Presentation - Svenska Ishockeyförbundet

Ishockeyns Föräldrautbildning
Svenska Ishockeyförbundet
Inledning
Hela vår svenska idrottsrörelse bygger på, och är
Helt beroende av, ideella krafter. Ishockeyn är inget
undantag. Ni föräldrar har en otroligt viktig roll i detta
sammanhang.
Med denna föräldrautbildning vill vi tillsammans med din
förening informera dig om viktiga delar för dig som är
idrottsförälder.
Tack för att du engagerar dig i svensk ishockey!
/Svenska Ishockeyförbundet
Faktaunderlag
Innehållet i denna föräldrautbildning är hämtat från flera
olika material. (Länkar till allt material finns i slutet av
denna presentation)
Material från Svenska Ishockeyförbundet
Föräldrafoldern – Ingår i utbildningen
Ishockeyn Vill – Ingår i utbildningen
Ishockeyns ABC – finns på hockeyakademin.se
Fair Play & Respekt material – finns på hockeyakademin.se
Faktaunderlag
Riksidrottsförbundets material
- Idrotten Vill
- Anvisningar för barn- och ungdomsidrott
- Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom
- Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom
Ishockeyn i Sverige
• Ca 150 000 personer i idrottens
organisationer
• Ca 40 000 ideella ledare i ca 600
föreningar
• Ca 80 000 ishockeyspelare
Ishockeyns organisation
Riksidrottsförbundet
Svenska Ishockeyförbundet
Specialdistriktsförbund
Förening
Föräldrarnas budord
Budord om din roll som förälder
•
Budord om din roll som föräldrar
•
Hämtat från SIF:s föräldrafolder
•
Sammanfattas här i några punkter
med tilläggande information från
RF och SIF:s material
Läs mer i föräldrafoldern!
Föreningens mål
Budord
”Informera dig om er förenings
mål med sin verksamhet”
Information från föreningen:
Det här är målet med
vår verksamhet
Stötta ditt barn och ledarna i laget
Budord
”Stötta ditt barn och ledarna i laget. Ditt barns problem kan
du bäst lösa genom att kommunicera med ledarna i laget
utan att ungdomarna finns med.”
Information från föreningen:
Så här gör vi om du som förälder vill ta
upp något med ledarna i laget eller föreningen.
?
Fair Play och Respekt
•
Attityder och värderingar är viktiga. Ditt barn får naturligtvis
lära sig respekt och rent spel, vikten av kamratskap och ett
idrottsrikt leverne.
• ”Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn och ungdomar en
kamratlig och trygg miljö.” Källa: RF:s dokument Anvisningar
för barn och ungdomsidrott
Fair Play och Respekt
• SIF har en speciell utbildning inom ”Fair Play & Respekt”
med framtaget utbildningsmaterial. Kortlek med frågor
som spelarna själva ska ta ställning till. Foldern:
”Ishockeyns Lilla Blågula” med viktiga punkter.
Information från föreningen:
Så här jobbar vi med Fair Play & Respekt
Så här beter vi oss under matcher
Budord
”Stötta domarna i deras svåra och viktiga roll som
matchledare.”
Diskutera
Så här ska vi bete oss under matcher mot
domare, motståndare, vårt eget lag
och övriga matchfunktionärer.
Variera idrottandet
• Variera ditt barns idrottande under hela ungdomsperioden.
Låt dem utföra flera andra idrotter.
”Barn och ungdomar, ska ges möjlighet att hålla på med flera
idrotter. I de flesta idrotter är tidig generalisering och sen
specialträning att förorda för att nå framtida idrottsframgångar
då de är äldre.”
Källa: RF:s dokument Anvisningar för barn och ungdomsidrott
Diskussionsfråga:
Hur kan vi underlätta för barn och ungdomar att utöva
flera idrotter och mer spontanidrott?
Träning/Match
• Under träning lär man sig nya saker. Under match
praktiserar spelarna kunskapen. ÖVERVÄRDERA ALDRIG
MATCHENS BETYDELSE UNDER UNGDOMSPERIODEN.
• ”Huvudmålet är att stimulera ett livslångt idrottsintresse, inte att
kortsiktigt vinna segrar och låta några sitta på bänken eller delta
väldigt lite i den aktuella tävlingen. Kontinuerlig utveckling är mer
stimulerande än ständiga segrar”
Källa: RF:s dokument Anvisningar för barn och ungdomsidrott
Diskutera ovanstående punkter!
Ansvar och Värderingar
Föräldrarnas ansvar
• Coachar inte sitt barn från rinkside under pågående
match.
• Stöttar sitt barn i med- och motgång.
• Har insikt om och skall respektera och leva efter
föreningens policy.
• Tänker på att man som förälder är en viktig förebild.
Diskussionsfråga
Hur är en bra
ishockeyförälder?
Ledarens/Tränarens ansvar
• Samlar inte pokaler utan utbildar och utvecklar spelare och
människor!
