Inbjudan - Erik Penser Bankaktiebolag

INBJUDAN
Vi har härmed nöjet att bjuda in Dig till Erik Penser Bankaktiebolags
Bolagsdag
Bolagsdagen ger Dig möjlighet att träffa företrädare för tolv
intressanta företag. Du väljer själv vilka fyra av dessa Du vill
lyssna på under en eftermiddag. Efter presentationerna bjuder vi på
middagsbuffé. Schemat för eftermiddagen är:
14.00 - 14.45
C-RAD / Lammhults Design Group / PledPharma
15.00 - 15.45 Advenica / Nordic Camping / ScandiDos
16.00 - 16.45 Hansa Medical / North Chemical / Systemair
17.00 - 17.45 Beijer Ref / LIDDS / Transcom
Presentationerna äger rum torsdagen den 21 maj 2015 i våra
lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Antalet platser är begränsat.
Om Du vill delta ber vi Dig därför att meddela oss så snart som möjligt,
dock senast den 18 maj. Maila svaret till [email protected] Tre
bolag håller sina presentationer parallellt, ange därför i Ditt svar
vilka bolag Du vill lyssna på under eftermiddagen.
Varmt välkommen!
Biblioteksgatan 9 Box 7405 103 91 STOCKHOLM
tel:08 463 80 00 fax:08 678 80 33 www.penser.se
VD Andreas Linde
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget
utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som
förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och
system med höga säkerhetskrav. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier.
CFO Jonas Lindqvist
Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar
inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i många länder världen över. Bolagets
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
VD Tim Thurn
C-RAD:s affärsidé är att säkerställa hög precision vid strålbehandling av
patienter med cancer och därmed bidra till att fler kan botas från sin sjukdom. Nya avancerade strålbehandlingsmetoder kräver att stråldosen till
patienter kan levereras med hög precision. Bolagets aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm Small Cap.
Presentationen hålls på engelska.
tf VD Göran Arvidson
Hansa Medical bedriver forskning och utveckling i preklinisk och tidig
klinisk fas med fokus på inflammatoriska tillstånd. Bolaget forskar kring
och utvecklar proteinläkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar,
behandling i samband med organtransplantation och diagnostik för blodförgiftning. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North.
VD Anders Rothstein
Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna
inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design
management och starka varumärken är grunden för verksamheten. Bolaget
utvecklar produkter i samarbete med flera av marknadens främsta formgivare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap.
VD Tom Sibirzeff
SO Joakim Skantze
Nordic Camping & Resort erbjuder en kedja med varierande boendeformer
under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse
står i centrum. Verksamheten bedrivs på 13 anläggningar från Östersund i
norr till Helsingborg i söder. Bolagets aktie är listad på Aktietorget.
VD Stig Norberg
North Chemical gör världen lite renare. Vi har ett av Nordens största sortiment av rengöringsmedel och underhållsprodukter till professionella användare och konsumenter. Vi tillverkar produkterna i egna fabriker i Rörvik och Alingsås. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North.
VD Monica Wallter
LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedel mot olika
cancersjukdomar. LIDDS unika drug deliveryteknologi frisätter läkemedel
lokalt i nära anslutning till tumören för att minska biverkningarna och
reducera antalet doseringstillfällen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq
Stockholm First North.
VD Jaques Näsström
PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar förbättrade behandlingar vid livshotande sjukdomar. Företaget fokuserar framförallt på
substansen PledOx för minskning av allvarliga biverkningar vid cellgiftsbehandling. Bolagets aktie är listad på First North.
VD Görgen Nilsson
ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom tagit en ledande roll inom
avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare,
fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras såsom planerat. Bolagets aktie är listad på Nasdaq
Stockholm First North.
VD Gerald Engström
Systemair tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter av hög kvalitet
med verksamhet i 45 länder. Produktsortimentet omfattar energieffektiva
fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, kylmaskiner,
luftridåer och värmeprodukter. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
VD Johan Eriksson
Transcom levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnelsehantering genom ett globalt
nätverk av kontaktcenter och hemagenter. 30 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder levererar tjänster på 33 språk till över 400 internationella kunder i olika branscher. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm
Mid Cap.