Fakta om Ätstörningar Anorexia nervosa har en

Vilka beteendeförändringar kan ses?
•
•
Fakta om Ätstörningar
•
•
Anorexia nervosa har en person som är livrädd att
gå upp i vikt oberoende av hur smal hon/han än är.
•
•
Bulimia nervosa innebär att tvångsmässigt vräka i
sig stora mängder mat och kompenserar detta med
att kräkas, laxera, extrem diet eller överdriven motion
Hetsätningsstörning innebär att personen hetsäter
stora mängder mat utan att kompensera sitt ätande.
Detta leder till viktuppgång.
•
•
•
•
•
Råd till dig som har ätstörningar:
Ätstörning UNS utan närmare specifikation
innebär att man har problem med sitt ätande som
liknar anorexi eller bulimi, men inte uppfyller alla
medicinska kriterier.
Fixering vid kroppsstorlek, vikt och utseende
Tvångsmässigt intresse av mat (handla mat,
tillaga mat, läsa recept)
Äter underliga matkombinationer
Upplever sig feta, även vid mycket låg
kroppsvikt
Gömmer maten, skär maten i små bitar
Dricker stora mängder dietdrycker, vatten
och svart kaffe
Överdriven träning
Oro inför att äta offentligt
Klär sig i stora kläder för att dölja sin ”feta”
kropp
Rastlöshet och hyperaktivitet
Störd sömn
Börja med att berätta för någon du har
förtroende för
Sök professionell hjälp
Undvik att borsta tänderna efter kräkning
Känn efter innan du hetsäter
Klandra inte dig själv
Se problemet och sök hjälp
Vilka möjliga orsaker finns det?
•
•
•
•
•
•
•
•
Dålig självkänsla
Svårt att uttrycka känslor
Press att gå ner i vikt
Förändringar i familjerelationer
Svårigheter att hantera förändringar
Högt ställda krav på sig själv
Mobbning
Sexuellt eller känslomässigt utnyttjande
Fysiska symtom vid anorexi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Var uppmärksam på tidiga signaler
Visa att du bryr dig
Kräv inte viktökning eller förändrat
ätbeteende
Bli inte terapeut
Ställ frågor
Uttryck att du älskar personen för den
hon/han är
Gå ej på tå, var så ärlig du kan
Det tar tid, ge inte upp!
Viktförlust
Låg kroppstemperatur
Kalla händer och fötter
Låg puls
Förstoppning
Menstruationsbortfall
Rubbningar av hjärtrytmen
Muskelsvaghet
Benskörhet
Karies
Vid svår anorexi ökad kroppsbehåring
Fysiska symptom vid bulimi:
Till dig som är kompis eller anhörig:
Tandskador
Mag- och tarmproblem
Brustna blodkärl i ögonen
Yrsel
Rubbningar i kroppens salt- och
vätskebalans
Skador på matstrupen
LIVSFÖRELÄSNINGAR
Helena Gustafsson
Hovgården 101
736 93 Kungsör
0221-301 01
070-540 76 02
[email protected]
Besöksadress
Radiatorvägen 13
702 27 Örebro