• Skriker inte på domare eller spelare under matcher, utan coachar
sina spelare i båset, ger feedback och vägleder.
• Bryr sig om spelarna och är uppmärksam på hur spelarna mår!
• Lyssnar på spelarna för att skapa bättre gemenskap och Vi-känsla!
Diskussionsfråga
Hur är en bra ledare?
Alkohol & Droger
• I samband med barn och ungdomsishockey gäller nolltolerans mot
all alkohol och droger för ledare och föräldrar.
• Föreningen skall informera föräldrar och ledare om sin alkoholpolicy
• Som förälder dricker man inte alkohol kvällen före man skall skjutsa
till match!
• Som ledare/tränare så dricker man inte alkohol kvällen före match!
Diskutera ovanstående punkter!
Barn och Ungdomar
Barns rätt i idrott
• Att ha roligt med sin idrott
• Att kunna delta utan krav på skicklighet i unga år.
• Att delta i en verksamhet som är anpassad till barnets
egen utveckling.
• Att få riktiga förberedelser i sin ishockey.
• Att alla får lika möjligheter i sin strävan att lyckas.
Källa: Föräldrafoldern
Barnrättsperspektiv
• ”All idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas
utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.”
• ”Ett barnrättsperspektiv innebär att se till det enskilda barnets
behov och förutsättningar på den utvecklingsnivå det befinner
sig”
Källa RF:s dokument ”Anvisningar för
barn och ungdomsidrott”
Barns fysiska utveckling
• Utvecklingstakten är olika hos varje barn
• Det kan skilja upp till 3-5 år i fysisk utveckling hos barn
• Svackor i utvecklingen kan förekomma när barnen
närmar sig puberteten
Källa SIF:s material: Ishockeyns ABC
Individanpassning
• Verksamheten ska vara nivåanpassad till barns ålder
och utveckling
• Hänsyn ska tas till att ungdomar utvecklas och mognar
olika fysiskt, mentalt och socialt.
Källa: SIF:s dokument Ishockeyn Vill
Information från föreningen:
Så här individanpassar vi verksamheten
Äta – Träna - Vila
Äta – Träna - Vila
Alla tre delar hänger ihop!
Äta
• Ha några portioner färdig mat i frysen
• Grönsaker, frukt och bär är viktigt för att hålla sig frisk
(Även frysta grönsaker fungerar utmärkt)
• Direkt efter träningen ska ett återhämtningsmål intas som innehåller
både protein och snabba kolhydrater
t ex Mjölk och banan, drickyoghurt
Din son/dotter ska absolut inte ta åt sig av det budskap som media
sänder ut vad gäller kost – fasta, LCHF m.m. Tränande ungdomar
tillhör en helt annan målgrupp, de behöver mycket energi och näring
både för hälsans och prestationens skull.
Mer info om kost från AXA på hockeyakademin.se:
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildningsmaterial/Kost/
Träna - Isträning
Tankar kring upplägget på ispassen:
• Aktivitet istället för långa köer på isen
• Använder enligt SIF:s rekommendationer stationsträning
och smålagsspel för att öka aktiviteten hos varje individ
Information från föreningen
Information kring ispassens upplägg
Smålagsspel/Helplansspel
Detta exempel är från samma träning och samma spelare som har följts (U14)
Notera hur mycket mer aktivitet det blir med smålagsspel!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Moment
Aktiv Tid
Passningar
Mottagningar
Presspel
Spelvändningar
F-spel vid eget mål
Kamp framför off mål
Klubbrytningar
Närkamper
Tacklingar
Skott
Returer
Mål
Puckbehandling
Finter
Skridskoövergångar
Smålagsspel
5 min 06 sek
8 st
6 st
7 gånger
9 gånger
3 gånger
3 gånger
6 st
7 st
2 st
6 st
2 st
1 st
9 gånger
8 st
5 st
Helplansspel
4 min 43 sek
3 st
2 st
1 gång
1 gång
0 gånger
0 gånger
0 st
1 st
0 st
1 st
0 st
0 st
3 gånger
0 st
1 st
Träna - Varför är fysisk aktivitet
viktigt?
• ”Vill du ha klokare barn ska du skicka dem till idrottsplatsen”
• ”Den som tränar i unga år bygger upp ett starkare skelett”
• ”De flesta upplever ett allmänt ökat välbefinnande och minskad
stress”
• Regelbunden fysisk aktivitet främjar barns självkänsla
• Det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och
skolprestationer
• Idrott ger gemenskap. Barn och ungdomar lär sig respektera
varandra och umgås med andra människor.
Källa:
Riksidrottsförbundets material ”Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn
och ungdom”
Träna - Styrketräning för barn &
ungdomar
•
•
•
•
Styrketräning kan påbörjas vid 7-8 års ålder
Ledarna ska vara väl förtrogna med styrketräning som träningsform.
