PRIS- LISTA - Pallas Roof

VÄ L K O M M E N T I L L PA L L A S R O O F - PA R K V I E W A N D C I T Y V I E W
PRISLISTA
PALLAS
ROOF
* Insats + upplåtelseavgift
totalt i kronor
** Kostnaden för värme,
ventilation, hushållsel,
varmvatten och kallvatten.
Respektive bostadsrättshavare påverkar kostnaden
genom sin egen förbrukning/
användning. Varje lägenhet
har separat mätning.
Kontakta Fastighetsbyrån i
Borås om du vill veta mer om
bostäderna på Pallas Roof.
Fastighetsbyrån i Borås
tel: 033-10 00 80
[email protected]
www.fastighetsbyran.se/boras
Status
Ledig
Såld
Såld
Ledig
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Ledig
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
4
4
2
2
3
4
4
4
3
3
3
2
2
1
3
4
94,0
92,0
92,0
92,0
130,0
111,0
76,0
70,0
77,0
167,0
130,0
130,0
92,0
92,0
92,0
78,0
89,0
41,0
77,0
152,0
2 995 000
2 975 000
2 975 000
2 975 000
3 955 000
3 345 000
2 585 000
2 295 000
2 495 000
4 895 000
3 995 000
3 995 000
2 975 000
2 975 000
2 895 000
2 255 000
2 495 000
1 355 000
2 495 000
4 495 000
5 504
5 387
5 387
5 387
7 613
6 500
4 450
4 099
4 509
9 779
7 613
7 613
5 387
5 387
5 387
4 568
5 212
2 401
4 509
8 901
** Prel. deb
el, vv, kv,
vent., värme
1 253
1 227
1 227
1 227
1 733
1 480
1 013
933
1 027
2 227
1 733
1 733
1 227
1 227
1 227
1 040
1 187
547
1 027
2 027
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
8
8
8
8
8
3
3
3
3
96,0
89,0
89,0
89,0
2 875 000
2 895 000
2 895 000
2 895 000
5 622
5 212
5 212
5 212
1 280
1 187
1 187
1 187
4
4
2
2
3
4
4
4
3
3
3
4
2
1
3
4
127,0
108,0
71,0
67,0
75,0
151,0
127,0
127,0
89,0
89,0
89,0
111,0
78,0
41,0
75,0
145,0
3 895 000
3 245 000
2 455 000
2 195 000
2 455 000
4 425 000
3 925 000
3 925 000
2 895 000
2 895 000
2 795 000
2 795 000
2 295 000
1 355 000
2 425 000
4 295 000
7 437
6 324
4 158
3 923
4 392
8 842
7 437
7 437
5 212
5 212
5 212
6 500
4 568
2 401
4 392
8 491
1 693
1 440
947
893
1 000
2 013
1 693
1 693
1 187
1 187
1 187
1 480
1 040
547
1 000
1 933
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Ledig
Såld
Såld
Såld
Såld
Lgh nr Plan Rum Kvm
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
* Insats Mån. avg
ET T EXKLUSIV T BOENDE MIT T I STADENS PULS