Boden-ANAN framsida 2015 nr 3

Boden-ANAN
medlemsblad för
Boden
Ö v e r l u l eå
F o r s k a r Fö r en i n g
Nr 3
Lösnummerpris: 20:-
Årgång 24
Augusti 2015
Innehåll
s.2 Ordförande har ordet
Föreningsinformation
s.3 Bussutflykt
Bytestidningar
Skördefest 28-30
augusti
s.4 Familjeflytt till
Nordamerika
Arnold Lagerfjärd
s.8 Vårens medlemsmöte
Anna-Maria Persson
s.9 Barndomsminnen
K-G Nordström
s.10 En inom hela övre
Rånebygden känd
och välkänd person
Ammi Lindbergh
s 11 Antavla Maria
Magdalena Larsdotter
Ammi Lindbergh
Det luktar gammalt
s.12 Min barndoms båda
världar
Sune Bergman
s.14 Styrelsepresentation
En ”priskurant” som väckte drömmar och gav inspiration
i folkhemmet för mer än 100 år sedan
s.15 Hemsidan
Besöksstatistik
Tack
Nya medlemmar
Medlemmar med ny
adress
BÖFF gratulerar