SPISVAKT, SPISEC AddOn Plus

SPISVAKT, SPISEC AddOn Plus
SÄKERHET | BADRUM | KÖK | TRÖSKLAR/KILAR | STÖDHANDTAG | GARAGE
Valfri placering av
värmevakten. Den
känner själv av sin
placering och ställer
in sig automatiskt.
Värmevakten är som
standard vit men kan
enkelt anpassas
i flertalet färger.
Spisec AddOn Plus är den enda spisvakten med kognitivt
stöd och lämpar sig perfekt vid bostadsanpassning. Spisec
är sedan 80-talet Sveriges mest sålda spisvakt och har alltid
legat i framkant när det gäller funktion och säkerhet.
Nu säkrar vi framtiden med Spisec AddOn som självklart
också är godkänd enligt spisvaktsstandarden SS-EN50615.
Spisec AddOn är utvecklad för att passa alla typer av användare oavsett boendeform och individuell
förmåga. Nio olika sensorer samlar kontinuerligt in mätdata. Analysen sker inom ramen av en sekund vilket
innebär att den omedelbart reagerar om en farlig situation uppstår. Systemet kan på ett unikt sätt särskilja
en farlig situation från normal matlagning och minimera falsklarm. Sensorerna mäter bl a värmestrålning, ljus,
lufttemperatur, rörelse och effekt. Även tid används i beräkningarna för att uppnå ett optimalt resultat.
Startknappen avhjälper hinder som kan uppstå för
en användare med demenssjukdom. Den ger säkerhet, trygghet och det kognitiva stöd som användaren
behöver för fortsatt matlagning.
färgen på värmevakten kan enkelt anpassas för att skapa harmoni och lugn genom
att smälta in i bakgrunden.
2015.07.01
ATHENA NORDIC AB
Box 470
791 16 Falun
Tel 023 79 22 00
Fax 023 79 22 01
e-post [email protected]
SPISVAKT, SPISEC AddOn Plus
Så fungerar det
Spisec AddOn Plus består av en intilligent värmevakt, en
brytarenhet och en startknapp med inbyggd timer. Man
slipper störande och fula kabeldragningar eftersom all
kommunikation sker trådlöst.
När man ska använda spisen trycker man först på den
tydliga Startknappen, sen kan man använda spisen precis
som vanligt. Startknappen har en trygghetsskapande
funktion och bygger på begreppet aktiv handling utifrån
individuell förmåga.
Startknappen gör också att man slipper traditionell
återställning som andra spisvakter har och som vanligtvis
ställer till en hel del bekymmer för användaren.
Om en farlig situation skulle uppstå så varnar spisvakten
först med en varningssignal. Då har man möjlighet att
kvittera larmet på Startknappen, sänka värmen och sedan
fortsätta sin matlagning. Gör man ingenting kommer spisvakten att bryta strömmen till spisen.
Installationen är enkel! Brytarenheten sätts mellan spisen och spisens vägguttag. Värmevakten monteras med
självhäftande tejp på fläkten eller väggen. Startknappen
monteras också med självhäftande, på bänken brevid
spisen eller på väggen bakom så att använderen alltid
kan hitta den.
I startknappen finns också en timer som kan ställas enligt
tabellen nedan.
Med startknappen kan man välja på följande inställningar
Pos. 0
1
2
3*
4
5
6
7
8
Mode
Spis och ugn helt låsta.
Normalt timerläge: 10 min timer för spis och 12 timmar för ugn
Normalt timerläge:30 min timer för spis och 12 timmar för ugn
Normalt timerläge:45 min timer för spis och 12 timmar för ugn
Normalt timerläge:3 tim timer för spis och 12 timmar för ugn
Timerläge för synskadade: ljudsignal var 16:e sek: 45 min timer för spis och 12 timmar för ugn
Timerläge för synskadade: ljudsignal var 16:e sek: 3 tim timer för spis och 12 timmar för ugn
Tyst timerläge (ljud- och ljussignaler AV): 15 min timer för spis och ugn
Tyst timerläge (ljud- och ljussignaler AV): 45 min timer för spis och ugn
* Grundinställning
Art.Nr
A101-1011
A101-1012
A101-1013
A101-1014
A101-1015
A102-1002
Beskrivning
Spisec AddOn Plus - 230V, fast install. (25A)
Spisec AddOn Plus - 400V, fast install. (3x16A)
Spisec AddOn Plus - 230V jordad stickpropp (16A)
Spisec AddOn Plus - 230V, Flatstift stickpropp (25A)
Spisec AddOn Plus - 400V, Perilex stickpropp (3x16A)
Athena Spisec AddOn läckagevakt (tillbehör)
ATHENA NORDIC AB
Box 470
791 16 Falun
Tel 023 79 22 00
Fax 023 79 22 01
e-post [email protected]