Fallrapport

2015-05-26
SOCIALFÖRVALTNINGEN
FALLRAPPORT
ANMÄLARE
MEDANMÄLARE
SKRIVER IN AVVIKELSEN
FÖRST PÅ PLATS
PERSONUPPGIFTER
NAMN
PERSONNUMMER
HÄNDELSEDATUM
DATUM
VECKODAG
TIDPUNKT
ORGANISATION
ORGANISATION/ENHET SOM VÅRDTAGAREN TILLHÖR
HUR HAR FALLET INTRÄFFAT?
FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL VID FALLET
 PÅ BADVAGN
 FRÅN PLANT GOLV
 FRÅN RULLSTOL
 FRÅN STOL
 FRÅN TOALETTSTOL
 FRÅN /UR SÄNG
 FRÅN TRÖSKEL/MATTA
 TRAPPA
 UTE
 BETASTÖD
 ROLLATOR
 RULLSTOL
 GÅSTOL/BORD
 KRYCKKÄPP/KRYCKKÄPPAR
 KÄPP
 INGA HJÄLPMEDEL VID FALLET
VAR HAR FALLET INTRÄFFAT?
 BADRUM/T OALETT
 KÄLLARE
 DAGRUM
 KÖK
 HALL
 SOVRUM
 HISS
 UTOMHUS
 KORRIDOR
VARDAGSRUM
GÅNGFUNKTION
FOTBEKLÄDNAD VID FALLET
 GÅR INTE
 GÅR MED 1 LEVAND STÖD
 GÅR MED 2 LEVANDE STÖD
 GÅR MED HJÄLPMEDEL
 GÅR MED HJÄLPMEDEL MED TILLSYN
 GÅR MED TILLSYN
 SJÄLVSTÄNDIGT UTAN HJÄLPMEDEL
 BARFOTA
 HELSKO
 STRUMPOR
 TOFFLOR/INNESKOR
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
ÄR ANHÖRIG INFORMERAD OM FALLET?
TYP AV BOENDE
 JA
 NEJ
 DEMENSBOENDE
 GRUPPBOSTAD
 KORTTIDSBOENDE
 ORDINÄRT BOENDE
 VÅRDBOENDE
HJÄLPS UPP EFTER FALLET MED
PÅVERKAD AV ALKOHOL?
 CAMEL
 JA
 MISSTANKE
 NEJ
 GUIDNING
 HANDRÄCKNING 1 PERSON
 HANDRÄCKNING 2 PERSON ELLER FLER
 HANDRÄCKNING MED HJÄLPMEDEL
 PERSONLYFT (elektrisk)
 SJÄLVSTÄNDIG UPPRESNING
YTTERLIGARE UPPGIFTER (FLERVALSUPPGIFTER)
BELYSNING VID FALLET
VILKEN TYP AV SKADA UPPKOM VID FALLET
 DAGSLJUS
 INGEN BELYSNING, HELT MÖRKT
 LEDLJUS
 TÄNT I ANGRÄNSANDE RUM
 TÄNT I RUMMET
 BLÅMÄRKE, SVULLNAD
 DÖDSFALL
 FRAKTUR
 INGEN SYNLIG SKADA
 OKLAR/FÖRVIRRAD
 OKONTAKTBAR
 SKRUBBSÅR/SÅRSKADA
 STUKNING
ÅTGÄRDER PÅ PLATS
 INGA ÅTGÄRDER
 KONTAKT MED LÄK/SJUKHUS/VC TELKONTAKT MED SSK
 OMVÅRDNADSINSATSER AV SSK
 OMVÅRDNADSINSATSER AV VÅRDPERSONAL
 TELKONTAKT MED SSK
TRYGGHETSLARM



HAR INTE LARM
HAR LARM
HAR LARM MEN HAR INTE LARMAT
Fallrapport 2015-01-14
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
AKTUELLA LÄKEMEDEL







ANNAT ; BESKRIVS I HÄNDELSEFÖRLOPPET!
BLODFÖRTUNNANDE
HAR INGA LÄKEMEDEL
MORFIN PREPARAT
PSYKOFARMAKA
SMÄRTSTILLANDE
SÖMNTABLETTER
UTFÖRLIGT HÄNDELSEFÖRLOPP; SKA DOKUMENTERAS I CDS DOKUMENTATIONSDEL I
PROCAPITA
Fallrapport 2015-01-14
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE