Smart app för bokning av mötesrum

Rumsbokning
Smart app för bokning av mötesrum
Har du saknat en app för bokning av mötesrum på ditt företag? Vi
har tagit fram en!
Nästan alla företag har mötesrum för externa och interna möten. Att snabbt kunna se om
ett rum är ledigt för ett möte eller vem som bokat upp ett visst rum när man står utanför
är en utmaning.
Med vår app för bokning av mötesrum skapas helt nya möjligheter till snabb hantering
och du kan direkt i appen hitta en mängd bra funktioner som sparar tid. Och bokningen
av rummet blir enkel.
Direkt i appen ger vi dig möjlighet att:
få tillgång till företagets alla bokningsbara lokaler och se när nästa lediga tid finns
lägga upp en lista över favoritrum för att snabbt kunna se om det är ledigt eller ej
få information om vem som bokat rummet om det är upptaget
boka ett rum direkt i appen.
Tekniska förutsättningar
Stöd för MS Exchange 2010 och 2013
Tillgänglig för iOS 9, Android 4.x samt Windows Phone 8.x
Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om hur du effektiviserar din rumsbokning med vår smarta app.
Kontakta Linda Dahlquist på telefon 0910–28 98 11 eller e-post [email protected]