SikaFiller One Strike Maxi

Ny
he
t
Sika® Filler One Strike
Maxi
n Lättspackel
n Krymper intE
Sika® Filler One Strike Maxi
fyller djupa hål! Krymper inte!
lättspackel för inomhusbruk som är klart att använda.
Idealisk för:
́́Reparera håligheter
́́Sprickor och märken i väggar
́́Gips
́́Tegel
́́Etc.
Fördelar:
́́Fyller djupa hål (7,5 cm) på en gång
́́Snabb och enkel att applicera
́́Vit när den torkar
́́Sjunker inte
́́Behövs inte slipas
Förpackning: 450 ml
Förbrukning: ~1 L Sika® Filler One Strike Maxi 0,5 m2 per cm tjocklek
Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt datablad före användning av våra produkter.
Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 SPÅNGA
Sverige
Tel
08-621 89 00
Fax 08-621 89 89
www.sika.se, [email protected]
© Sika Sverige AB / 2014.12 / MRA / OR / Joma / 500 ex
Fyller håligheter UpP
till 7,5 cm På en gång.