NORDIC RADIATOR HANDDUKSTORK STIL

NORDIC
RADIATOR
NORDIC RADIATOR HANDDUKSTORK STIL
Ger en behaglig värme och håller fukten borta i badrummet.
Handdukstorken kan installeras även i andra utrymmen,
såsom kök och tvättstuga.
NRhs
ALLMÄNT OM
NORDIC RADIATOR HANDDUKSTORK STIL
Handdukstorken är avsedd för inomhusbruk som en extra
värmekälla samt handdukstorkning. Med fyra stycken färganpassade väggfästen placerade i vardera hörn på handdukstorken lämnar den gott om plats att hänga handdukar.
Detaljerad monteringsanvisning medföljer samt skruv och
plugg. Viktigt är att man anpassar infästningen till den väggtyp
handdukstorken skall monteras på.
NRhs kvalitet vid tillverkning följer gällande europeisk standard
enligt EN 442. Handdukstorken kan även kombineras med en
elpatron som lämpar sig på sommaren då värmesystemet inte
är igång.
ANVÄNDNING
Nordic Radiator Handdukstork Stil är avsedd att anslutas till
fastighetens radiatorsystem med cirkulation och kan förses
med el-patron för att avge värme då värmesystemet är avstängt.
Drifttemperatur max 110°C.
Maximalt driftstryck 10 bar.
NRhs är tillverkade av 22 mm stålrör.
Levereras som standard i vit RAL 9016.
NRhs
Nordic Radiator Handdukstork Stil
TEKNISK INFORMATION
watt*
2,47
417
178
400
800
355
15
2,95
4,97
197
400
1000
355
17
3,5
5,93
244
400
1100
355
20
3,99
6,74
272
400
1200
355
22
4,37
7,38
300
400
1400
355
25
5,06
8,5
364
400
1600
355
27
5,61
9,46
403
400
1700
355
29
5,99
10,1
431
400
1800
355
31
6,38
10,74
458
500
700
455
12
2,38
4,8
209
500
800
455
15
3,39
5,75
231
500
1000
455
17
4,03
6,8
286
500
1100
455
20
4,59
7,69
319
500
1200
455
22
5,03
8,51
352
500
1400
455
25
5,78
9,79
429
500
1600
455
27
6,42
10,85
473
500
1700
455
29
6,86
11,59
506
500
1800
455
31
7,3
12,34
539
600
700
555
12
3,19
5,4
241
600
800
555
15
3,85
6,52
265
600
1000
555
17
4,53
7,68
329
600
1100
555
20
5,19
8,8
366
600
1200
555
22
5,69
9,65
404
600
1400
555
25
6,6
11,07
494
600
1600
555
27
7,22
12,23
543
600
1700
555
29
7,72
13,08
581
600
1800
555
31
8,22
13,94
620
Ø 22
Ø 22
Ø 22
L
R
40
40
RAK
L
R
L
Lc
R
Rc
SVÄNGD
Lc
Lc
Rc
Rc
L
400
500
600
R
355
455
555
Lc
398
498
598
Rc
353
453
553
40
30
12
Ø 22
355
30
700
*EN 442 55/45 - 20°C
400
Ø 22
axis antal
vatten
vikt
(mm) rörkapasitet(kg)
Ø 22
bredd höjd
(mm)
(mm)
UJMMWFSLBEFJOFVUSBMUVUGÚSBOEFGÚSBUUTFOBSFBOTMVUBTQÌWBUUFOFMFMMFSJLPNCJOBUJPO
NRhs
70
ELPATRON
57
50-66
För möjlighet att använda handdukstorken då värmesystemet är avstängt
KTX2
- MedDessa
sladd
kan det
att koppla på el till
en elpatron.
finns i lite olika
KTX2
- vara
Doldlämpligt
anslutning
utföranden, dock är termostatfunktion och timer att rekommendera.
t4QMJUTZTUFNGÚSFOLFMJOTUBMMBUJPO
t5JNFSGVOLUJPOUJNNBS
t'JOOTJGÊSHFSWJUUHSÌPDILSPN
t"OUJGSZTGVOLUJPO
t%VCCFMUÚWFSIFUUOJOHTTLZEE
t4ZNNFUSJTLEFTJHONPOUFSBTGSJUUQÌ
WÊOTUFSFMMFSIÚHFSTJEB
t&òFLU8
t*19
G 1/2”
Split system – enkel installation
Timerfunktion (2 tim)
Tre utföranden: vitt, grå eller krom
Antifrysfunktion
Dubbelt överhettningsskydd
Symmetrisk design
monteras
Ventil(kan
för vattenburet
system.
