VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

1/4
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014
Förord
Efter avslutat verksamhetsår avger styrelsen för Celiakiföreningen i Östergötlands län
följande verksamhetsberättelse.
Organisationsform
Verksamhetsområdet omfattar Östergötlands län. Länsföreningen utövar sin verksamhet
genom årsmöten, medlemsmöten och styrelseverksamhet, samt genom stöd till lokal
verksamhet i olika former.
Länsföreningen har som uppgift att bevaka och behandla frågor som, inom Östergötlands län,
landsting, kommuner och övriga organ, rör våra medlemmar. Länsföreningen skall också stå
till tjänst med information och råd till medlemmarna, samt bedriva informationsverksamhet
om förbundets arbete och målsättning, i enlighet med stadgarna.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Carl Gustav Pettersson
Lina Persson
Anneli Johansson
Madeleine Hedberg
Sara Johansson
Ersättare
Mia Hall
Viktoria Lindholm
Ing-Marie Kåberg
Revisorer
Karl-Olov Berg
Jan-Erik Asp
Ulla Nordfeldt
Suppleant
Valberedning
Valberedning har saknats också detta år. Styrelsen har fått uppdraget.
Tidningsansvariga (4 nr)
Redaktör
Ansvarig utgivare
Viktoria Lindholm
Carl Gustav Pettersson
E-postutskick (20 nr)
Redaktör
Ansvarig utgivare
Lina Persson
Carl Gustav Pettersson
_____ _____
_____
_____ ____
2/4
Produktinformatörer
Sara Johansson har varit produktinformatör för glutenfritt.
Lina Persson har varit produktinformatör för laktos/mjölkprotein/sojaproteinfria produkter.
Representation/Utbildning
Lördagen 29 mars samlades styrelsen på Mjellerumsgården för en heldag där vi planerade för
framtiden där årets verksamhet var den naturliga huvudpunkten.
Helgen 26 – 27 april deltog Carl Gustav Pettersson, Sara Johansson och Madeleine Hedberg
vid SCFs förbundsstämma i Villa Aske i Bro som ombud för länsföreningen. Förutom
ordinarie stämmoförhandlingar förekom olika samarbetsövningar och vi fick möjlighet att
träffa andra likasinnade från andra delar av landet.
Antal medlemmar per 2014-12-31 – 1 286 personer
Intoleranser/Allergier inkl. kombinationer.
Huvudmedlemmar: 934
Gluten: 924
Familjemedlemmar: 313
Laktos: 102
Stöd- och juridisk medlem: 39
Komjölksprotein: 45
SCUF: 365
Soja: 21
DH: 27
Diabetes: 29
Veteallergi: 12
Nya under 2014: 86 pers. Avregistrerade: 92 (avlidna 4, begärt utträde 29, ej betalat 55,
annat 4)
Detta gör en ökning med totalt 8 medlemmar under året.
Årsmöte/Styrelsemöte
Föreningens årsmöte hölls den måndagen den 3 mars. Ordförande var Anita Jernberger (fp)
ledamot i landstingsstyrelsen. Vid årsmötet kunde ingen kassör väljas varför styrelsen fick
uppdraget. Lyckligtvis hörde en engagerad medlem av sig, vilket styrelsen tyckte passade
väldigt bra, därför finns kassören med bland de valda under året. Under perioden fram till att
den nya kassören kunde tillträda skötte föregående kassör nödvändiga sysslor.
Under året har 7 (sju) styrelsemöten, 14/1, 17/2, 29/3, 14/5, 1/9, 13/10, 2/12, hållits.
Kansliet
Från 1/1 -14 är Ing-Marie Kåberg anställd på 25 % med lönebidrag.
_____ ____ _____ _____ _____
3/4
Verksamheten under året
Enkät från LiU, Susanne Roos, i samarbete med föreningen skickades ut under våren för att få
svar på frågor kring främst celiaki. Ett första utskick gick till alla medlemmar, till
påminnelsen sorterades irrelevanta bort, t ex barn, andra allergier. 73 % svarsfrekvens bedöms
som väldigt bra, även om de flesta som svarade var kvinnor. Ett stort tack till alla som
svarade.
Eget utskick till alla medlemmar för att uppdatera medlemsregistret. 480 svarade, vilket är ca
50 % . Det bidrog bl a till att antalet registrerade e-postadresser just nu är 741 st. Vi når ut till
930 medlemmar, vilket gör att våra nyhetsbrev via mejl når ut till 72 % av medlemmarna.
Svarat på förfrågan från landstinget, om omdaning av serveringsverksamheten på sjukhusen
och våra åsikter som handikappförening.
Kommunikation med landstinget om att våra behov tillgodoses. Påverkat landstinget så att de
numera annonserar att de har glutenfri och mjölkfri kost på sina caféer.
Två från styrelsen har varit på introduktionskurs för nya förtroendevalda 18 – 19 oktober i
Bromma.
Verksamhet under året.
Dahlbergs café & Fenomenmagasinet 11 februari.
Caféträff Lysings konditori i Ödeshög 5 april.
Butiksbesök på Östenssons i Linköping. Internationella celiakidagen 19 maj.
Informerat och gjort reklam på Hans & Greta torsdag 22 maj.
Deltagit vid Ica Maxi i Norrköpings allergidag fredag 23 maj.
Familjedag på Kolmårdens Djurpark 6/9.
Medlemsträff Restaurang Bettina, Brunneby musteri 20/9.
Kanelbullens dag 4/10 Café Gyllen, Linköping.
Närvarat tillsammans med Astma och Allergiföreningen vid hälsodagar på ICA i Skärblacka
2/10, 16/10, 27/11.
Informerat på ICA Maxi i Motala 13/11.
Därtill har följande medlemsmöten och aktiviteter genomförts:
Öppet hus på kansliet vid föreningens 35-årsjubileum 14 oktober.
Bussresa till Mat för livet-mässan i Kista 6 december.
Vår medlemstidning Östgötabullen har även detta år kommit ut med fyra nummer. Redaktör
har varit Viktoria Lindholm som har skött arbetet på ett utmärkt sätt och föreningshuset
Fontänen har bistått med tryckning och distribution. Ny distribution av Östgötabullen, främst
med tidningsbud, billigare och snabbare.
Vi har även lagt ner engagemang på att kommunicera med medlemmar både inom länet och
intresserade från andra delar av landet genom att göra e-postutskick vilket Lina Persson har
skött eminent.
Vi använder hemsidan aktivt för att informera om våra aktiviteter. Hemsidan har centralt
gjorts om under året vilket också har påverkat oss.
______
_______ _______ _______ ______
4/4
Slutord
Vi i styrelsen vill tacka alla gamla och nya medlemmar samt alla som vi samarbetat med för
det gångna året.
______________________
Carl Gustav Pettersson
______________________
Anneli Johansson
______________________
Sara Johansson
______________________
Lina Persson
______________________
Madeleine Hedberg