Var med och skapa framtidens folkrörelse

Var med och skapa framtidens folkrörelse
Ansök om att bli utvecklingsledare i Socialdemokraterna senast
den 15 oktober!
Friheten måste vi förverkliga i gemenskap med andra. Socialdemokratins idé om ett
solidariskt samhälle där alla människor får möjlighet att gemensamt utvecklas och ta
sin del av ansvaret återspeglas i synen på vår egen organisation. Ska vi förändra
samhället måste vi vara ett öppet parti där människors engagemang växer och där vi
tillsammans formar politiken för framtiden.
Det finns en styrka i att vara många och ha en mångfald av lokala kontaktytor och nätverk. Det är en
förutsättning för att fånga upp engagemang, öka kunskapen och hitta lösningarna på de
samhällsproblem människor känner av i sin vardag. Men det ställer stora krav på oss som politisk
folkrörelse, att fortsätta utveckla vår organisation och anpassa våra arbetsmetoder för att engagera fler
medlemmar och möjliggöra många samtal på många olika platser runt om i vårt land.
Vi måste ständigt utvecklas för att vara en stark och aktiv folkrörelse. Vi ska därför under de
kommande åren öka takten och fortsätta att ta avgörande steg i arbetet med att utveckla
partiorganisationen. Kongressen tog nyligen beslut om ett gemensamt handslag för ett framtidsparti
liksom arbetet med den strategiska plattformen Framtidspartiet har gått in i en ny fas efter valåret.
Det tidigare arbetet har lagt grunden och öppnat upp för nya arbetsformer som också inspirerat i
många lokala verksamheter. Vår medlemspanel visar dock att många upplever att vi förändras mindre
lokalt än nationellt. Det finns därför behov av att aktivt stödja utvecklingsarbetet runt om i landet.
Lokala utvecklingsledare -­‐ en viktig roll i vårt utvecklingsarbete inför framtiden
Under de kommande åren kommer vi att arbeta vidare med vår organisationskultur, hur vi är
Framtidspartiet i praktiken, hur vi värvar och engagerar nya medlemmar, hur vi bedriver en
framtidsinriktad väljardialog och engagerar fler människor i den lokala politikutvecklingen.
För att stödja arbetet ska utvecklingsledare i partidistrikten utses. De kommer att ha särskild kunskap
om den strategiska plattformen Framtidspartiet samt fungera som centrala resurspersoner för
distriktsledningen i det regionala och lokala utvecklingsarbetet. De ska erbjuda stöd i hur man tolkar
och använder strategin i praktiken samt kunna vara ett bollplank till partidistriktets förste ombudsman
och Arbetarekommunernas ledningar och föreningar.
2 (2)
De ska erbjuda verktyg, metoder och planeringsstöd samt leda och genomföra workshops.
Utvecklingsledarna kommer att utbildas nationellt och fortlöpande få kompetensutveckling av
Partistyrelsens kansli.
Utvecklingsledare kommer att utses och utbildas halvårsvis fram till 2018 och dessa ska i sin tur
kunna involvera andra medlemmar i arbetet lokalt. Målet är att skapa regionala utvecklingsteam.
Känner du ett starkt engagemang för vårt partis utveckling och vill vara med och
skapa framtidens politiska folkrörelse? Nu finns det en unik möjlighet för dig att bli
utvecklingsledare i ditt partidistrikt! Ansök senast den 15 oktober.
Viktiga personliga egenskaper är ha intresse för och gärna erfarenhet av processledning,
organisationsutveckling och kulturfrågor. Du bör vidare ha tydligt intresse av att möta nya människor
samt ha kunskap om partiet, liksom vara:
•
•
•
Engagerad, självständig och drivande.
Öppen, lyhörd och pedagogisk med förmåga att leda och inspirera en grupp.
Strukturerad, målinriktad och pragmatisk med förmåga att prioritera och visa på möjligheter.
Du är partimedlem liksom kan vika ca 60 timmar per halvår. Uppdraget är ett folkrörelseuppdrag
för vilket arvode inte utgår.
Ansök senast 15/10 på www.socialdemokraterna.se/utvecklingsledare och bifoga där ett kort
personligt brev varför just du vill bli en av våra utvecklingsledare. Beskriv dina egna egenskaper och
erfarenheter utifrån de kriterier som listas här ovan.
Mer information:
Thomas Carlhed, Ombudsman för organisationsutveckling på Partistyrelsens kansli, Stockholm
[email protected], 072-736 60 95
Partiexpeditionen i ditt partidistrikt (länk till http://www.socialdemokraterna.se/Vartparti/Partidistrikt/)