Nr.2 - Lejonfastigheter

Nr 2 2015
Bulletinen
– ett nyhetsbrev till dig
från Lejonfastigheter
Med varsam hand
Elsa Brändströms skola tar åter emot elever
På Vasavägen-Klostergatan pågår en helrenovering av Elsa Brändströms skola. Det är ett
utmanande uppdrag för Lejonfastigheter som
kräver renovering med största varsamhet i de
äldre Q-märkta huskropparna.
Vi återställer bland annat en tidigare gymnastiksal, uppför en ny hiss på innergården
och bygger ett helt nytt kök.
Här huserade tidigare kommunens vuxenutbildning men nu förvandlas fastigheten
i olika etapper till en modern och central högstadieskola. Renoveringen påbörjades hösten
2014 och till höstens terminsstart 2015 har
100 elever flyttat in i den del av fastigheten
som heter hus C. Till höstterminen 2016 ska
hus A och B stå färdigrenoverad och hela
fastigheten ska då kunna ta emot totalt 450
högstadieelever.
Under våren tillkännagavs det att skolas
namn kommer att vara Elsa Brändströms
skola, sedan förslaget Vasaskolan röstades
ned av bygg- och miljönämnden på inrådan av
kommunens namnbredningsutskott.
Elsa Brändström (1888-1948) är känd som
”Sibiriens ängel” för sina insatser som krigssjuksköterska under första världskriget.
Tidstypiskt. Inflyttningsklara hus C är från 1950-talet. Det syns genom materialval och färgsättning, som här i ett upp
Bild: Hanna Borglund
hållsrum. Vi renoverar taket på Stadshuset
Under hösten 2015 renoveras taket på Stadshuset i Linköping. Hanteringen av det gamla
skiffertaket är ett tidskrävande hantverk.
Man använder sig av en gammal metod där
de tusentals skifferskivorna plockas bort för
hand, tvättas och läggs varsamt tillbaka på
sin plats. Skulle en skiva vara trasig ersätts
det med en nytillverkad. Denna restaurering
av taket sker vart 50:e år.
Byggnaden uppfördes 1864 som skolhus
men huserar sedan 1921 politiker och kommunens centrala administration.
Renovering på
fastighetens villkor
Att hitta rätt material, färg, känsla och
personer. Det tar tid. Och det måste få
ta tid när vi genomför en varsam renovering. Var och en av våra fastigheter
har sina specifika förutsättningar och
utmaningar sett med underhållsögon.
Det ställer höga krav. På mig. På
Lejonfastigheter. På våra entreprenörer. Rätt person på rätt plats.
En varsam renovering tar tid. Den
vilar på en delikat yrkeskunskap och
hantverk. Att förstå byggnaden är
viktigt, men även verksamheten som
bedrivs i fastigheten. Vi måste säkerställa kvaliteten i lokalerna där verksamhet bedrivs, att de är ändamålsenliga och rättvisa mot fastigheten.
Med klok och långsiktig planering,
ödmjukhet, dialog och samarbete
förlänger våra insatser fastigheternas
livslängd.
Just nu ser vi till att förlänga Stadshusets livslängd genom att renovera
det anrika skiffertaket. En insats som
tar 45 veckor då tusentals skifferplattor plockas bort en efter en, rengörs och sätts tillbaka.
Att hitta rätt material till toaletterna
i Östgötateatern behöver också ske
varsamt. Tidstypiskt material, färg
och utformning ska gå hand i hand
med krav på tillgänglighet. Efter en
nära dialog med antikvarien vid Länsmuseet och arkitekten, och inspirationsbilder från
England fann
vi till slut det
perfekta kaklet.
I rätt färg och
med den tidstypiska fasade
kanten.
Christian Modin
Underhållschef
Kort och gott
Eventuell retur till Lejonfastigheter
Box 1943, 581 18 Linköping
Trapphusboende i Vallastaden
Lejonfastigheter är stolta över
att få vara med och skapa
framtidens Linköping. Nu bygger
vi ett trapphusboende med 16
lägenheter i Vallastaden, på
uppdrag av omsorgskontoret.
Byggstart planeras ske under
hösten 2015 och boendet
räknas stå klart till Bomässan
Vallastaden 2017.
