Anmälda till Övervakningskommittén Thomas

Anmälda till Övervakningskommittén
Inger Dahlgren - Havs-och vattenmyndigheten
Thomas Johansson - Havs-och vattenmyndigheten
Markus Lundgren - Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Linnea Hagblom – Tillväxtverket
Per-Aste Persson- Fiskbranschens Riksförbund
Caroline Lindeborg – Kustbevakningen
Thomas Lennartsson - Sveriges Fiskevattenägareförbund
Håkan Forsberg - Svenska ESF-rådet
Per Svantesson - Länsstyrelsen Blekinge län
Birgit Niva - Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård
Inger Melander - Världsnaturfonden WWF
Daniel Wikberg - Matfiskodlarna Sverige
Karin Hjerpe - Landsbygdsnätverket
Smedman Karl Johan – Svensk Skaldjursodling PO
Anders Granhed – Svensk Skaldjursodling PO
Bengt-Olov Innala- Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård
Ola Öberg - De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige
Ingrid Lövén – Länsstyrelsen
Andreas Backstrand – Vattenmyndigheterna
Lars Mohlin – Länsstyrelsen
Tore Johnsson – Sveriges Fiskares Riksförbund
SJV
Niclas Purfürst - Jordbruksverket
Fredrik Palm - Jordbruksverket
Anna Lööv - Jordbruksverket
Karin Bendz – Jordbruksverket
N-Dep.
Elisabeth Backteman – Näringsdepartementet
Stefan Renlund – Näringsdepartementet
Bianca Burkardt Salazar - Näringsdepartementet