DU TJÄNAR PÅ ATT VARA MEDLEM I FACKET

DU TJÄNAR PÅ ATT
VARA MEDLEM I FACKET
Värdet av kollektivavtalet på ett år
Lön 26 253 kr per månad
Arbetstid 2-skift 05.30–14.00 och 14.00–22.30
Inklusive 30 minuters rast
Avtalspension
och delpension: 21 681 kr
Ob-ersättning: 19 626 kr
Premie avtalsförsäkringar,inklusive
omställningsförsäkring: 1 445 kr
Löneökning: 7 560 kr
Semestertillägg: 8 506 kr
Arbetstidsförkortning: 26 782 kr
Övertidsarbete Fem lördagar åtta timmar: 10 632 kr
Totalt: 96 232 kr
Värdet av kollektivavtalet på ett år................ 96 232 kr
Detta tjänar du på att
vara medlem i facket.......................... 90 812 kr
GÄLLER FRÅN MAJ 2015
Illustratör: Johanna Wallin
Medlemsavgift: 1,5 procent:......................... - 5 420 kr