57
på vänster eller
sida)
67
Watthöger
Heatings Handdukstorkar
är alltid möjliga att installera. Handdukstorkarna
eller badrumsradiatorerna är alltid
50-66
Effekt 300W tillverkade i neutralt utförande för att senare anslutas på vatten, el eller i kombination.
57
GG
1/2"
1/2”
Har du vattenburen värme på installationsplatsen är detta det naturliga valet för att få torken/radiatorn integrerad i
IPX5
L ±L ±55
Watt Heating AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående information/2015-07-02
KTX2 - Med sladd
Handduksradiatorer
82,5
70
Split system – enkel installation
Timerfunktion (2 tim)
Tre utföranden: vitt, grå eller krom
Antifrysfunktion
Symmetrisk design (kan monteras
på vänster eller höger sida)
Effekt 300W
IPX4
70
KTX2 – DOLD
t4QMJUTZTUFNGÚSFOLFMJOTUBMMBUJPO
t5JNFSGVOLUJPOUJNNBS
t'JOOTJGÊSHFSWJUUHSÌPDILSPN
t"OUJGSZTGVOLUJPO
t%VCCFMUÚWFSIFUUOJOHTTLZEE
t4ZNNFUSJTLEFTJHONPOUFSBTGSJUUQÌ
WÊOTUFSFMMFSIÚHFSTJEB
t&òFLU8
ANSLUTNINGt*19
KTX2 – MED SLADD
Nordic Radiator Handdukstork Stil / tillbehör
7JMMEVBOTMVUBIBOEEVLTUPSLFOFMFLUSJTLUFMMFSJLPNCJOBUJPOGÚSGPSUTBUUGVOLUJPOQÌEJOUPSLVOEFSTPNNBSFOLBO
EFUWBSBMÊNQMJHUBUUÊWFOLPQQMBQÌFMUJMMFOFMQBUSPO%FUUBHFSEJHNÚKMJHIFUFOBUUBOWÊOEBIBOEEVLTUPSLFOEÌ
EJUUWÊSNFTZTUFNÊSBWTUÊOHU&OUPSSPDIGSÊTDIIBOEEVLÊSTLÚOUÌSFUPN&MQBUSPOFSöOOTJøFSBPMJLBVUGÚSBOEF
EÊSUFSNPTUBUGVOLUJPOPDIUJNFSWBSNUSFLPNNFOEFSBT.FEWÌSBFMQBUSPOFSIBSEVNÚKMJHIFUBUUGÊSHNBUDIBTÌ
JOTUBMMBUJPOFOJOUFHSFSBTPDIJOUFTLÊNNFSEJOWBDLSBIBOEEVLTUPSL
ett system. För installation på värmevattnet lämpar sig vår etthålsventil som extra tillbehör. Med etthålsventil får du
en samlad, snygg anslutning med möjlighet för föravstägning och kan kopplas om för ett eller tvårörs-system.
Watt Heating AB
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.wattheating.se
Handdukstorken kan med sina 4 anslutningar kopplas in på en mängd andra sett.
Handduksradiatorer
82,5
82,5
70
70
t4QMJUTZTUFNGÚSFOLFMJOTUBMMBUJPO
MMA Etthålsventil DESIGN
t5JNFSGVOLUJPOUJNNBS
t'JOOTJGÊSHFSWJUUHSÌPDILSPN
t"OUJGSZTGVOLUJPO
t%VCCFMUÚWFSIFUUOJOHTTLZEE
t4ZNNFUSJTLEFTJHONPOUFSBTGSJUUQÌ 57
57
Ventil för vattenburet system.
