Konsultprofil - Otto Rimmerfeldt

Konsultprofil - Otto Rimmerfeldt
• INTRODUKTION
Otto är allround inom inbyggda system , med lång erfarenhet av roller som systemarkitekt
och mjukvarukonstruktör , där tyngdpunkten de senaste åren legat på plattforms- och
hårdvarunära mjukvara. Han har erfarenhet av brancher som automotive (vägfordon, tåg)
samt militärindustri (flyg, ledningssystem) och är van att arbeta i stora som små projekt. Otto
har också erfarenhet av test och verifiering inom automotive vilket givit nyttiga erfarenheter
av hela konstruktionscykeln för mjukvara. Under ett par år drev Otto även upp webtjänsten
Stayfriends vilket givit kunskaper i databasdesign , SQL och integration mot andra system. Ett
starkt engagemang för kvalitet i mjukvaruprocessen borgar för att problem löses i tid innan
de blir kostsamma och Otto ser det som naturligt att medverka i att utveckla kundens
processer såväl som att lära upp och sprida kunskap till mindre erfarna projektmedlemmar.
Otto får goda vitsord från kunder och medarbetare. På fritiden är familje-, båt- och friluftsliv
viktiga delar i Ottos liv.
• KOMPETENSOMRÅDEN
- Projektledning
- Automotive
- ATC
- Motmedel
- AUTOSAR
- Embedded SW
- Webdesign
- Ledningssystem
- Telecom
• METODER OCH VERKTYG
Scrum
UML
C/C++, Ada, Asm m.fl.
Matlab, SImulink, TargetLink
OSE, VxWorks, OS9, Microsar, PSos+
Subversion, Perforce, Clearcase, PVCS
MySQL, MS SQL
CAN, LIN, CANOe
DOORS
Eclipse, VisualStudio, Emacs m.fl.
Python, Perl, Tcl, Sed m.fl.
Web: CFM, PHP, Java, CSS mm.
LabView
• UTBILDNING
- Civilingenjör Teknisk Fysik, Uppsala Tekniska Högskola (1984-1989)
BEROTEC AB
•
Kontakt:
Lena Carlman
SPRÅKKUNSKAPER
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Sida 1/5
Konsultprofil - Otto Rimmerfeldt
- Svenska - modersmål
- Engelska - mycket god i tal och text
- Tyska - enklare konversation
• ANSTÄLLNINGAR
- Mjukvarukonstruktör, AT Signal System AB (Ansaldo) (1989-06-1992-07)
- Mjukvarukonstruktör, Ericsson Radar Electronics AB (1992-08-1994-07)
- Mjukvarukonstruktör, CelsiusTech Systems AB (1994-08-1996-05)
- Delprojektledare/Programmerare, Stoneridge Electronics AB (2002-04-2003-11)
- CEO, Klassträffen Sweden AB (2003-12-2006-02)
- Senior Software Consultant, Vigorous Data AB (eget företag) (1996-06)
• EXEMPEL PÅ UPPDRAG
Konsult SW - Instrument-cluster till lastbil (Mercedes)
Stoneridge Electronics AB
2013-07 -2015-05
Uppgifter: Mjukvarukonstruktion
Tekniker: C/C++, Renesas v850E2
Otto arbetade som mjukvarukonstruktör i instrument till lastbil:
- Utveckling av mjukvara, hw-drivers, ljudgenerering, diagnostik, prestandamätningar.
- Integration av plattformen i systemet (CAN/LIN, diagnostik).
- Stöd vid produktionstest och systemverifiering.
Konsult SW - Flygsimulering
FOI
2013-01 -2013-04
Uppgifter: Mjukvarukonstruktion, Portering, Redesign
Tekniker: Matlab, MySQL, C++
Otto utvecklade mjukvara i Matlab , MySQL och C++ på avdelningen för Informations- och
aerosystem. Pga. av sekretessbestämmelser är Otto förhindrad att lämna närmare upplysningar
om det bedrivna arbetet.
Konsult SW - Kommunikations- och dörrmodul till lastbil (Volvo)
Stoneridge Electronics AB
2009-08 -2013-01
Uppgifter: Mjukvarukonstruktion
Tekniker: C/C++, Freescale MPC5517, MPC5604, Diab
Otto hade en senior roll i teamet som ansvarade för utveckling, integration och konfiguration av
plattformen i tre AUTOSAR -system för Volvo lastbilar:
- Utveckling av drivers samt low-power-hanteringen i systemet.
- Konfiguration av operativsystemet.
- Utveckling av CPU-lastmätningar, funktionsövervakning samt kritisk fel-logg i systemet.
BEROTEC AB
Kontakt:
Lena Carlman
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Sida 2/5
Konsultprofil - Otto Rimmerfeldt
- Konfiguration och integration av kommunikationsstackar (CAN & LIN) och
minnesstackar (emulerat EEPROM) i systemet .
- Design av testfall för realtidskrav i CANoe.
Konsult SW - Instrument-cluster till lastbil (Mercedes)
Stoneridge Electronics AB
2008-01 -2008-12
Uppgifter: Mjukvarukonstruktion, Modellbaserad kodgenerering, Integration
Tekniker: C, Matlab, Simulink, TargetLink, CANOe
Otto designade och utvecklade ett interface för integration av Matlab / Simulink -modell i
instrument till lastbil:
- Kodgenerering och integration av Matlab/Simulink-modell.
- Utveckling av omvärldssimulering för modellerna och den genererade koden.
- Design av testfall för realtidskrav i CANoe.
Konsult SW - Instrument-cluster till lastbil (Mercedes)
Stoneridge Electronics AB
2006-03 -2007-12
Uppgifter: Delprojektledare, Mjukvarukonstruktion
Tekniker: C, OSE, IAR, NEC v850
Otto arbetade som SW-projektledare och utvecklare i instrument till lastbil:
- Coachning av utvecklingsteamet.
- Utveckling av mjukvara.
- Kravutredning och utprovning i samarbete med kunden.
Anställd - Websidan StayFriends
Klassträffen Sweden AB
2003-12 -2006-02
Uppgifter: CEO, Utveckling, Marknadsföring mm
Tekniker: PHP, Java mm
Otto var upphovsman till webtjänsten Klassträffen, en site som senare såldes till Classmates
online i USA. Efter försäljningen arbetade Otto för det nybildade bolaget och vidareutvecklade
tjänsten till StayFriends. Arbetet bestod av:
- Utveckling av funktioner i PHP/Java.
- Integration av betallösning mot payment provider.
- Förhandling av partnerskap och kampanjer.
- Rekrytera och utbilda personal för kundtjänst.
Anställd Projektledare/SW - Instrument-cluster till lastbil (Mercedes)
Stoneridge Electronics AB
2002-04 -2003-11
Uppgifter: Delprojektledare, Mjukvarukonstruktion
Tekniker: C, OSE, NEC v850e
Otto arbetade som SW-projektledare i instrument till lastbil:
Sida 3/5
BEROTEC AB
Kontakt:
Lena Carlman
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Otto Rimmerfeldt
- Coachning av utvecklingsteamet.
- Arkitekt av mjukvaran.
- Kravutredning och utprovning i samarbete med kunden.
Konsult Projektledare/SW - Larmsystem
Real Time Technology AB
2001-01 -2002-01
Uppgifter: Projektledare, Mjukvaruarkitekt
Tekniker: C, IAR, Atmel ATmega
Otto arbetade som projektledare för larmsystem:
- Coachning av utvecklingsteamet.
- Samordning av underlag för tillverkning hos underleverantör.
- Systemdesign och konstruktion av programvaran i centralenhet och noder.
Konsult Systemverifiering - ATC
AT Signal System AB (Ansaldo)
2000-01 -2000-12
Uppgifter: Systemverifiering
Tekniker: Tågsimulator, Spårsimulering, Ada
Otto arbetade med systemverifiering av ATC -system för järnvägen. Arbetet bestod av
testfallsdesign, utförande samt dokumentation.
Konsult SW - Firmware i Telecom
Ericsson Telecom AB
1998-03 -1999-12
Uppgifter: Mjukvarukonstruktion
Tekniker: C, OSE, Lauterbach
Otto arbetade som konstruktör av firmware i telefonväxel (Access) samt med integration av
dessa mot applikationerna.
Konsult Systemverifiering - ATC
AT Signal System AB (Ansaldo)
1996-06 -1998-02
Uppgifter: Systemverifiering
Tekniker: Tågsimulator, Spårsimulering, Ada, VisulaBasic
Otto arbetade med systemverifiering av ATC -system för järnvägen. Arbetet bestod av
testfallsdesign , utveckling av simulator på PC, utförande samt dokumentation
Anställd SW - Ledningssystem
CelsiusTech Systems AB
1994-08 -1996-05
BEROTEC AB
Uppgifter: Mjukvarukonstruktion, Integration
Tekniker: Ada, C, OS9, AIX
Kontakt:
Lena Carlman
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Sida 4/5
Konsultprofil - Otto Rimmerfeldt
Otto var ansvarig för ett tiotal olika programvarukomponenter i marint ledningssystem.
Arbetet bestod av utveckling samt stöd vid integration med applikationerna.
Anställd SW - Motmedel
Ericsson Radar Electronics AB
1992-08 -1994-07
Uppgifter: Mjukvarukonstruktion, Integration
Tekniker: Pascal, Asm, LabView
Otto arbetade som konstruktör av mjukvara för störsändare (ECM jammer). Arbetet bestod
av utveckling samt ansvar för SW vid integration och utprovning tillsammans med hårdvaru- och
mikrovågsspecialister.
Anställd SW - ATC
AT Signal System AB (Ansaldo)
1989-06 -1992-07
Uppgifter: Mjukvarukonstruktör/Sysadmin
Tekniker: Ada, Jämförande modultest i sekundärt språk
Otto arbetade med utveckling och verifiering av ATC -system för järnvägen. Otto
ansvarade även för företagets nätverksmiljö samt för inköpav datorer och programvara.
• KURSER I URVAL
- Konstruktörsskola, Ericsson, 1993, 3v.
- Ledarskap, Affärsutveckling, 1994-1995, 4v.
- Design Patterns, 1996, 1v.
- Unix, 1997, 1v.
• MICROCONTROLLER
Otto har erfarenhet av följande microcontrollers:
- Freescale PowerPC MPC5517, MPC5604
- Renesas v850E/E2
- Atmel ATmega128 m.fl.
- Microchip PIC
- Motorola 68HC360, 68HC11, 68000
BEROTEC AB
Kontakt:
Lena Carlman
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Sida 5/5