Prov Ke1 Atomer och periodiska systemet

Prov Ke1
Atomer och periodiska systemet
NA1+TE1/2015-10-08/PLE
Hjalmar
Namn:
Max: 25 (8/12/5)
Efter varje uppgift anges maximala poäng som du kan få för din lösning. Om
en uppgift kan ge 3 E-poäng, 2 C-poäng och 1 A-poäng skrivs detta (3/2/1)
Del I: svara i provet
1. Hur många protoner, elektroner och neutroner har har atomen
165
67Ho?
(1/1/0)
2. Rita alla de naturligt förekommande isotoperna av väte. Skriv även
ut namn och isotopbeteckningar.
(1/1/0)
Atomer och periodiska systemet
NA1+TE1/HT 2015/PLE 2(4)
3. Ange elektronkonfigurationen hos
(2/0/0)
(a) Magnesiumjon
(b) Litiumatom
4. Klor har två naturligt förekommande isotoper med masstalen 35
och 37. Vilket av följande påståenden är felaktigt?
(a) Alla kloratomer har samma kärnladdning
(b) Kloratomernas diameter
är avsevärt större än atomkärnans diameter
(c) Nästan hela kloratomens
massa är samlad i kärnan.
(d) Några
av
de
naturligt
(0/1/0)
förekommande kloratomerna har 18 protoner i kärnan.
(e) Några av de naturligt
förekommande kloratomerna har 20 neutroner i
kärnan
(f) Alla kloratomer har 17
elektroner
5. Väte och fluor reagerar med varandra och bildar en förening. Vilken
formel bör denna förening ha? Motivera ditt svar!
(1/1/0)
Atomer och periodiska systemet
NA1+TE1/HT 2015/PLE 3(4)
6. Vilken "egenskap" ökar inte för grundämnen när man går nedåt i
gruppen?
(0/1/0)
(a) Atomnumret
(b) Atommassan
(c) Antalet neutroner
(d) Antalet elektroner i det yttersta skalet
(e) Antalet elektronskal som normalt innehåller elektroner.
Del II: svara på separat papper,
7. I Rutherfords experiment skickades α-strålar mot en tunn guldfolie.
Vilken viktig egenskap hos atomen upptäcktes i och med detta experiment?
(1/1/0)
8. I fyrverkeripjäser har man ofta metallsalter. Varför?
(1/1/0)
9. Vilket samband finns mellan ett grundämnes plats i det periodiska
systemet och elektronfördelningen hos en atom hos grundämnet?
(0/1/1)
10. Vilken är orsaken till att atomradien
(0/1/1)
(a) ökar när man går nedåt i en grupp?
(b) minskar när man går åt höger i en period?
11. Varför är francium och fluor de mest reaktiva i sina respektive grupper?
(0/1/1)
Atomer och periodiska systemet
NA1+TE1/HT 2015/PLE 4(4)
12. I det periodiska systemet anges atommassan med värden som ibland
starkt avviker från heltal. Varför är det så?
(0/1/1)
13. Egen fråga. Hitta på en egen fråga inom området och besvara den.
(1/1/0)