VECKOBLAD v - Malmö stad

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
VECKOBLAD v. 3 – 2015
Till elever
Veckans ordspråk: Den kloke kryddar sitt språk med ordspråk, den osmarte med svordomar.
Österländskt ordspråk
”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola och
förskola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständig tänkande ska genomsyra verksamheten.
Vi förutsätter öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar”.
Hej och välkomna tillbaka!
Då har vi klarat av den första veckan på terminen. Det är mycket som står för dörren och kul ska vi ha
på vägen. Det var en härlig känsla att komma tillbaka efter två och en halv veckas ledighet. Massor
med glada miner och ett underbart mottagande från alla våra härliga elever på Klagshamns
rektorsområde. Låt oss få en riktigt fin vår!
I onsdags hade skolpersonalen studiedag och det som arbetades med var planering av vårens arbete.
Ett stort utvecklingsområde på skolan är tryggheten i skolmiljön samt likvärdig kvalitet i
undervisningen.
Forskningen har visat att ett väldigt bra sätt att utveckla kvaliteten i undervisningen är att
pedagogisk personal pratar om det som händer med elevernas tänkande och kunskapsutveckling när
undervisning sker. Med undervisning menar vi förstås också fritids- och förskoleklassens verksamhet
som lägger grunden för våra elevers lärande.
Att sätta upp lärandemål utifrån av riksdagen bestämda kunskapskrav är ett framgångsrikt recept i
undervisningen för att öka elevernas skolprestationer och resultat. Det var detta vi arbetade med
under studiedagen och kommer fortsätta med på kommande träffar med den pedagogiska personalen.
I veckan som kommer får vi fint besök på skolan. Malmös högsta ledning för grundskola i Malmö
kommer på besök. Det är grundskoledirektör Anders Malmqvist och nämndordförande för
grundskolorna i Malmö Anders Rubin som kommer för att informera sig om Klagshamns
rektorsområde. Skolledningen och ett antal elever kommer möta våra gäster och beskriva vår fina skola
men även de utmaningar vi kan tyckas stå inför, framförallt gällande ekonomi och svårigheterna med
att rekrytera pedagogisk personal.
Vi ses i korridorerna
Pär
Rektor på Klagshamns skolområde
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
Allmän information
1. Skolkatalogen i mobilen,
Nu finns er katalog att ladda ner som app till telefonen.
Så här går ni tillväga:
Ni laddar ner Appen på Google Play (android) eller Appstore (iphone): "FoveaCatalog"
För att ladda ner er katalog skriver ni in er unika kod: acdhx268
Lämna ut denna kod till elever och personal så är det bara för de att ladda hem katalogen till sina
telefoner.
Hoppas ni får mycket nöje ur applikationen!
Med vänliga hälsningar
Bokningsavdelningen
Bokning/kundservice: 031-269190
Fovea AB
Post: Box 1004, 405 21 Göteborg
www.fovea.se
Klagshamns rektorsområdes fritidshem
Meddela fritidspersonalen om ni har ändrade tillsynsbehov på avslutningsdagen till följd av
nytt program för dagen.
Som det ser ut nu kommer Strandskolans fritidshem hålla öppet tom 23 dec. Resten av
jullovet kommer all fritidsverksamhet att vara på Klagshamnsskolan. Meddela
fritidshemspersonalen om det blir ändringar.
Observera att vi har planeringsdag den 7 januari- fritidshemmen stängda.
Strandskolan år 2-9
2. Elever i cafét, Vi börjar med elever i 6a. Arbetstiden är från 11.00 till 13.00. I arbetsuppiften
ingår försäljning och tillagning samt sätta upp stolar och torka bord i matsalen. Detta fråntar
inte eleverna som är matvärdar sitt ansvar.
3. Grundskoleförvaltningen på besök, Elever som visar skolan (3 elever! Antonio Cavala i år
3, Karin Unnborn 5c, Leotrim ordf. elevrådet 9a) På torsdag 15/1 kl. 9:30 samlas eleverna
utanför konferensrummet.
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
4. MAAPPS, nu kan ni gå in på MAAPPS genom utb(tre första bokstäver i för- och
efternamn)@skola.malmo.se. Lösenord samma som inloggning på datorn.
5. Konstgräs till Klagshamns IP?,
Hej på er,
Ber är att gå in på initiativet och skriva under för att Malmö stad ska anlägga en konstgräsmatta
till våra barn och ungdomar i Klagshamn.
Gå in på länken och följ hänvisningen.
Till Caroline: hur kan man göra för att skolan ska ta upp detta initiativ så att fler skolungdomar
skriver under.
http://initiativet.malmo.se/epetition_core/view/konstgras_klagshamn#div_sigs
Med vänlig hälsning,
Peter Cavala
6. SYV info,
Välkommen
Vi välkomnar SYV-kandidat Sandra Halvarsson, som kommer att vara med SYV Julijav 2-6.
Alla nior om gymnasievalet
Den 15 januari öppnar webben för ansökan till gymnasiet och har öppet fram till den 15 februari.
Ett brev med användarnamn, lösenord och instruktioner har förhoppningsvis landat i er brevlåda
på er folkbokföringsadress. Tänk på att behålla användarnamnet och lösenordet tills ni börjat på
gymnasiet. Om ni inte har fått något brev med lösenord och användarnamn till den 15 januari
kan ni komma in till mig och få det.
Öppet hus på de olika gymnasieskolorna börjar åter nu i januari och fortsätter in i februari. Ta en
titt i gymnasiekatalogen när de olika skolorna har öppet hus eller titta på respektive skolas
hemsida för information. Den nya gymnasiekatalogen kan ni hämta hos mig om ni inte har den.
Välkomna in till mig för att boka vägledningssamtal eller så kan ni kontakta mig via mail
[email protected] eller tel 0768-528385.
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
Alla åttor
Ni kommer att ha gruppvägledning under tre tillfällen med innehåll runt genus,
föreställningar/perspektiv, väljande osv. enligt följande schema i konferensrummet;
8a
12,19,26 januari
grupp 1
11.05-11.50
8a
12,19,26 januari
grupp2
11.50-12.30
8b
13,20,27 januari
grupp1
9.20-10.05
8b
13,20,27 januari
grupp2
10.10-10.55
8a grupp1
Albin, Mila, Rikaela, Tuva, Viktor, Linus, Oliver, Saga, Soumayo, Julia, Felix B
8a grupp2
Marcus, Oskar, Felix K, Vincent, Julie, Sebastian, Lova, Salah, Emmy, Elsa,
Donya, Sara M
8b grupp1
Sofia, Victor, Elisabet, Johanna, Tim, Hanna W, Jessica, Julia, Gustav, Arian, Sara
B, Frida, Klara
8b grupp2
Hanna C, Omar, Mathias, Sara F, Elin, Amanda, Olof, Jasmin, Alice, Philip,
Linn, Natalie
Välkomna
SYV:s närvaro
Denna vecka är jag på skolan måndag 8-16.30, tisdag 8-16.30, onsdag 8-12
7. Mötesplats Klagshamn,
Medborgarskolan kommer att köra Street ´n show vecka 4,5,6 som Prova på.
Det blir onsdagar 16-17 i Klagshamns nya sporthall. Ledaren heter Paulina.
Anmälan görs till Ida via sms 0708-255794 eller mail [email protected] Eleverna ska
anmäla sitt namn samt klass. Prova på vänder sig till årkurs 6-9.
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande
Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande