Nyhetsbrev 8/2015 - Historiska institutionen

Historiska institutionen
NYHETSBREV nr 8, 17 juni 2015
PREFEKTEN HAR ORDET
Institutionen gratulerar Mats Hayen som har tilldelats Yngve Larssons pris för stads- och
kommunhistoriska insatser! ”Han får utmärkelsen för det banbrytande sätt på vilket han presenterat
och levandegjort historia kring Stockholm och stockholmare och därmed marknadsfört lokalhistorisk
forskning till en bred allmänhet.” Mats är arkivarie vid Stockholms stadsarkiv och disputerade 2007
vid Historiska institutionen på avhandlingen: Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och
vardagsliv i Stockholm, 1760-1830.
Läs DN:s intervju med Mats Hayen här.
Johan & Jakob Söderbergs stiftelse har välvilligt beviljat fyra av institutionens doktorander
stipendier för att finansiera slutarbetet med avhandlingarna: Nevra Biltekin har fått 80.000 kr,
Ale Pålsson 70.000 kr (för vistelse vid University of Illinois, Urbana Champaign), Robert Nilsson
Mohammadi 120.000 kr och Margaretha Nordquist 60.000 kr.
Nevra har dessutom fått ett donationsstipendium från Stockholms universitet på 50.600 kr.
Institutionen gratulerar alla våra stipendiater!
Karl Molin, professor em, har tillsammans med Klaus Misgeld (tidigare forskningschef på
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek) och Pawel Jaworski (tidigare gästforskare på vår institution)
utkommit med Solidaritet & diplomati : svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens
demokratisering under 1980-talet. Institutionen säger grattis!
Martin Tunefalk (tidigare Johansson) disputerar 11 september kl 10.00 på avhandlingen
Äreminnen. Personmedaljer och social status i Sverige, ca 1650-1900. Opponent är FD Joachim
Östlund, Lunds universitet.
Efter sex år som prefekt tackar jag nu för mig. Min efterträdare som prefekt blir Jens Ljunggren och
ny ställföreträdande prefekt blir Elisabeth Elgán. Jag önskar båda lycka till!
Till sist vill jag tacka alla medarbetare för engagerade arbetsinsatser under vårterminen! Jag önskar
alla en skön sommar!
Pär Frohnert
_________________________________________________________________________________
KALENDARIUM
__________________________________________________________________________________
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN
► ”ATT LÄRA UT DYGD” / Sammankallande: Andreas Hellerstedt
Seminariet inom forskningsprojektet ”Att lära ut dygd” sammanträder i D900. Höstens program
meddelas senare.
► DISPUTATIONER
Martin Tunefalk / Äreminnen. Personmedaljer och social status i Sverige, cirka 1650–1900
Historia, Stockholms universitet
Fredag den 11 september, kl 10.00, De Geer-salen, Geovetenskapens hus
Opponent: Joachim Östlund, Historiska institutionen, Lunds universitet
Läs mer här.
► DOKTORANDSEMINARIET / Seminarieledare: Karin Sennefelt och Håkan Forsell.
Doktorandseminariet där även disputerade forskare välkomnas. Sammanträder i regel på tisdagar kl.
13–15 i D900, om inte annat meddelas. Seminarieschemat uppdateras i Mondosajten
”Doktorandseminariet”. Texter kan hämtas i Mondo, beställas av seminarieledaren eller av skribenten.
Fylligare program meddelas senare..
2/9
Det första doktorandseminariet för hösten blir ett planeringsseminarium.
Fler programpunkter meddelas senare.
► FORSKARSEMINARIET / Sammankallande: Therese Nordlund Edvinsson
Forskarseminariet sammanträder olika veckodagar kl. 13–15 i D900. Kontaktperson:
[email protected] Höstens program meddelas senare.
► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Kirsti Niskanen
Seminariet sammanträder sista onsdagen i varje månad, kl. 15–17 i D900, om inte annat meddelas. Vid
frågor kontakta: [email protected] Fylligare program meddelas senare.
30/9:
Seminarium med forskningsprogrammet Scientific Personae in Cultural Encounters,
SPICE:SPICE- doktoranderna Anna Cabanel, Rozmarijn de Wal och Lisa Svanfeldt
-Winter presenterar sina avhandlingsprojekt. (Titlarna på de enskilda bidragen
meddelas senare). OBS. kl 13-16.
► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 14–16 i D900, om inte annat meddelas. Höstens program
meddelas senare.
► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller och Aryo Makko
Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–15 i Franzénrummet, Vasamuseet, med videolänk till Utkiken
på Marinmuseum, Karlskrona, om inte annat meddelas. Ev. seminarietexter distribueras ca en vecka innan
(beställs från [email protected]). Höstens program meddelas senare.
► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen
Medeltidsseminariet sammanträder kl. 15-17 alternativt 17-19 i D900, om inte annat meddelas.
