1. Introduktion till föreläsningarna

Bild 2
Hej och välkommen till Personskadeförbundet RTPs nio webföreläsningar om smärta och
smärtbehandling. De här föreläsningarna vänder sig till dig som är medlem och som har smärta till
följd av polio, whiplashrelaterat våld mot nacken, hjärnskada, ryggmärgsskada eller till följd av en
amputation. Vi tror att kunskap om smärta är viktigt för att kunna förstå och hantera sin egen
smärtproblematik och för att lättare kunna diskutera sin smärta med sina vårdgivare.
Jag som har gjort och presenterar innehållet i föreläsningarna heter Cecilia Norrbrink. Jag är
sjukgymnast och arbetar som lektor vid Karolinska Institutet och vid Uppsala universitet där jag bl a
undervisar om smärta. Jag är docent vid Karolinska Institutet och specialist i smärta och
smärtbehandling. Jag har arbetat med ryggmärgsskaderehabilitering under många år och mitt
forskningsområde är neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada.
Bild 3
Jag är redaktör och författare till en lärobok i smärtfysiologi för studenter som utbildar sig till ett
vårdyrke och författare till en handbok om smärta efter en ryggmärgsskada. Handboken vänder sig
även till anhöriga och till de som arbetar med ryggmärgsskaderelaterad smärtproblematik.
Bild 4
Föreläsningsserien består av nio föreläsningar, uppdelade efter olika områden. Du kan se alla
föreläsningarna eller välja de som du är mest berörd av. Varje föreläsning tar mellan 10 och 15
minuter. Jag rekommenderar att du tar del av samtliga för bästa möjliga förståelse.
Den första föreläsningen är en introduktion till området smärta där olika typer av smärta
presenteras. Därefter följer en föreläsning om undersökning och utredning av smärtproblematik.
Det finns tre föreläsningar om tre olika typer av smärta; den nociceptiva smärtan, den neuropatiska
smärtan och den idiopatiska smärtan.
Det finns också tre föreläsningar om hur dessa olika typer av smärta kan behandlas och till sist en
föreläsning om egenstrategier, vad man kan göra själv.