Björn Cratz

Halsryggens övre och nedre
region,
dess typiska anatomiska
kännetecken
med ett kliniskt/ funktionellt
resonemang
Läkarautbildningen T2
2007
Björn Cratz, Leg. Sjukgymnast
Allmänt
Mobiliteten prioriteras:
8 nivåer
Komplext ledsystem
Rotation - flexion/ extension sidbö
sidböjning
35-40% får besvär
30% får långvariga besvär.
Nacksmärta kan refereras till
huvud, skuldror och övre
extremitet samt ventralt och
dorsalt om thorax.
Kännetecken
7 kotor
Spinalutskott
Transversalutskott
Stora foramen
intervertebrale
Facettleder i ca 45
graders vinkel
Kännetecken
Processus uncus som
ger lateral stabilitet
Uncovertebralled
Kännetecken
Stor spinalkanal
(foramen vertebrale)
Foramen
transversarium för
a. vertebralis
Transversalutskotten
har 2 utskott
Disk
Diskens tjocklek påverkar rörelseutslaget
Anulus fibrosus, Nukleus pulposus
I 9-14 års åldern bildas klyftor i posterolaterala anulus
fibrosus
Detta bildar så småningom uncovertebralleden
(Luschka)
Facettled
Innerveras av ramus
dorsalis mediala
gren
Vinklade 45 grader i
sagitalplanet
Synoviala veck
(menisk) projiceras
in i leden
topografi
Övre Halsrygg
Inga diskar
Endast synovialleder
Rotation
Övre Halsrygg
Ligament
Stabiliserar halsryggen
Skyddar neural vävnad
mot benstrukturer
Styr rörelser
Ligament
Lig. Nuchae
Lig. Longitudinale ant.
A. vertebralis
Ligament
Lig. longitudinale
posterior
Membrana tectoria:
är 3-5 ggr tjockare i
halsryggen jmf med
länd-/bröstrygg
Lig. cruciforme
Lig. alare
Ligament
Lig Alare
Lig. Transversum
atlantis
Halsryggen C0-C1
„
„
C0:
Flexion/
extension,
sidböjning
C1:
Rotation,
Flexion/ extension
Halsryggen C2-C7
Kombinerade rörelser
„
„
C2-C7
Sidböjning och
rotation sker till
samma håll både i
flexion och
extension
Kombinerade rörelser
Nerver
Ryggmärgen
„
”The menigees”, Connective
tissues membranes.
„
Pia Mater.
Inre.
Arachnoidea. Mellan.
Dura Mater. Yttre.
„
„
„
Ryggmärgen fäster mot
omkringliggande vävnader och
strukturer
– lig. Denticulate
(från Pia mater till Dura mater)
– Durala ligament.
Ryggmärgen
„
Pia Mater.
– Tunn nätformad hinna.
Separerar CSF från
nervvävnad.
„
Arachnoidea.
– Tunn nätformad hinna. Barriär.
„
Dura Mater.
– Starkast och tjockast. Har
kollagen vävnad
(ffa longitudinellt) och lite
elastiska fibrer.
– Vaskulariserad och innerverad.
– Går från foramen magnum och
C2 till filum terminale (coccyx).
Nervroten, “Rotkomplexet”
„
Definition: Nervroten är den
del av nervsystemet som
lokaliseras utanför ryggmärgen
men som omges av cerebrospinal
vätska och meningeer.
Nervroten, “Rotkomplexet”
„
„
ROM max 1 cm
(L5 och S1 nervrot).
Tension tas upp av
– Blodkärl
– Dura Mater
„
„
Nervroten ”skadas” mest av
omkringliggande strukturer som
disk och led
Övergången från nervrot till
perifer nerv sker vid DRG
Foramen Intervertebrale
Nerv Plexus
Plexus
Cervikalis
C1-C4
Nerv Plexus
Plexus
Brachialis
C5-Th1
Plexus Brachialis
Plexus Brachialis
Perifera nervstammar
N. Medianus
C6-Th1
N. Radialis
C5-C8
N. Ulnaris
C7-Th 1
N. Suprascapularis
C5-C6
N. Axillaris
C5-C6
N. Dorsalis scapulae
C4-C5
N. Toracicus longus
C5-C7
Perifer nerv
„
Epineurium
Perineurium
Endoneurium
„
Ovanstående bindväv utgör ca 50% av en perifer nerv
„
„
glidning, kompression
stretch, diffusionsbarriär
skyddar axonen
Scalenusluckan
„
Mellan scalenus
anterior och medius
Halsmuskler
Halsmuskler
Halsmuskler
Halsmuskler
Mest muskler
dorsalt
Skyddar flexion
Arteria Vertebralis
„
Säkerhetstest
Arteria Carotis communis
Dysfunktioner
„
„
Cervikalt
– Hypomobilitet – Hypermobilitet – Diskogen smärta – Neurogen smärta Cervikothorakalt
– Hypomobilitet
– Costa 1
“Nackspärr”
“Whiplash”
“Hållning”
“ritzopati”
Cervikalt överförd smärta
TACK!