Utväg bjuder in till en halvdag om våld i nära

Social resursförvaltning
Utväg bjuder in till en halvdag om
våld i nära relationer, barnperspektiv och boende
Halvdagen riktar sig till dig som
arbetar inom socialtjänsten i
Göteborgs Stad.
Huvudtalare är Carolina Överlien,
docent i socialt arbete på Stockholms universitet och forskare på
”Nasjonalt kunnskapssenter om vold
och traumatisk stress” i Oslo. Hon
har under många år forskat om barn
utsatta för våld och övergrepp.
Föreläsningen kommer handla om
barn och unga utsatta för våld,
sexuella övergrepp och omsorgssvikt, med särskild fokus på barn
som upplever föräldrars våld i
hemmet.
Därutöver kommer Utvägs boende
presenteras och Fastighetskontoret
kommer att informera om möjligheter till förtur genom så kallade
kommunala kontrakt.
Halvdagen arrangeras i samarbete
med Dialoga.
www.goteborg.se/utvag
När? Torsdag 28 januari 2016,
klockan 8.30 – 12.00
Var? Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
Anmäl dig via länk på:
www.socialutveckling.goteborg.se
Anmälan är bindande. Vid förhinder,
var vänlig meddela oss så att
platsen kan gå till någon annan.
Frågor? Kontakta Theresa Yde
[email protected]
Utvägs boende
Utvägs boende är en del av Kriscentrum för
män. Huvudman är Social resursförvaltning,
Göteborgs Stad.
Utvägs boende är ett tillfälligt boende för
personer som har utövat hot och/eller våld i
familjen. Syftet med boendet är att partnern
och barn ska kunna bo kvar i hemmet,
samtidigt som våldsutövaren flyttar och får
hjälp med att bryta sitt beteende.
Läs mer på www.goteborg.se/utvag