsberättelse i tryckt format.
Stefan Gustafsson Ledell,
Ledell Verksamhetsledare
Hosted bylättviktsarena
Swerea
LIGHTer – En nationell branschöverskridande
Röster om LIGHTer
”Inom
Inom den marina sidan där jag jobbar är
lätta konstruktioner viktiga ur bland annat
energisynpunkt. Via LIGHTer får man bättre
perspektiv
p
p
på lättvikt. Det g
p
ger en möjlighet
j g
att påverka. Vi hade inte fått agendan om vi
inte haft denna breda förankring. LIGHTer är
ett viktigt forum för utvecklingsfrågor.”
Kerstin Hindrum, Projektledare SP Fire Research,
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
”LIGHTers styrka
”LIGHT
t k är
ä att
tt det
d t är
ä en långsiktig
lå
ikti satsning
t i
och att vi har en gemensam vision som pekar ut
färdriktningen de kommande 20 åren.
Först och främst så ger LIGHTer oss en möjlighet att
kommunicera våra behov inom området lättvikt. Det
ger också tillgång till ett mycket brett kontaktnät som
kan innebära nya samarbetsmöjligheter.”
Christina Altkvist, Senior Projekt Manager, Aeronautics,
Saab AB
”LIGHTer ger oss nätverk, nya projekt och nya
tjänster. Det är en plats att träffas på och en arena att
visa upp sig på
på”
Rickard Juntikka, Beräkningsspecialist
FS Dynamics Sweden AB
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
2
Vår värdegrund
Beskriver vår syn på relationen mellan partners, finansiärer,
medarbetare inom LIGHTer och andra aktörer
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
3
Utgångspunkten för hela vårt uppdrag!
Hållbarhet
Allt vårt arbete styrs mot mätbara mål inom
miljö, energieffektivitet och hållbar utveckling
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
4
Vi tänker nytt i alla led!
Förnyelse
Arbetsprocesser, finansiering
Arbetsprocesser
finansiering, tekniska
utmaningar, kommunikation etc
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
5
Vi är en öppen arena - för alla!
Ö
Öppenhet
Vi vänder oss till näringsliv, akademi, institut,
finansiärer och samhälle
samhälle. Vi arbetar hårt
för ett normkritiskt synsätt.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
6
Vi skapar synergier – för att nå världsklass!
Samverkan
LIGHTer bygger på ett unikt engagemang från industrin,
där branschöverskridande samverkan är utmaningen
utmaningen,
men också moroten.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
7
Highlights 2014
Det hänt mycket under 2014. Vi har valt ut tre Highlights från
2014, som visar på den spets och bredd som LIGHTer står för.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
8
2014 i korthet
• LIGHTer Medlemsprogram – 48 medlemmar (55 st 1/3
1/3-15)
15)
• Ca 130 unika organisationer har deltagit i LIGHTers aktiviteter under 2014
(representerar 18 av Sveriges 21 län)
• Över
Ö
500 prenumeranter från över 170 organisationer, på LIGHTer News
• 67 % av alla industriella intressenter är små och medelstora företag.
• 13 industriförankrade utvecklingsprojekt varav 3 förstudier
• Uppbyggnad av fyra industriella utbildningar. Tre har genomförts med -sammanlagt över
60 deltagare
• Start av LIGHTers PhD-network – som nu har 35 inskrivna doktorander
• Start av LIGHTers övergripande doktorandkurs – som nu har 20 inskrivna studenter
• Start av LIGHTers strategiska forskningsområde – 6 st yngre forskare anställda
• Anordnat 4 egna workshops och varit medarrangör och deltagit på ytterligare ca 10 st
• Start av två regionala noder – Västra Götaland och Jönköping, och mycket mera ….
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
9
LIGHTer PhD network - doktorandkurs
•
Inspirerande start på gränsöverskridande
forskningssamarbeten
•
35 deltagare från hela Sverige
•
Årliga
g nätverksträffar
•
Första doktorandkursen i lättviktsteknik
fulltecknad (20 st) – fem tillfällen hos
industrin
Några av doktoranderna i LIGHTer PhD network är samlade för
studiebesök.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
10
Industriförankrat utvecklingsprojekt –
Datorstödd struktur- och materialoptimering
•
Projektet tar fram metodik för att utveckla lättare
produkter
•
Fokus på datorbaserad multimålsoptimering kopplat
till topologi, hållfasthet och vikt
•
Samverkan mellan fordonsfordons , flyg
flyg- och
verkstadsindustri
•
Tre praktikfall från industrin – personbilsdörr,
hjulupphängning och flygmotordetalj
•
Samverkan mellan nio industriella partners och fyra
forskningsutförare
•
Projektresultatet bidrar till tre av LIGHTers fyra
innovationsteman – lägre vikt, kortare utvecklingstid
och lägre kostnader
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
11
LIGHTer regional nod Västra Götaland
•
Start av två regionala LIGHTer-noder (VGR,
Jönköping) och två på gång (Halland
(Halland, Linköping)
•
Västra Götaland först ut, Jönköping på gång
•
g behöver regionala
g
Små- och medelstora företag
aktörer och regionalt stöd
•
Syftet är att utveckla regionala
utvecklingsnätverk
•
Syftet är att utveckla små och medelstora företag
från produktleverantörer till innovationspartners
•
Stärka regioner med nationell betydelse
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
12
Intressenter och medlemmar
Industristödet har varit fantastiskt under 2014. Det är en av
anledningarna till vad vi åstadkommit under året
året.
