Program - Örebro universitet

Konferens och utställning med tema dövblindhet
Teknik för händelser i rum och tid
Konferensens och utställningens fokus är tekniska hjälpmedel för personer med
dövblindhet. Den vänder sig i första hand till yrkesverksamma, organisationer och
företag som arbetar med hjälpmedel för personer med dövblindhet. Det kan
handla om att företräda användare, utveckla, tillverka eller förskriva hjälpmedel.
Örebro universitet, tisdag 22 september 2015
Detta endagsevent hålls på universitetet i Örebro och består av föreläsningar,
posters och utställning. Forskare, företag och organisationer presenterar
verksamhet, produkter och aktuella forsknings/utvecklingsprojekt.
Preliminärt program
Program
08.30 – 10.00
Registrering och kaffe
10.00 – 10.10
Välkomsthälsning
10.15 – 10.35
Personliga erfarenheter av bristande kontroll över händelser
i rum och tid
Doktorand Moa Wahlqvist; Örebro universitet & AudF
Hälsoeffekter av bristande kontroll över händelser
i rum och tid
Prof Claes Möller; Audiologiskt forskningscentrum (AudF)
Syn, hörsel och balans vid dövblindhet av olika genes
Prof Gunnar Akner; Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ)
"Antennsvikt" hos äldre. Sociala, psykiska och medicinska
effekter av gravt nedsatt syn och hörsel
10.40 – 11.10
11.15 – 11.35
11.40 – 12.00
12.00 – 13.30
Lunch och utställning
13.30 – 13.50
Leg läkare, fysiker Jan Pilotti; Science & Art
Hudens hemligheter, om hudsensibilitetens mångfald
Tema: Cochleaimplantat och andra hjälpmedel idag, och
visioner för i morgon
13.55 – 14.15
14.20 – 14.40
Tekn dr Parivash Ranjbar; Pariception AB
Fyra nya hjälpmedel för händelser i rum och tid
14.45 – 15.05
Plats för fria föredrag
15.10 – 15.30
Prof Cheryl Akner-Koler; Konstfack
Funktionell design av hjälpmedel vid dövblindhet
Utställning
Kaffe
15.30 – 16.30
Utställning
Utställning och posters
Tid
Utställningen och posters är öppna från 08.30 till 16.30 och kan besökas när som helst.
Föreläsningarna går parallellt 10.00 - 15.30 med kortare pauser mellan varje föreläsning, och med
lunchpaus 12.00 - 13.30. Kaffe finns tillgängligt under hela dagen.
Anmälan
Anmäl ditt deltagande via e-post till:
[email protected]
Uppge namn, organisation, telefonnummer, samt ev allergier eller andra önskemål
gällande mat. Om du önskar presentera föredrag eller poster, ange rubrik och kort
beskrivning av innehållet. Anmälan är giltig när deltagaravgiften erlagts. Kvitto på
betald avgift sänds ut via e-post.
Sista anmälningsdag 17 augusti 2015.
Deltagaravgift 390:-/person (tolkar och assistenter gratis).
Två personer från samma organisation 600:-.
Inbetalas på bankgiro: 568 – 6076,ange avsändare. I deltagaravgiften ingår kaffe,
lunch och åhörarkopior. (Deltagande kan överlåtas efter överenskommelse via
e-post).
Boka-tidigt-rabatt
Anmäl dig senast 15 maj, så får du 20% rabatt på deltagaravgiften.
Information
Ytterligare information kan fås från:
Parivash Ranjbar, 070 - 221 36 50, [email protected]
Erik Borg, 070 - 309 98 15, [email protected]
Uppdaterad konferensinformation finns på webben: pariception.se
Utställare
Kostnad 1500:- per monterplats, för närmare detaljer och anmälan, kontakta
någon av ovan. (Tekniska frågor: Mikael Detlofson, 019 - 30 12 28,
[email protected]).
Arrangörer
Arrangörer är Örebro universitet, Post- och telestyrelsen och Pariception AB, i
samverkan med Audiologiskt Forskningscentrum (USÖ).
Organisationskommitté: Mikael Detlofson, Örebro universitet; Dag Stranneby,
Örebro universitet; Erik Borg, Pariception AB; Parivash Ranjbar, Pariception AB.
150413