Personakt

Utskriftsdatum: 2015-04-02
Personakt
Upprättad av Christer Gustavii
Foto
Annummer:
Förnamn:
Efternamn:
65
Ingeborg
Nilsdotter
Födelsedatum:
Födelseplats:
27 januari, 1740
Västra Årena, Gårdveda, Kalmar län
Dödsdatum:
Dödsplats:
13 december, 1817
Östra Årena, Målilla, Kalmar län
Yrke:
Föräldrar
Fader
Moder
Annr:
Förnamn:
Efternamn:
Annr:
Förnamn:
130
Nils
Olofsson
131
Wendla
Efternamn:
Jonsdotter
Födelsedatum:
Födelseplats:
Födelsedatum:
Födelseplats:
Dödsdatum:
Dödsplats:
Dödsdatum:
Dödsplats:
Äktenskap 21 oktober, 1759 i Gårdvena
Annr:
Förnamn:
Efternamn:
Barn:
64
Gustaf
Svensson
Peter f. 10 feb 1763
Födelsedatum:
Dödsdatum:
31 oktober, 1726
17 januari, 1804
Nils f. 20 dec 1766
Jonas (?) f. 28 mar 1769
Gustaf Gustafsson f. 18 mar 1771
[32] Johannes Gustafsson f. 20 aug 1780
Forskningskommentarer
Fastställt:
[65] Ingeborg Nilsdotter är född den 27 januari 1740 i Västra Årena i Gårdveda församling. Hon är
dotter till [130] Nils Olofsson och hans hustru [131] Wendla Jonsdotter.
Den 21 oktober 1759 gifter sig [64] Gustaf Svensson med [65] Ingeborg Nilsdotter. De får 8 barn
tillsammans varav ett är [32] Johannes Gustafsson, född den 20 augusti 1780.
[65] Ingeborg Nilsdotter dör den 13 december 1817 i Östra Årena.
Sida 1 (3)
Personakt för: [65] Ingeborg Nilsdotter
Källhänvisning:
Information:
Gårdveda kyrkoarkiv,
Födelse- och
dopböcker,
SE/VALA/00112/C/2
(1715-1800), sidan 310
I kyrkoboken för Födda och döpta i Gårdveda församling, C:2, år 1740 finner
man en Ingeborg som är dotter till Nils Olofsson och hans hustru Wendla:
Ingeborg Nils Olofssons och hustru Wendlas dott. Uti Åhren. Född d 27 Januarii
och Christnad d. 23 febru. …af hustru Maria Gustafsdotter uti Östra
Åhrena. Wittnen Pär Svensson uti… Daniel Pettersson ibidem Oluf… uti
Wästra Åhren, hustru Gretha Johansdotter uti… Pigorna Catarina… och
Sara Johansdotter uti Åhrena.
Gårdveda kyrkoarkiv,
Födelse- och
dopböcker,
SE/VALA/00112/C/2
(1715-1800), sidan 282
I kyrkboken för Vigda i Gårdveda församling, C:2, år 1759, sidan 516 kan man
läsa att [64] Gustav Svensson och [65] Ingeborg Nilsdotter gifter sig 1759:
D. 21 Octob. Vigdes dräng. Gustaf Svensson i Östra Åhrena med pigan Ingeborg Nilsdotter i
W. Åhrena, boendes i Ö. Åhrena.
Målilla med Gårdveda
kyrkoarkiv,
Husförhörslängder,
SE/VALA/00256/A I/1
(1788-1808)
I husförhörslängden för Östra Årena i Målilla församling, AI:1, (1788-1808),
sidan 29 framgår att brodern Gustaf blir Rusthållare på Östra Årena 1804
medan den yngre brodern Johannes anges som dräng:
Rusthåll
1804
Rusthållare
Bonden
[64] Gustaf Svensson f. 31 oktober, 1726 i Molilja, Gift 21 oktober,
1759, Död 17/1 1804 af ålderdom 77 år.
Hustru
[65] Ingeborg Nilsd. f. 27 jan 1740 i Godtfridsd. Gift 21 oktober, 1759.
Ankom 1759 från Godtfr.
S. Peter f. 10 feb 1763 i Molilja, Gift 23 december, 1791
S. Nils f. 20 december, 1766 i Molilja, 1799 d. 30 okt avflyttad till
Ålhem och Skepparetorp [svårläst…!].
S. Jonas f. 28 mars, 1769 i Molilja, Gift 1 januari, 1803
Sonen
S. Gustaf Gustafsson f. 18 mars, 1771 i Molilja, Gift 31 maj, 1804
Hustru
Anna Eriksdtr. f. 1786 [det går inte och tyda födelseorten] Gift 31 maj,
Sida 2 (3)
Personakt för: [65] Ingeborg Nilsdotter
1804, hitflyttad 11 maj, 1804
S. Gustaf Eric f. 1805 i Årena i Molilja
Drängen samt Br.
[32] Johannes Gustafsson f. 20 augusti, 1780 i Molilja
Målilla med Gårdveda
kyrkoarkiv,
Husförhörslängder,
SE/VALA/00256/A I/3
(1806-1814)
I husförhörslängden för Östra Årena i Målilla församling, AI:3, (1806-1814),
sidan 31 och 32 kan man se att bröderna Gustaf och Johannes nu är ägare till
5/16 mantal vardera, men att Gustaf Gustafsson anges som Rusthållare och
ägare. På sidan 32 kan man se att Drängen [32] Johannes och Katarina nu är
gifta och flyttar till Ekenäs 1812:
Dr.
[32] Johannes Gustafsson f. 20 aug 1780 i Molilja, Vigd 18 okt 1811, Till Ekenäs 14
mars, 1812
H. [33] Katrina Jonsdotter f. 25 mar 1786 i Molilja, Vigd 18 okt 1811, Till Ekenäs 14
mars, 1812
Dottr. Christina Maria f. i Molilja f. 17 januari 1812 i Molilja
Längre ned kan också läsas att Johannes mor fortfarande bor kvar på Östra
Årena:
M:M
Enkan [65] Ingeborg Nilsdotter f 27 jan 1740 i Godtfrid, Inflyttad från Godtfridh
1759, Vigd 21 okt 1759, Enka 18 feb 1804
Dotterson
Jonas Petter Nilsson f. 27 september, 1798 i Mörlunda
Målilla med Gårdveda
kyrkoarkiv, Födelseoch dopböcker,
SE/VALA/00256/C/4
(1801-1858), sidan 292
I kyrkoboken för Döda och begravda i Målilla församling, C:4, år 1817, sidan
547 (sidan 57 i delboken) kan man läsa att [65] Ingeborg Nilsdotter dog den 13
december 1817:
December Månad
Ingeborg Nilsdotter
Från Ö. Årena
Död 13. Begr. 21. Rusthållarenka. Hon föddes År 1740 d. 27
Januari i W. Årena och Gårdveda socken. Fadr. Nils Olofsson
och Modren Wendla Jonsdotter. Hon blef gift med Dr. Gustaf
Svensson i Årena 21 oktober 1759. Haft med honom 8 barn af
hvilka 3 söner och 1 Dtr. Kunna öfverlefva. Blef enka 14
januari 1804. Död av ålderdom, 77 år gammal. Enka.
Sida 3 (3)