Sociala investeringar – en ljusnande framtid är svår

Välkommen på seminarium:
Sociala investeringar
– en ljusnande
framtid är svår
Fredag 3 juli kl 11.00–12.00
i Almedalen
Plats: Almedalsbiblioteket,
Cramérgatan 5
Lokal: Sal E 30 (plan 3)
Intresset för sociala investeringar ökar och det finns höga förväntningar på
­mänskliga och ekonomiska vinster. Samtidigt finns skillnader i vad man menar med
­sociala ­investeringar och otydligheten riskerar att urholka intresset. Vi tydliggör
­begreppet och pekar ut en väg framåt.
Deltagare:
Bettina Kashefi
Chefekonom, SKL
Ing-Marie Wieselgren
Projektchef Uppdrag
Psykisk Hälsa, SKL
Tomas Bokström
Projektledare Sociala
investeringar, SKL
Lars Stjernkvist
Kommunstyrelsens
ordförande,
Norrköpings kommun
Henrik Storm Dyrssen
VD, Leksell Social Ventures
Jonas Lundberg
Partner,
Health Navigator
Arrangörer:
Kontaktpersoner:
Lotta Jernström, SKL, 08-452 77 04, Josefin Klingvall, Health Navigator, 073-53 99 801