Fokus ska ligga på ett korrekt tekniskt utförande av övningarna.
Enklare övningar med den egna kroppen är en bra start när barn
börjar med styrketräning.
Källa: Riksidrottsförbundets material ”Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn
och ungdom” och SIF:s material Ishockeyns ABC
Information från föreningen
Så här jobbar vi med fysisk träning
Vila
• Aktiva barn och ungdomar rekommenderas ca 10 timmars
sömn.
• Sömnbrist försämrar prestationen och ökar risken för
sjukdom.
• En tupplur på eftermiddagen är perfekt!
• Sovrummet ska vara svalt och mörkt!
• Försök minimera mobil-, surfplatta- och
dataanvändningen i sovrummet.
Diskussionsfråga
Hur kan jag som förälder förbättra sömnen för mitt barn
Mer info på hockeyakademin.se:
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildningsmaterial/Somn/
Information
NPF inom ishockey
NPF= Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ex: ADHD & Aspbergers syndrom
Svenska Ishockeyförbundet har som första
idrottsförbund tagit fram ett specialskrivet
utbildningsmaterial för att utbilda ledare
inom NPF.
Du hittar materialet på hockeyakademin:
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildningsmaterial/NPFADHDAspergers/
Försäkringar
• Skador skall anmälas till Svedea, tel +46 771 160 199
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande
i/av Svenska Ishockeyförbundet, distrikts- ishockeyförbund eller av
förening anordnad match, organiserad träning i ishockey eller
ishockeyskola samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter.
Mer info:
http://www.swehockey.se/Omforbundet/Forbundsinformation/Forsakrin
gsinformationforlagochungdom/
Trafiksäker idrott
Bil & buss
• Finns det trepunktsbälten till alla?
• Färdas fler i fordonet än tillåtet?
• Håller föraren hastighetsgränserna?
• Har däcken minst 3 mm mönsterdjup?
• Om möjligt, använd vägar med mitträcken och
hastighetskameror då dessa vägar har lägre olycksstatistik.
• Vi dricker ej alkohol kvällen före vi ska köra till match.
Reaktionsförmågan kan vara påverkad även dagen efter.
Trafiksäker idrott
Cyklist & gående
• Använder föreningens medlemmar cykelhjälm
(Lag om man är under 15 år)
• Är cyklarna utrustade med belysning och reflexer
• Används reflexer av gående
Diskussionsfråga
Hur gör vi vår förening ännu mer trafiksäker?
Utrustningstips
•
•
•
•
•
Halsskyddet ska användas korrekt och kroppsskydden ska var i rätt storlek.
Skridskon ska vara ca 5-7 mm större än foten.
Dyra seniorklubbor och skridskor är inte anpassade för yngre spelares fysik
och försämrar tekniken.
Begagnad utrustning fungerar utmärkt om den är hel och i rätt storlek.
En bytardag underlättar för inköp av begagnad utrustning
Diskussionsfråga
Hur kan vi i föreningen underlätta för inköp av begagnad utrustning?
Sommarhockeyskolor
Det finns flera sommarhockeyskolor som är auktoriserade av Svenska
Ishockeyförbundet. Dessa finns tillsammans med auktorisationskraven samlade på
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Information/Sommarhockeyskolor/
För att bli auktoriserad krävs att man följer vissa krav: t ex
• Ska arrangeras av distrikt eller föreningar anslutna till Svenska Ishockeyförbundet
• Rätt utbildning på tränarna
• Alla deltagare ska få utbildning i Fair Play & Respekt
• Minst två ispass per dag
Hockeyakademin.se
• Svenska Ishockeyförbundets officiella sida
för ledar- och spelarutveckling
• Speciell sida för föräldrar!
• Kan ladda ner föräldrafoldern!
Till sidan:
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Malgrupper/Foralder/
Material
Länkar till material
Material från Svenska Ishockeyförbundet
Föräldrafoldern:
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Malgrupper/Foralder/
Ishockeyn Vill:
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Information/IshockeynVill/
Ishockeyns ABC:
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildningsmaterial/SIFsParmarDVDer/Parmar/IshockeynsABC/
Fair Play & Respekt material:
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildningsmaterial/FairPlayRespekt/
Länkar till material
Riksidrottsförbundets material
Idrotten Vill:
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_29061/cf_394/Idrotten_Vill_09_Kort_Webbvers_Singlep.PDF
Anvisningar för barn- och ungdomsidrott:
http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_49809/cf_394/Anvisningar_f-r_barn_och_ungdomsidrott.PDF
Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom:
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33194/cf_394/Varf-r_idrott_och_fysisk_aktivitet_-r_viktigt_f-r_.PDF
Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom:
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33796/cf_394/Kunskaps-versikt_styrketr-ning_barn_och_ungdom.PDF
Utvärdering och
Reflektioner
Utvärdering &
reflektioner?