FÖRETAGSLEDARKONFERENS - Sveriges Åkeriföretag

FÖRETAGSLEDARKONFERENS
Hotell Tylösand Halmstad
10-11 november 2015
Sveriges Åkeriföretag i SYD, Halland, Västra Götaland och
Småland-Öland bjuder in förtagsledare/ägare till en konferens.
Årets temat är ekonomi!
Välkomna till årets företagsledarträff!
Agenda
Tisdagen 10 nov
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-17.30
19.00
Lunch
Från pris till affärsmodell - Rickard Gegö VD Sveriges Åkeriföretag
Fair Transport 2.0 - Erika Svanström, Kommunikationschef Sveriges Åkeriföretag
Fika mingel
Föreläsning - ”Våga älska framtiden” - Göran Adlén Trendanalytiker
Middag
Onsdagen 11 nov
08.00-08.30
Behåll pengarna i företaget - Trygg Hansa
08.30-09.00
Lönsamhet för företaget och miljön- Statoil
09.00-09.30
Fika mingel
09.30-11.00
Från mejeri till ledande åkeri i Sverige, Mikael Schultz
Director Transportation Arla Foods
11.15-12.00
Upphandling - Petra Åhlström, Chefsjurist Sveriges Åkeriföretag
12.00-12.15
Sammanfattning och utvärdering
12.15
Lunch och hemfärd
Antalet platser är begränsade. Kostnaden för konferensen är:
Del i dubbelrum 2650 kr/pers exkl moms.
Enkelrum 2950 kr/pers exkl moms.
I priset ingår samtliga måltider och logi.
Anmälan
Anmälan görs senast den 9 oktober till:
Sofie Larsson 040-664 25 32, [email protected]
Linda Langré 031- 58 51 04, [email protected]
Barbara Zareba 035-15 09 56, [email protected]
Lena Finnhult 0470-71 81 82, [email protected]
Du kan också anmäla dig via vår hemsida akeri.se.
Varmt välkommen!
Sveriges Åkeriföretag
Sunda transporter
från sunda åkeriföretag