Installation av Bessy Mobile

Installation av Bessy Mobile
Detta kapitel beskriver hur man kommer åt webbtjänsten för Bessy Mobile där man kan ladda ner uppdateringar för den programvaran. Det förutsätts att filen Favorites.CAB är installerad. Starta Internet Explorer från Start‐menyn. Gå in under Menu och välj Favorites…. FIGUR 40 ­ WINDOWS M OBILE IE FAVORITER Följande sida skall visas, klicka där på BessyMobile. FIGUR 41 ­ F AVORITEN B ESSYMOBILE Om NI inte har denna favorit så skriver ni följande i fältet: https://secure6.banverket.se/bessymobile och därefter trycker ni på ok eller grön pil. När man klickar på BessyMobile skall följande sida visas: FIGUR 42 ­ B ESSY MOBILE INLOGGNINGSSIDA Ange användarnamn och lösenord som gäller för BANPORTALEN (90‐konto). Save password kan markeras, men har ingen inverkan utan lösenordet kommer att efterfrågas även nästa gång man kopplar upp sig. FIGUR 43 ­ V ÄLKOMSTSIDA BESSY MOBILE. På välkomstsidan för Bessy Mobile klickar man på länken installationssidan för att komma till sidan där man kan ladda ner och installera programvaran. Direkt när man klickat länken får man upp nedanstående sida: FIGUR 44 ­ I NSTALLATIONSSIDA BESSY MOBILE Rulla ner en bit på sidan tills följande utseende visas: FIGUR 45 ­ B ESSY MOBILE INSTALLATIONSFIL Klicka på länken BessyMobile.cab för att ladda ner och installera denna. När man klickar på länken kommer en fråga att visas: FIGUR 46 ­ F RÅGA VID NEDLADDNING Normalt klickar man Yes vilket gör att filen laddas ner och installeras automatiskt. Ange att installation skall ske på Device. FIGUR 47 ­ I NSTALLATIONSVAL Klicka ok på sista sidan. Applikationen är nu installerad och klar att användas BessyMobile använder sig av Compact Framework 2.0 till skillnad från Slipers Besiktning som använder version 3.5. Installationsfiler för version 2.0 finns vid behov att ladda ner och installera längst ner på installationssidan för BessyMobile. Har man redan installerat Compact Framework 3.5 i samband med installation av Slipers Besiktning skall det inte vara nödvändigt att även installera version Compact Framework 2.0. Uppdatering
Vid en eventuell uppdatering av programvaran behöver man inte avinstallera den gamla versionen först utan det sköts automatiskt vid installation av ny version. Programuppdateringar för Slipers Besiktning kan laddas ner från följande adress: TBD Denna skall finnas tillgänglig i Internet Explorer i handdatorn under Favoriter som Applikationer/MC55 Programvaror.