Vi bygger nära er!

Snart nya
grannar!
Vi bygger nära er!
Det innebär att vi på BoKlok först måste gräva,
fälla, schakta, och lyfta ett litet tag. Det innebär
också att det kommer att bullra lite mer än du är
van vid i ditt område, och att du kommer att se
tunga transporter i området under en kort period.
Eftersom vi bygger våra hus i fabrik och transporterar dem till byggplatsen i några få delar, går
det ganska snabbt för oss att bli färdiga på byggplatsen. Under de mest intensiva dagarna kan det
dock hända att vi jobbar lite extra långa dagar, lite
beroende på när husdelarna levereras.
Tidplan - bra att veta
• Trädfällning, vecka 27
• Etablering av arbetsplats (material- och
manskapsbodar, stängsel m.m.), fr vecka 31
• Markarbeten, vecka 32 och framåt
• Husmontage, vecka 5, 2016
• Vi beräknar vara helt färdiga i augusti 2016
Säkerhet
Vi vet av erfarenhet att en byggarbetsplats är en
spännande syn som lätt kan väcka små, nyfikna
barns intresse – prata därför gärna med dina barn
och förklara för dem att det avspärrade byggområdet är farligt och ska undvikas!
Jag kommer att hålla er informerade under det
här året som byggnation kommer att pågå, för
att förbereda er inför varje fas som kan innebära
eventuella störningar för er.
Om ni har frågor så tveka inte att kontakta mig.
På baksidan av detta brev hittar ni kvartersskissen på hur området BoKlok Blåsippan kommer att
se ut. Dessutom får ni ett informationsblad från
Skanska som har markentreprenaden för
projektet. Läs gärna det.
Vänliga hälsningar,
Rose-Marie Hedh
Projektledare BoKlok
010-449 04 18
[email protected]
BoKlok Blåsippan
F
F
F
Hus C
dike
Uc
Hus B
Parkering
Parkering
Hus A
Parkering
F
F
Plats för
odling
Parkering
n
ge
vä
ers
k
nså
Fä
dike
dike
Hus D
Parkering
M Parkering
Hus E
Hkp
F
Plats för
odling
Hus F
N
Reservation för ev avvikelser
Natur
Gräsyta
BoKlok lägenheter
Gångyta grus
Häck, planteringsyta
F
Uc
M
Hkp
Förråd
Teknikhus
Miljöhus/Sop
Handikapparkering
Träd
Säkerhet för tredje man Information runt byggarbetsplats
Skanska Sverige
ATT BO OCH ARBETA GRANNE MED EN
BYGGARBETSPLATS
För Skanska är det mycket viktigt att det skapas så säkra förhållanden som möjligt för alla
som vistas i våra projekt. Det gäller även de som bor och verkar i närområdet. Därför finns det
några saker som vi kan hjälpas åt med, för att undvika skador och olyckor.
Barn och Bygge - Riskfyllda zoner - avgränsningar - byggställningar
En byggarbetsplats är en spännande miljö, och vi har många saker som är intressanta på olika
sätt, exempelvis är ofta stora entreprenadmaskiner i rörelse. Vi vill därför be er ha extra
uppsikt över barn och ungdomar, för att undvika olyckor. De avgränsningar som är uppsatta,
exempelvis staket, avstängningar och flaggspel, markerar riskfyllda zoner vilket innebär att ni
inte får befinna er innanför dessa. Byggställningarna som finns på arbetsplatsen får under inga
omständigheter beträdas eller användas för lek eller som klätterställningar.
Trafik och Vägar
Framkomligheten inom och utanför området kan under byggtiden vara begränsad och ni bör
iaktta stor försiktighet utmed vägar där arbetsfordon och personal är i rörelse.
Renhållning av gator i området sker kontinuerligt, men det kan under vissa perioder vara
smutsigare än vanligt på grund av vår trafik, vilket vi ber om överseende med. Vi kan tidvis
tvingas ändra flödet av gång-, cykel- och fordonstrafik på grund av transporter. Vi kommer då
att ge information och anvisningar om det i så god tid vi kan. Vi ber er respektera de
anvisningarna. Om ni väntar transporter med större fordon, som skulle kunna störa vår trafik
ber vi er kontakta platsledningen så får vi diskutera hur vi hanterar detta.
Parkering
Parkering inom byggarbetsplatsen, av fordon som inte hör till projektet, är förbjuden.
Störningar
Vi har tidiga vanor i byggbranschen så vi ber de som får sin morgonsömn störd att ha
överseende med det. Det kan även ibland förekomma höga ljudnivåer under dagtid, beroende
på fas i projektet.
Kontakt
Vi tar samtidigt tillfället i akt att be er att inte tveka att kontakta undertecknad om ni gör
iakttagelser som påverkar säkerheten i området eller har övriga frågor
Med vänlig hälsning
Magnus Tesch, Projektchef, Skanska Väg och Anläggning Mellansverige
Tel: 010-448 63 33
Ola Sundlöf, Platschef, Skanska Väg och Anläggning Mellansverige (tillg. fr.o.m. v. 30)
Tel: 010-448 70 10