Huset kommer att vara i vinkel
och de fyra våningarna kommer
att rymma 16 lägenheter. Just
nu tar huset form på ritbordet.
Den arkitektoniska tanken är
att om man ser huset från ena
hållet ska byggnaden ha en
typisk karaktär med färg- och
materialval. Om man däremot
ser husets andra vinkel ska en
helt annan fasad framträda.
Lejonfastigheter bygger dessutom en förskola, med utomhuspedagogisk inriktning, för 72
barn i Vallastaden. Den står klar
vid årskiftet 2015/2016.
Vi utför underhållsåtgärder i simhallen
Under år 2021 beräknas Linköping få en
ny simhall på Folkungavallen. I väntan
på den nya behöver fastighetsägaren
Lejonfastigheter utföra en rad underhållsåtgärder i den nuvarande simhallen. Insatserna kommer att genomföras
under sommaren och hösten 2015
– detta för att minimera riskerna för
driftstopp och oplanerade stängningar
under kommande år.
- Nu när beslut har fattats kring placering av ny simhall tar vi ett helhetsgrepp
kring underhåll för att rusta nuvarande
simhall för nästkommande år. Insatserna vi nu genomför skapar förutsättningar för oss och verksamheten att
erbjuda Linköpings medborgare en bra
badmiljö i väntan på den nya simhallen,
säger Christian Modin, underhållschef
på Lejonfastigheter.
Vi renoverar bland annat taket tillhörande Äventyrsdelen, byte av styr- och
reglerutrustning samt elinstallationer
som ska förnyas. Insatserna medför att
Äventyrsdelen kommer att hållas stängd
och öppnas åter under hösten. För att
nyttja stängningen effektivt utför Lejonfastigheter ytterligare insatser
i simhallen, för att undvika kommande
stängningar. Bland annat genomförs
renovering av pelare och byte av trasigt
kakel och klinker.
Alla annan verksamhet i anläggningen
kommer att fortlöpa som tidigare.
Bulletinen är ett nyhetsbrev som ges ut
till dig som är hyresgäst hos Lejonfastigheter AB. Fler nyheter finns på
www.lejonfastigheter.se
Ansvarig utgivare Angelica Falk
Produktion Hanna Borglund
Redaktör Angelica Falk
Tryck Larsson Offsettryck AB
Nya på Lejonfastigheter
Charlotta Elwing
Projektledare
Rekordmånga Lejonmästare på Familjens Dag
Lördagen den 22 augusti fyllde Familjens
Dag fem år. Det firades ordentligt
i Trädgårdsföreningen som badade i sol.
Lejonfastigheter är tillsammans med
Stångåstaden och Tekniska verken
arrangörer av familjefesten. I år delade vi
tält med Expobolaget Vallastaden 2017,
och tillsammans pratade vi om förskolan
vi bygger i Vallastaden och om den nya
stadsdelen. Många kom med frågor, funderingar och synpunkter. Vi efterlyste även
namnförslag på förskolan och fick in 148
fantastiska förslag i förslagslådan.
Vi korade även rekordmånga Lejonmästare i tältet, hela 836 stycken. Lejonmästare blev man efter tre utförda uppgifter
– bygga med klossar, placera rätt figur
i rätt hus samt plantera en solros. Aldrig
tidigare har så många blivit Lejonmästare,
vilket är jätteroligt.
Tidigare i år har Lejonfastigheter deltagit
på flera evenemang, Vi firade Förskolans
Dag i Skäggetorp i maj tillsammans med
500 barn. Vi tackade även i maj av 260
Miljöspanare. De har under året bland
annat jagat energitjuvar på sina förskolor
och skolor. Och i juni firade vi nationaldagen tillsammans med Vallastaden 2017
vid Valla Gård. Där visade vi vår förskola
och den nya stadsdelen medan barnen
byggde med återvunnet material och
planerade solrosor.
Mats Svahn
Projektledare
Jenny Ornefalk
Redovisningsansvarig
Viktor Niklasson
Projektledare
Välkomna!
Roligt. Det har varit en händelserik vår och sommar för Lejonfastigheter med flera event.
Bild: Hanna Borglund
Postadress
Lejonfastigheter AB
Box 1943
581 18 Linköping
Besöksadress
Södra Stånggatan 1
582 73 Linköping
Tel 013-20 52 20
www.lejonfastigheter.se