Turordningen avgör klokt boende i Älvängen

08
VECKA 23
|
NUMMER 21
ÄLVÄNGEN. I lördags
startade försäljningen
av BoKlok parhus och
villor i Kronogården på
IKEA Bäckebol.
Intresserade välkomnades att lämna sin
turordningsanmälan i
BoKlok-kuben.
Turordningslistan
avgör i vilken ordning
kunderna får välja sina
hus.
Turordningsanmälan skedde mellan klockan 10-12.
Klockan 12.05 drogs en turordningslista som visar i
vilken ordning kunderna får
välja sina hus. Byggstart är
planerad till augusti 2015,
med beräknad inflyttning
september 2016.
I Älvängen ska BoKlok
bygga 12 parhus och 18 villor. Husen har 4 rum, fördelade på 108 kvadratmeter
och två plan. De kommer att
säljas som bostadsrätter och
den totala boendekostnaden
inklusive avgift till bostadsrättsföreningen och ränta
blir cirka 8 020 kronor per
månad för ett parhus.
– Vi kan hålla låga priser
genom att alltid tänka i sto-
ARKIVBILD: ALLAN KARLSSON
Turordningen avgör klokt boende i Älvängen
Göran Eriksson, projektledare
på BoKlok.
ra volymer. Vi förtillverkar
stora delar av husen i fabrik
och kan därför använda rationella tillverkningsprocesser, säger Göran Eriksson,
projektledare på BoKlok.
BoKlok försäljningsfilosofi bygger på principen ”lika
för alla”. Bostäderna fördelas
genom offentlig lottning på
IKEAs varuhus. En turordningslista upprättas och kunder får välja den BoKlok-bostad som passar dem bäst.
– Genom att samla kunderna på detta sätt genomför
vi försäljningen på ett rättvist
sätt utan krångliga kösystem
och budgivningar. Samtidigt träffar alla sina blivande
grannar vilket känns trevligt,
säger Göran Eriksson.
JONAS ANDERSSON
På Kronogården i Älvängen ska BoKlok bygga 12 parhus och 18 villor. Byggstart är planerad till augusti 2015.