Språkdag på Humanisten Varmt välkomna!

Språkdag på Humanisten Språkkunskaper + akademiska studier = EFTERFRÅGAD KOMPETENS! Program för dagen 9.00 – 10.00 Gemensamma miniföreläsningar:
Lilla Hörsalen
o Japanska: Lisa Pääjärvi
o Kinesiska: Säger de verkligen tjingtjong? Om ljud och tecken i kinesiskan, Fredrik Fällman
o Latin: Latin lovers - latinska lånord och de europeiska språkens kärlek till latinet, Sara
Ehrling
10.15 - 11.00 Gemensamma miniföreläsningar:
o Arabiska: Kärlek på arabiska, Pernilla Myrne
o Ryska: En kort nybörjarlektion i ryska, Morgan Nilsson
Lilla Hörsalen
11.00 – 12.00 Lunch – vi bjuder på lunchmacka och dryck
12.00 – 13.00 Föreläsning i det språk du studerar:
o Spanska: Ser/Estar, Imperfekt/Preterium, Indikativ/Konjunktiv –
Vad 17 ska man ha dem till? De finns ju inte på svenska!, Linda Flores
o Tyska (börjar 12.15): Popmusik, litteratur och språk - hur går det ihop?,
Heike Havermeier, André Menke & Sascha Prostka
o Franska (börjar 12.15): Vive le français, Nathalie Hauksson-Tresch
sal L100
sal C364
sal C363
13.15 - 14.00 Gemensam föreläsning
Engelska: Language, literature and popculture, Houman Sadri
sal L100
14.00 – 14.20 Information om utbud av kurser och program, Studievägledare
Eva-Lena Axelsson
sal L100
Varmt välkomna!