7/9
Program meddelas senare
21/9
Program meddelas senare
5/10
Torben K. Nielsen, Historiska Institutionen, Aalborg Universitet, Bibel och Helgon i
Östersjökorstågen – auktoritet, materialitet och medier
19/10
Program meddelas senare
2/11
Program meddelas senare
10/11
Poul Holm, Trinity College, Dublin Den nordatlantiske fiskerevolution 1400-1700.
OBS: Tisdag, kl 15-17
16/11
Program meddelas senare
30/11
Program meddelas senare
14/12
Program meddelas senare
► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Seminarieledare: Aryo Makko och Ann Nehlin
Seminariet för modern politisk historia sammanträder på onsdagar kl. 13–15 i D900, om inte annat
meddelas.
9/9
Historikern Jonas Qvarsebo och etnologen Philip Lalander från Malmö högskola
presenterar sin bok Punk i Peking: Motstånd, attityd och mening.
22/9
Välkomnar vi alla modernhistoriker till ett möte där vi diskuterar utformningen av
Modernhistoriska seminariet och det modernhistoriska forskningsområdet. OBS: Lokal
D837, tid 13-15.
23/9
Historikern Heléne Lööw från Uppsala universitet presenterar sin bok Nazismen i
Sverige 2010-2014.
21/10
Lubna Qureshi, gästforskare på Ekonomisk Historia presenterar sin forskning om Olof
Palme i ett internationellt perspektiv.
11/11
Textseminarium: Ni som vill lägga fram en text på detta seminarium kontakta Ann
Nehlin eller Aryo Makko.
2/12
Andrej Kotljarchuk presenterar sin bok In the forge of Stalin: Swedish colonists of
Ukraine in totalitarian experiments of the Twentieth Century
9/12
Ventilering av forskningsansökningar, kontakta Ann Nehlin eller Aryo Makko om du
vill lägga fram en text.
► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund
Seminariet sammanträder torsdagar kl. 9-11.30 i D900 om inte annat meddelas. Vi bjuder på kaffe och
en lättare frukost! Ingen föranmälan krävs. Höstens program meddelas senare
► ÄLDREHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Hallenberg och Karin Sennefelt.
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 17–19 i D900, om inte annat meddelas. Fylligare program
meddelas senare.
9/9
Erling Sandmo (Oslo) kommer att presentera sin nya bok Tid for historie: en bok om
historiske spørsmål.
► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER
Vad vet du om historia?
En kunskapsserie på Historiska museet i samarbete med Historiska institutionen, Stockholms
universitet.
Onsdag 16 september kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1600-talet? med museipedagog från museet och Oskar Sjöström, historiker från SU.
Fördjupningstema: Den kosmiska människan: om den tidigmoderna världsuppfattningen.
Onsdag 7 oktober kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1700-talet? med museipedagog från museet och Lisa Hellman, historiker från SU.
Fördjupningstema: Det svenska Ostindiska Kompaniet: Vänner och älskare i Sveriges internationella
förflutna.
Onsdag 4 november kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1800-talet?
med museipedagog från museet och Anna Götlind, historiker från SU.
Fördjupningstema: Fattigvård för barn – ett mikrohistoriskt exempel.
Onsdag 25 november kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1900-talet?
med museipedagog från museet och Lennart Palmqvist, historiker från SU.
Fördjupningstema: Historieförmedlingen av Andra världskriget på svenska museer.
Onsdag 9 december kl 18 – 19:30
Vad vet du om 2000-talet?
med Eva Kingsepp, historiker från SU. Fördjupningstema: Nazityskland inom populärkulturen –
historiebruk kring bilder av nazism.
________________________________________________________________________________
ANSLAGSTAVLAN
► PUBLICERAT
Karl Molin, Klaus Misgeld och Pawel Jaworski har gett ut Solidaritet & diplomati : svenskt fackligt
och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet, Arbetarnas Kulturhistoriska
Sällskap, Huddinge, 2015, Årsbok för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.
Klas Åmark, har skrivit kapitlet ”Sweden: negotiated neutrality” i The Cambridge History of the
Second World War, Volume 2. Politics and Ideology. Editors: Richard Bosworth and Joseph Maiolo.
2015, Cambridge University Press.
Elin Malmer har publicerat ”Muskelkristendom på svenska: Idrotten och det maskulina
ungdomsidealet i Ungdomsvännen 1900–1914”, i Martin Nykvist & Alexander Maurits (red), Kyrkan
och idrotten under 2000 år: Antika, medeltida och moderna attityder till idrott, Lund 2015.
Trevlig sommar
Det här är sista nyhetsbrev för terminen. Nästa nyhetsbrev planeras komma i slutet av augusti. Fortsätt
att skicka in tips och nyheter till [email protected]
Ha en skön sommar
Anders Ståhlberg
__________________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. En något kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida.
Välkommen att skicka material till: [email protected]