Broschyr Sociapsykiatri i Ragunda

Socialpsykiatri i Ragunda
-Praktiskt stöd till ökad självständighet
Jenny Palmquist
Kontakta oss!
Annica Sahlin
Socialpsykiatri
Målet med den socialpsykiatriska verksamheten är att alla
personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning skall känna gemenskap, kunna påverka sin
situation och leva i ett gott socialt sammanhang.
Brukarinflytande är en viktig ingrediens för att
uppnå detta.
I Ragunda Kommun är insatserna avgiftsfria och vi
arbetar kommunövergripande.
Samverkan med exempelvis kommunens utbud av daglig
verksamhet, arbetsförmedling och försäkringskassa liksom
psykiatri och övriga stödresurser i samhället är en del,
samverkan med det lokala närings- och kulturlivet liksom
anhöriga/närstående är en annan.
Du når oss via Ragunda Kommuns Kundcenter
tel. 0696-68 20 00
Vårt kontor: 0696-68 21 88
Carina Westin
sjuksköterska
[email protected]
Jenny Palmquist
undersköterska/boendestödjare
[email protected]
Annica Sahlin
undersköterska/boendestödjare
[email protected]
Box 150 l 840 70 Hammarstrand
Kundcenter: 0696-68 20 00
[email protected] l www.ragunda.se
Socialpsykiatri i Ragunda
Socialpsykiatrin arbetar med samtalsstöd och
psykosocial behandling för att hantera symtom,
sjukdom och livsstilsfaktorer.
Vi stödjer dig till återhämtning från psykisk ohälsa och
förmedlar hopp och inspiration till personlig utveckling.
Samverkan med övriga verksamheter inom kommun
och landsting.
Boendestöd i Ragunda kommun
- Praktiskt stöd till ökad självständighet
Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd till
personer som har en psykisk funktionsnedsättning.
Syftet med stödet är att öka förutsättningarna till ett så
självständigt liv som möjligt.
Boendestöd består till exempel av:
• Stöd med struktur av vardagen genom att hitta goda
rutiner.
Kultur och värdegrund
Vår människosyn skall präglas av
alla människors lika värde,
medmänsklighet samt respekt för
varandras integritet och självbestämmande.
• Hjälp att hitta mening och motivation i vardagen samt
stöd till att ingå i sociala sammanhang.
• Stöd att bryta isolering i syfte att främja deltagande i
samhällslivet.
• Stöd att samspela socialt och att kommunicera med
andra medmänniskor för att på så sätt förbättra det
sociala nätverket.
Det kan till exempel vara stöd i hemmet, betalning av
räkningar, inköp, eller matlagning. Vi kan även ge stöd
utanför hemmet för dina planerade aktiviteter eller i
sociala sammanhang.
Med ditt samtycke samarbetar vi med anhöriga,
hemsjukvården och/eller andra som kan vara ett stöd.
Naturligtvis har all personal och andra som innefattas i
verksamheten tystnadsplikt.
Mötesplatsen/
samlingslokal
Mötesplatsen är till för dig som vill bryta isolering och
kravlöst umgås med andra. Detta är kopplat till den
socialpsykiatriska verksamheten och det enda krav som
vi ställer är nykterhet. På mötesplatsen kan du fika, spela
spel eller kort, läsa, handarbeta, prata och umgås.
Du erbjuds även att vara med och utforma den
framtida verksamheten.
Välkomna!