Månadsmöte januari 2015 Månadsmötet den 28 januari kunde vi

Månadsmöte januari 2015
Månadsmötet den 28 januari kunde vi åter hålla i våra "nygamla" lokaler i
församlingshuset och Birgitta Jähnke hälsade alla välkomna och konstaterade att
vi var många deltagare på grund av detta. Under tiden vi varit i Seniorernas hus
har antalet deltagare i månadsmötena tyvärr sjunkit, kanske beroende på avstånd
och bussförbindelser men hon hoppades på nytt intresse när vi nu äntligen fått
komma tillbaka till en nyrenoverad miljö med nya gardiner och fina golv.
Dagens föredragshållare var Mats Nilsson från Rackstadmuseét i Arvika, som
inledde med att berätta lite historia om staden, som från början hette Oskarstad
efter kung Oscar II och som växte upp kring handelsplatsen vid Glafsfjorden.
År 1871 kom järnvägen och man blev inte så beroende av vattenvägarna och
staden fick nu flera industrier, Arvikaverken och Thermia till exempel.
Samtidigt började en grupp konstnärer etablera sig vid sjön Racken och vi
känner till alla berömda målare och andra hantverkare som ingick i den gruppen.
Det fanns dessutom i Taserud en snickare, som hette Erik Olsson och hans barn
bland annat Christian, Karl, Ola och Elis som startade ett möbelsnickeri, som
fortfarande finns kvar.
Gustaf och Maja Fjaestad
Den mest berömde är väl Christian som började sin karriär i Paris men kom
tillbaka till Arvika och byggde sin atelje Opstuhage . År 1898 flyttade Christian
till Stockholm och där utförde han många stora konstverk och statyer och man
kan gå rundvandringar i Stockholm bara för att se hans mästerverk.
Christian Erikssons Oppstuhage
Mats Nilsson talade också om Elis, som vi mest hört talas om som en
"lustigkurre" i alla roliga historier, men han var duktig i ekonomi och skötte alla
beställningar och var kamrer i företaget.
Målningar av Gustaf Fjaestad en av Rackenmålarna
Mats Nilsson övergick sedan till att berätta om hur idén med Rackstadmuséet
kom till och redan 1973 fanns en grupp, som arbetade med näringslivsfrågor och
utveckling och ur den kom inspirationen till att starta ett museum med i första
hand konstnärer från Racken-gruppen.
Rackstamuseet
Här var Per-Inge Fridlund mycket drivande och man samlade in pengar genom
auktioner, dansbandsgalor och naturligtvis bidrag från sponsorer och Region
Värmland. År 1986 hade man kommit så långt att man bildade en förening och
med startkapital på 8 miljoner kronor satte man igång att bygga och museét stod
klart för invigning 1993.
Det stod snart klar att man behövde mer utrymme och år 2003 var etapp 2 färdig
och sedan dess har museét cirka 20-25.000 besökare per år.
Vi fick se ett bildspel bestående av naturbilder från sjön Racken och dess
omgivningar men även ett urval av målningar av olika konstnärer, som finns på
museét, De flesta av oss har väl någon gång besökt Rackstad men det finns alltid
anledning att återkomma både för den fasta utställningen och alla aktuella
arrangemang som brukar finna där, speciellt på somrarna.
Därefter kom två representanter för Centrum Karlstad, som presenterade en
enkät som de ville ha svar på. Den handlar om hur vi upplever Karlstad som en
trygg eller farlig plats, om vi vågar vistas i centrum eller åka buss på kvällarna
men även en del frågor om kulturutbud och arrangemang.
Svar på enkäten kan lämnas in vid nästa månadsmöte eller lämnas i brevlådor
vid Kontaktcenter i Bibliotekshuset och det är viktigt att vi lämnar in synpunkter
när vi har möjlighet till det.
Efter sedvanligt kaffe, lotterier och frågesport avslutade Birgitta Jähnke mötet
och påpekade att nästa månadsmöte blir årsmöte men att föreningen har problem
att fylla platser i styrelsen och uppmanade alla som har intresse och kunskaper
att höra av sig, det är ett roligt och stimulerande arbete att arbeta tillsammans i
en styrelse. Det behövs också medlemmar, som vill engagera sig i kaffe- och
lotterikommitteér och andra uppdrag, vi är en stor förening med över 500
medlemmar så det ska väl inte vara svårt att fylla de platser som behövs!
Hör av er till Birgitta eller någon annan i styrelsen men det är lite bråttom, vi har
årsmöte om några veckor.
Text Gunnel Hansson
Foto Rolf Åkesson