Nationell spridning – organisationer från18 av Sveriges 21 län
har varit engagerade.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
13
130 organisationer – 55 medlemmar
ABB
Acreo Swedish ICT, SME
Development
AGA Gas
Altair Engineering
AP&T Sweden
S d
Arsizio
Arvalla
Ateljé Bo Olsson
Atlas Copco Construction Tools
Autokaross i Floby
BASF
Benteler Engineering Services
Biteam
Bodycote Värmebehandling
Business Region Göteborg
CAE Values
CCG/DIAB Group
Cell Impact
Cerotech
Chalmers tekniska högskola
Compraser
Comptech i Skillingaryd
Devex Mekatronik
DIAB International
DYNAmore Nordic
EFD
Energimyndigheten
Engel Sverige
EnginSoft Nordic
Envirotainer Engineering
ESI – Scandinavia/Efield
Essve Tech
E
Exova
M t i l Technology
Materials
T h l
Fasitet PDE
FKG Fordonskomponentgruppen
Flexprop
Force Technology Sweden
Framtiden
FS Dynamics Sweden
Fueltech Sweden
Fundo Components
Gestamp HardTech
GKN Aerospace Engine Systems
Sweden
Graphensic
Gränges
Handelshögskolan
HBG Teknopress
Hermanders
HiQ
Husqvarna
Höganäs
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Ovako Hofors
Svenskt marintekniskt forum
Ikea of Sweden
Oxeon
Swepart
Indexator Materials Technology
Parker Hannifin
Swerea
Innovatum
Permanova Lasersystem
Swerea IVF
Innventia
Perpend
Swerea KIMAB
I b d Sweden
Ionbond
S d
Pl t l
Plastal
S
Swerea
MEFOS
Polymercentrum Sverige
IUC Olofström
Swerea SICOMP
Ruukki Sverige, Part of SSAB
JDP Konsult
Swerea SWECAST
SAAB Aeronautics
Jernkontoret
Svetskommissionen
Sandvik Coromant
JTI Institutet för jordbruksTalent Plastics Göteborg
Sapa Technology
och miljöteknik
Teknikföretagen
KTH Kungliga Tekniska Högskolan Scania CV
Tekniska Högskolan i Jönköping
Lamera
Semcon Sweden
ThyssenKrupp Marine Systems
LeanNova Engineering
SHT – Smart High Tech
Trafikverket, TRV
Lightness by Design
Silverdal Innovation Network
Tydén & Partners
Ljunghäll Group
SIO Grafen
Uddeholms
Luleå Tekniska Universitet
SKF
Ultrapolymers Nordic
Lunds Tekniska Högskola
SP Sveriges Tekniska Forsknings- Valmet Power
Macromould Modell & Form
institut Vinnova
Malmö Högskola
Sperle Consulting
Volvo Personvagnar
Midsummer
SSAB
Volvo Technology
Mindmatter
Steel Tech i Alingsås
WSP Sverige
MTS Systems Norden
Stena Aluminium
Örebro Universitet
Nayo
Stena Metall
Nevs
Stena Recycling
Nolato Göta
Swedish Waterjet Lab, Cefur
Nordic Aircraft
SwedNano Tech
Oerlikon Balzers Sandvik Coating Svenskt Aluminium
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
14
Unik samverkansform – många olika branscher
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
15
En arena för små- och medelstora företag
67 %
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena
Verksamheten 2014
2015-03-03
16
Tack för allt stöd och engagemang
g g
g under 2014!
Vi ser fram emot ett lika roligt och intensivt 2015!
Stefan Gustafsson Ledell
Verksamhetsledare
lighterarena.se
Cecilia Ramberg
Bitr. verksamhetsledare
Jenny Kierkemann
Projektassistent
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena