Checklista - LiU students

• I början av utbytet
• Terminsregistrering i
Studentportalen
• Certificate of Arrival till:
[email protected]
• Vid ändringar av kurser, kontakta
din utbildningsledare.
A) fyll i ”changes” dokumentet
för study plan (efter signatur från
student, LiU och
partneruniversitet, till:
[email protected]
B) Eller kom överens med din
utbildningsledare om hur
ändringar ska kommuniceras
• Efter utbytet
• Utvärdering skickas till students
mail.
• Begära tillgodoräkning
• Innan utbytet
• Lämna in Stipendieavtal för
Nordplus
I början av utbytet
• Terminsregistrering i
Studentportalen
• Certificate of Arrival till:
[email protected]
• Learning Agreement (efter
signatur från student, LiU och
partneruniversitet, till:
[email protected]
• Vid ändringar av kurser, kontakta
din utbildningsledare och fyll i
”changes” LA dokumentet
för Nordplus
(efter signatur från student, LiU
och partneruniversitet, till:
[email protected]
• Efter utbytet
• Utvärdering skickas till students
mail.
• Begära tillgodoräkning
Erasmus
• Innan utbytet
• Studieplan/ Study plan
(signerat av dig och din
utbildningsledare)
Nordplus
Bilaterala avtal
CHECKLISTA
• Innan utbytet
• Lämna in Erasmus Grant
Agreement till:
[email protected]
• I början av utbytet
• Terminsregistrering i
Studentportalen
• Certificate of Attendance till:
[email protected]
• Learning Agreement (efter
signatur från student, LiU och
partneruniversitet till:
[email protected]
• Vid ändringar av kurser, kontakta
din utbildningsledare och fyll i
”changes” LA dokumentet för
Erasmus +
(efter signatur från student, LiU
och partneruniversitet till:
[email protected]
• Efter utbytet
• Certificate of Departure till:
[email protected]
• Utvärdering i Mobilty Tool
(skickas till students mail)
• Uppföljande språktest
(fås via e-post)
• Begära tillgodoräkning