Inspirationsdag om hälsa 14 oktober 9.00

VE
HÄ
LS
CK
A4
bo
ras
.
Inspirationsdag om hälsa
OV
E
21
2-1
se/
8O
CK
14 oktober 9.00-16.30
Träffpunkt Simonsland
Viskastrandsgatan 5
Lokal: Åsikten 2:a vån
Lokal: Entréplanet
Föreläsningar
09.30 Hjärngodis med kroppen för knoppen.
Sveneric Roslin, fysioterapeut
10.15 Paus
10.30 Kraft hela livet Lena Thorselius, fysioterapeut
11.30 Paus
13.00 Årsrika människor en resurs att ta vara på
Barbro Westerholm, riksdags-
ledamot och läkare
(biljetter hämta eller beställ på
tel 020-35 02 10 )
14.30 Paus
15.00 Regnbågens sång en film om HBT-seniorers liv
och upplevelser
Miniföreläsningar
Kl. 9.30-15.00
Korta föredrag med möjlighet
till frågor:
- Goda matvanor
- Balansträning
- Alkohol
- Sömn
- Så fallsäkrar du hemmet
Promenader med start i foajén
Kl. 10.15 Skulpturvandring
Kl. 14.30 No limit street art med Anders Kihl
Fri entré
Lunch och fika till låga priser
AN
KT
OB
ha
lso
ER
vec
20
15
ka
n