Arkeologidagen 2015

Arkeologidagen 2015
På Arkeologidagen den 30 augusti ges allmänheten möjlighet att ta del av ett antal pågående
arkeologiska projekt och forskningsinsatser inom länet. Dessa arrangemang genomförs tillsammans
med länsstyrelsen, Sölvesborgs kommun och arkeologer från Lunds universitet.
Besökare kommer att kunna ställa frågor om arkeologi, visa upp fornsaker för fotografering och
registrering. I museets öppna magasin på Rosenholm kan man ta del av resultat och fynd från
grävningarna på ön Öppenskär i Östra skärgården liksom aktualiteter kring projekten för järnålderns
Västra Vång och det medeltida vraket Gribshunden. I Sölvesborg knyts dagens aktiviteter till såväl
bibliotekets hörsal som den pågående arkeologiska E22-utställningen i konsthallen. Förutom museets
egen personal deltar under dagen tjänstemän från länsstyrelsen liksom arkeologer från Lunds
universitet.
Hålltider Rosenholm:
10.00 - 15.00 Öppet hus.
Hålltider Sölvesborg:
13.00-17.00 Löpande visningar av E22-utställningen samt pedagogisk barnverksamhet i konsthallen.
14.00-17.00 Öppet hus i bibliotekets hörsal med särskild presentation av resultat och fynd från
Blekinge museums grävningar i Mörby/Siretorp. Klockan 15.00-16.00 föreläser fil Dr i arkeologi Carl
Persson på samma tema.
Kontaktperson:
Mikael Henriksson, Blekinge museum 0455-304986 [email protected]