Fossilfria placeringar

Klimatkommunernas workshop om
Fossilfria placeringar
Klimatkommunernas workshop om fossilfria placeringar går av stapeln torsdagen den 17 december
i Stockholm. Med i programmet finns flera högaktuella punkter (se nedan), med inspel från insatta
personer och gott om tid för diskussion.
Ta chansen att fortbilda dig, se hur din kommun kan förverkliga era tankar om fossilfria placeringar,
och hitta samarbetsmöjligheter för att tillsammans med andra kommuner driva på en positiv
utveckling i branschen!
Varmt välkomna!
Datum:
17 december 2015 klockan 9.30 – 14.45
(drop in med fika 09.30-10.00)
Plats:
Tekniska nämdhuset, Fleminggatan 4,
Stockholm (10 min promenad från
Stockholm C)
Lokal: Gamla biblioteket
Målgrupp:
Vi ser gärna att Klimatkommunernas
medlemmar deltar med representanter
både från ekonomi och miljö, för att få
ut mest av dagen.
OBS! Max 30 deltagare, först till kvarn!
Anmälan:
Via denna länk senast 23/11:
http://simplesignup.se/event/67614
Workshopen är kostnadsfri och arrangeras med finansiellt stöd från WWF.
Program 17 december
Dagens moderatorer: Filippa Borgström och Hanna Arneson
9.30
Drop in och fika
10.00
Välkomna! Inledning och presentationsrunda
Filippa Borgström, Verksamhetsledare, Klimatkommunerna
Hanna Arneson, Miljöstrateg, Örebro kommun
Vad betyder ”Fossilfritt”?
Lars Pettersson, Institutional Sales, Storebrand Asset Management/SPP
Vad menar vi när vi säger ”Fossilfritt”? Varför behövs det ytterligare beskrivande kriterier (i t.ex finanspolicy
och fonder) för att klargöra vad begreppet innefattar/utesluter från fall till fall? Hur kan föregångskommuner
påverka för att en definition av fossilfrihet tas fram, liksom definitionen av ”etiska” fonder?
Vilka klimatbelastningar har våra placeringar?
Svenne Junker, Naturskyddsföreningen och Handelshögskolans centrum för forskning om hållbara marknader
Ulrika Hasselgren, VD, ISS-Ethix
Vilka placeringar har större respektive mindre potential att leda till en bättre miljö och faktiskt ”göra skillnad”?
Hur kan ett effektivt klimatarbete integreras i finansmarknaden? Vad hände i frågan på klimatmötet i Paris?
Vilka för- och nackdelar finns med olika mätmetoder för impact reporting?
12.00
Lunch
13.00
Hur har det gått med tillämpningen av SKL:s och Örebros fossilfria finanspolicies?
Marcus Norberg, Ekonomichef, Sveriges Kommuner och Landsting
Hanna Arneson, Miljöstrateg, Örebro kommun
Två exempel från verkligheten på svårigheter och möjligheter som en organisation kan ställas inför när det
gäller formulering och implementering av policyn.
Välja bort problemen eller välja in lösningarna?
Gunnela Hahn, Ansvarsfulla investeringar, Svenska Kyrkan
Ett praktiskt exempel från en aktör som antagit en hållbar finanspolicy och jobbar aktivt med den. Svenska
kyrkan bidrar till nya produkter på marknaden, exempelvis Ethosfonderna, som har tagits fram i samarbete
med två förvaltare.
Reflektioner kring behovet av att investera i energieffektivisering, förnybar energi och anpassning för att styra
tydligare mot en hållbar utveckling. Hur kan kommuner i framkant gå ihop och, liksom Svenska Kyrkan,
formulera vad vi vill ha med respektive inte ha med i en fossilfri fond/klimatfond?
Fika
Avrundning
Vi knyter ihop säcken (vad tar vi med oss från workshopen?) och skissar på en gemensam att göra-lista utifrån
diskussioner och idéer som kommit fram under dagen.
14.45
Workshopen avslutas