WÊOTUFSFMMFSIÚHFSTJEB
Watt Heatings50-66
Handdukstorkar är alltid möjligat&òFLU8
att installera. Handdukstorkarna eller badrumsradiatorerna är alltid
tillverkade i neutralt utförande för att senare anslutas på vatten, el eller i kombination.
t*19
t%FTJHOWFOUJMJGÚSLSPNBUVUGÚSBOEF
t)BOESBUUJGÚSLSPNBENFUBMM
t4BNMBEJOTUBMMBUJPOJDD
t4UJHBSSÚSGÚSKÊNOWÊSNF
t'ÚSESJGUJPDISÚSTTZTUFN#ZQBTT
67
67
Har du vattenburen värme på installationsplatsen är detta det naturliga valet för att få torken/radiatorn integrerad i
ett system. För installation på värmevattnet lämpar sig vår etthålsventil som extra tillbehör. Med etthålsventil får du
en samlad, snygg anslutning med möjlighet för föravstägning och kan kopplas om för ett eller tvårörs-system.
Handdukstorken kan med sina 4 anslutningar kopplas in på en mängd andra sett.
G 1/2”
VENTIL
Straight cable without plug
70
Watt Heating AB
E-mail: [email protected]
Spiral cable with plug
MMA – ETTHÅLSVENTIL DESIGN
MMA Etthålsventil
standard
Designventil,
förkromad
Watt Heating AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående information/2015-07-02
t%FTJHOWFOUJMJGÚSLSPNBUVUGÚSBOEF
t)BOESBUUJGÚSLSPNBENFUBMM
t4BNMBEJOTUBMMBUJPOJDD
t4UJHBSSÚSGÚSKÊNOWÊSNF
t'ÚSESJGUJPDISÚSTTZTUFN#ZQBTT
82,5
70
Har du vattenburen värme, är detta valet för att få handdukstorken integrerad
Straight cable with plug
i systemet. Med etthålsventilen får du en snygg och samlad anslutning där
MMA Etthålsventil DESIGN
möjlighet finnsa att stänga av och kan kopplas om för ett- MMA
eller Etthålsventil
tvårörssystem.
standard
57
57
Hemsida: www.wattheating.se
67
t4UBOEBSEWFOUJMJGÚSOJDLMBUVUGÚSBOEF
t)BOESBUUJWJUQMBTU
t4BNMBEJOTUBMMBUJPOJDD
t4UJHBSSÚSGÚSKÊNOWÊSNF
t'ÚSESJGUJPDISÚSTTZTUFN#ZQBTT
MMA – ETTHÅLSVENTIL STANDARD
Designventil, förnicklad
a masking cover)
Handratt, förkromad
Handratt, vit plast
Samlad installation i 40 c/c
Samlad installation i 40 c/c
Watt Heating AB
E-mail: [email protected]
Stigarör för jämnare värme
t4UBOEBSEWFOUJMJGÚSOJDLMBUVUGÚSBOEF Stigarör för jämnare värme
t)BOESBUUJWJUQMBTU
För drift i 1- och 2-rörssystem (Bypass)
För drift i 1- och 2-rörssystem (Bypass)
t4BNMBEJOTUBMMBUJPOJDD
ringar utan föregående information/2015-07-02
5(7)
t4UJHBSSÚSGÚSKÊNOWÊSNF
t'ÚSESJGUJPDISÚSTTZTUFN#ZQBTT
Hemsida: www.wattheating.se
7(7)
NORDIC
RADIATOR
Med stort engagemang, ständigt fokus på goda relationer och
med över tio års erfarenhet av radiatorer och konvektorer
skapar vi i nära samarbete med kund och
leverantör behovsanpassade produkter.
Om Nordic Radiator
Med över tio års erfarenhet av att sälja värmeprodukter har vi skapat oss en klar
bild av vad våra kunder önskar i både kvalité och prisnivå.
Vi har noga utvalda produkter anpassade för den Nordiska marknaden och klimatet. Vi anpassar oss efter varje kunds unika behov och vet vikten av att få klara
besked vad gäller leveranser ut till byggarbetsplatser.
Det är en självklarhet för oss att du som kund får ut dina leveranser enligt dina
önskemål för att förenkla ert jobb men framförallt spara tid. Vi kommer gemensamt
överens om vilken typ av bil som skall lämna varorna, hur det skall vara packat,
monterat och märkt.
Nordisk kvalité ställer sina krav och givetvis ser vi till att de leverantörer vi jobbar
med har gällande certifikat för kvalité, miljö och följer de krav som ställs i den
Nordiska VVS-branschen.
Nordic Radiator AB
Företagshusvägen 8
244 93 Kävlinge
+46 (0) 46 70 51 51
[email protected]
nordicradiator.se