En tillgänglig förskola för alla barn

NORRTÄLJE KOMMUN – EN SYNVÄNDA
En tillgänglig förskola för
alla barn
Gemensam
plattform
Förankring och
delaktighet
Långsiktighet
Föreläsning
Upplägg
Rollfördelning
Tydligt syfte
Långsiktighet
Delaktighet
Lyhördhet
Engagemang
TEMATISK
TILLSYN
TILLGÄNGLIGT
LÄRANDE –
ANPASSAD
UTBILDNING
KRITIERIER
INTERVJUER
RESULTATET
SUSANNE KARLSDOTTER, VERKSAMHETSCHEF
MARIE-ANNIE UNCU, SPECIALPEDAGOG OCH
UTVECKLARE FÖR FÖRSKOLA
EVA LUNDEBRING, UTBILDNINGSINSPEKTÖR
NORRTÄLJE KOMMUN